Czy masz problemy ze znalezieniem pracownika? – wyniki ankiety

, 17 sierpnia 2016, 13:59

Dobra koniunktura w gospodarce przekłada się też na większą troskę właścicieli o stan techniczny ich pojazdów, z pewnością wielu decyduje się na odkładane wcześniej naprawy. Rekordowo niskie bezrobocie czyni znalezienie odpowiedniego pracownika jeszcze trudniejszym. Nie inaczej jest w przypadku warsztatów, które mają ostatnio coraz więcej pracy. Potwierdzają to wyniki naszej ankiety.

Znacząca większość ankietowanych planuje zatrudnienie kolejnego mechanika w swoim warsztacie. Tylko 14% z nich odpowiedziało, że nie ma takiego zamiaru w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Ci, którzy w ciągu ostatniego roku poszukiwali nowych mechaników, zgodnie twierdzą, że mieli problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika do swojego warsztatu. Odpowiedziało tak aż 94% ankietowanych.
 


Największym problemem był brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów. Wskazało na niego 53% ankietowanych. Widać tu duże pole do popisu dla szkół zawodowych i techników. Nie można jednak powiedzieć, że nic się nie dzieje. Dystrybutorzy i producenci części coraz częściej współpracują ze szkołami, by lepiej przygotować uczniów do pracy w zawodzie. Wyników nie zobaczymy jednak od razu.

Co czwarty właściciel warsztatu wskazuje z kolei na inny problem – zbyt wygórowane ich zdaniem oczekiwania finansowe mechaników. Można to uznać za pochodną odpowiedzi wskazującej na brak odpowiednich kwalifikacji mechaników. Mała podaż odpowiednich pracowników niesie ze sobą wzrost oczekiwań finansowych wykwalifikowanych mechaników. Podobnie jest w przypadku elastyczności, na którą wskazało 9% ankietowanych i dodatkowych „benefitów” (7%). Ankietowani, którzy zaznaczyli odpowiedź „inne” wskazywali głównie na brak chętnych do pracy.

Być może te problemy sprawiły, że większość właścicieli warsztatów (55%) rozważa zatrudnienie mechanika z Europy Wschodniej. Doceniają oni większą motywację do pracy (40%), elastyczność w zakresie czasu i warunków pracy (21%) oraz mniejsze oczekiwania finansowe (19%). Co dziesiąty (12%) ankietowany uważał, że mechanicy są bardziej kreatywni, a co dwudziesty (4%) uważa ich za bardziej kompetentnych.
 

Z kolei osoby niechętne zatrudnianiu pracowników ze Wschodu widzą problem w barierze językowej (26%) i tym, co inni uznają za zaletę imigrantów – mniejsze przywiązanie do miejsca pracy (a więc jednocześnie większą elastyczność – tak odpowiedział co piąty ankietowany. 14% dostrzega problem w odmienności parku samochodowego między Europą Wschodnią i Polską, zaś 13% uważa, że imigranci są mniej dokładni. 8% obawia się nadużywania przez nich alkoholu. Wśród 3% odpowiedzi „inne” znajdziemy problemy formalne (zgłoszenie pracownika ze wschodu), różnice kulturowe, wpływ zatrudniania imigrantów na wizerunek firmy oraz troskę o gospodarkę naszego kraju.

Zapytani o satysfakcjonujący poziom znajomości potencjalnego pracownika ze Wschodu, połowa ankietowanych oczekuje komunikatywnego posługiwania się językiem polskim. 29% oczekuje poziomu podstawowego, zaś 12% pytanych uznało, że znajomość naszego języka nie jest potrzebna. 8% wymaga z kolei biegłej znajomości polskiego.
 


Jeśli chodzi o doświadczenie, co czwarty zapytany właściciel warsztatu oczekuje przynajmniej sześciu lat pracy w zawodzie mechanika. Blisko połowa wymaga od kandydatów z Europy Wschodniej od 2 do 6 lat doświadczenia, zaś 16% – do dwóch lat. Co dwudziesty ankietowany jest gotowy do zatrudnienia pracownika bez doświadczenia, lecz po szkole. Identyczny odsetek odpowiedzi wskazywał na pracownika bez żadnego doświadczenia.


Powyższe liczby pokazują, że w branży nie ma problemu z ilością pracy, jest za to problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Nim wykształcą się odpowiednio duże zasoby mechaników, warsztaty będą musiały wybierać doraźne rozwiązania – jednym z nich są pracownicy ze Wschodniej Europy. Dla tych, którzy nie chcą zajmować się formalnościami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowca, najprostszym rozwiązaniem może być zwiększenie płac. Wymaga to jednak wzrostu zysków z działalności: specjalizacji lub skupienia się na usługach, które są dla warsztatu najbardziej opłacalne.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!