Jak bezpiecznie składować i transportować brudne czyściwa? MEWA ma rozwiązanie

, 20 listopada 2015, 11:29

Brudne czyściwa, jakie powstają w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych w trakcie produkcji lub prac naprawczych, zawierają z reguły niebezpieczne substancje w postaci olejów czy rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń, a zatem ich usuwanie musi odbywać się w sposób bezpieczny i niezawodny.

Zużyte jednorazowe czyściwa kwalifikowane są z reguły jako niebezpieczne odpady, które należy odpowiednio usuwać. Inaczej jest w przypadku czyściw wielokrotnego użytku, oferowanych przez firmę MEWA w ramach systemu pełnej obsługi, bowiem zużyte czyściwa, które są prane przez usługodawcę, mogą być potem wykorzystane ponownie – nie są odpadem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Za usunięcie wypłukanych w trakcie prania substancji zanieczyszczających odpowiada firma MEWA.

Nasączone w.w. cieczami i substancjami brudne czyściwa są łatwopalne. Oleje stosowane do czyszczenia, mające zdolność do samonagrzewania się, mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać tym samym ciepło, powodujące zapalenie się czyściwa. Dlatego też brudne czyściwa nie powinny być składowane w otwartych pojemnikach. Należy w tym celu stosować tylko zamykane pojemniki.

MEWA Textil-Service AG & Co. ma na to rozwiązanie o nazwie SaCon.  Czyściwa wielokrotnego użytku firmy MEWA są wysłane, składowane i odbierane wyłącznie w opracowanych przez firmę MEWA bezpiecznych pojemnikach.

Pojemnik SaCon posiada właściwości, które sprawiają, że umożliwia on bezpieczne składowanie czyściw i najwyższe bezpieczeństwo w trakcie ich transportu:

  • posiada szczelne zamknięcie
  • spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa
  • pokrywę zaopatrzona jest w uszczelkę, zamontowaną metodą wtrysku, można ją   szybko i szczelnie zamknąć dzięki zaciskom 
  • jest zaopatrzony w praktyczne kółka ułatwiające jego transportowanie.

 

Tak zabezpieczony kontener SaConmożna nawet po zakończeniu pracy pozostawić w miejscu, gdzie został ustawiony w warsztacie, a więc tam, gdzie jest najczęściej używany.

Klient MEWAotrzymuje czyściwo wielokrotnego użytku o dobrej chłonności. MEWAbierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do czyściw.Klient nie musi zatem sam wykazywać, iż zanieczyszczony materiał usunięto i wykorzystano ponownie. Będąc produktem wielokrotnego użytku, czyściwa są też ekologiczne. Pozwalają one zredukować znaczne ilości niebezpiecznych odpadów, bowiem mogą być prane i ponownie stosowane do 50 razy. Brudne czyściwa są prane przez firmę MEWA i przygotowywane do ponownego użycia z zachowaniem wymogów określonych w normach DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 14001.

Artykuł przygotowany przez firmę MEWA

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!