Wyniki Grupy Michelin za I połowę 2013 r.

, 26 lipca 2013, 16:24

W pierwszej połowie 2013 r. Grupa Michelin odnotowała sprzedaż na poziomie 10,16 mld euro, co jest zgodne z założeniami firmy na bieżący rok. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników jednorazowych wyniósł 1,15 mld euro.

Publikując swoje wyniki, Grupa Michelin  podkreśla znaczenie otoczenia rynkowego, które podobnie jak w poprzednich okresach było niekorzystne na rynkach rozwiniętych, ale sprzyjające na rynkach wschodzących.

W krajach rozwiniętych otoczenie rynkowe powinno się poprawiać w stosunku do słabej sprzedaży zanotowanej w ubiegłym roku, z kolei na rynkach rozwijających się spodziewana jest kontynuacja ekspansji. Michelin oczekuje niewielkiego wzrostu wolumenów w drugiej połowie roku. Biorąc pod uwagę szeroka gamę oferowanych produktów i globalną obecność, Michelin podtrzymuje cel utrzymania stabilnych wolumenów sprzedaży w całym 2013 roku.

W drugiej połowie roku spadek cen surowców powinien pozwolić Grupie Michelin na zwiększenie zysku operacyjnego o 350 mln euro.

Jak informowaliśmy, przy okazji publikacji wyników za 2012 rok, program inwestycyjny o wartości 2 mld euro będzie przyczyniał się do rozwoju Grupy Michelin, zapewniając nowe moce produkcyjne na rynkach rozwijających się. Program ma również wspierać konkurencyjność na rozwiniętych rynkach i promować rozwój nowych technologii.

(w milionach euro) I poł. 2013 I poł. 2012
Sprzedaż netto 10 159 10 706
Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych 1 153 1 320
Marża operacyjna 11,3% 12,3%
Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz ich dystrybucja 10,3% 10,6%
Opony ciężarowe i ich dystrybucja 6,5% 6,4%
Działalność specjalistyczna 23,3% 27,4%
Zysk operacyjny po uwzględnieniu pozycji jednorazowych 903 1 417
Zysk netto 507 915
Nakłady inwestycyjne 762 660
Zadłużenie netto 1 114 2 177
Zadłużenie netto/Kapitał własny 12% 26%
Wolne środki pieniężne 147 7
Wynagrodzenia pracowników 113 200 114 700

 

Przegląd rynków:

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

I poł. 2013
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie Łącznie

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany


– 3%

– 4%


+ 4%

+ 0%


+ 3%

+ 6%


+ 14%

+ 8%


– 9%

+ 6%


+ 1%

+ 1%

II kw. 2013
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie Łącznie

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany


+ 4%

+ 3%


+ 7%

+ 1%


+ 3%

+ 5%


+ 20%

+ 9%


– 9%

+ 8%


+ 4%

+ 4%

 

Pierwsze wyposażenie

 • W Europie wolumen sprzedaży opon w I połowie 2013 roku zmniejszył się o 3 proc. W II kwartale 2013 roku odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży o 4 proc. wobec spadku o 11 proc. w I kwartale 2013 roku, co było spowodowane zmniejszaniem zapasów przez producentów samochodów. Wolumeny sprzedaży na rynkach państw Europy Wschodniej zmniejszyły się o 4 proc. 
 • W Ameryce Północnej odnotowano wzrost sprzedaży o 4 proc., co było efektem wzrostu sprzedaży samochodów.
 • W Azji nastąpił wzrost sprzedaży o 3 proc., na co wpływ miały wzrosty na rynku chińskim (13 proc.) i w krajach Azji Południowo-Wschodniej (17 proc.). Z kolei w Japonii popyt zmniejszył się o 16 proc. w wyniku przenoszenia produkcji samochodów do innych krajów oraz zakończenia w 2012 roku rządowych dotacji dla kupujących samochody.
 • W Ameryce Południowej kontynuowany był silny trend wzrostowy obserwowany od jesieni 2012 roku, w I połowie 2013 roku popyt wzrósł o 14 proc.
   

Rynek wymiany

 • W Europie, w nadal niepewnej sytuacji ekonomicznej, wolumen sprzedaży spadł o 4 proc. W segmencie opon zimowych wolumeny sprzedaży spadły o 20 proc., co było wynikiem łagodnej zimy na początku roku. Segment opon letnich powoli odbudowuje sprzedaż po słabym 2012 roku. Wolumen sprzedaży w segmencie opon o wysokich osiągach (17 cali i większe) wzrósł o 6 proc.
 • Popyt w Ameryce Północnej pozostał na stabilnym poziomie. Wzrost sprzedaży w II kw. (1 proc.) pozwolił zniwelować spadek z początku roku (- 2 proc.). Dodatkowo, po zniesieniu ceł jesienią 2012 roku, na rynku amerykańskim zwiększył się import z Chin.
 • W Azji odnotowano wzrost popytu o 6 proc., na co wpływ miał wzrost w Chinach o 9 proc. odnotowany pomimo pogorszenia sytuacji gospodarczej w tym kraju. W Japonii wolumen sprzedaży wzrósł o 1 proc., co oznacza powrót do długoterminowego trendu.
 • W Ameryce Południowej odnotowano wzrost na poziomie 8 proc., na co złożyły się znaczące wzrosty we wszystkich krajach.
   

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

I Poł. 2013
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie Łącznie

Pierwsze wyposażenie*

Rynek wymiany*


+ 0%

+ 8%


– 13%

– 2%


+ 4%

+ 2%


+ 41%

+ 6%


– 9%

+ 7%


+ 1%

+ 3%

II kw. 2013
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie Łącznie

Pierwsze wyposażenie*

Rynek wymiany*


+ 3%

+ 10%


– 13%

+ 2%


+ 10%

+ 10%


+ 55%

+ 9%


– 6%

+ 12%


+ 5%

+ 8%

 

Pierwsze wyposażenie

 • Pomimo niepewnej sytuacji ekonomicznej popyt na rynku europejskim był stabilny w I połowie roku.
 • W Ameryce Północnej niepewność ekonomiczna i wzrost cen samochodów ciężarowych spowodowały spadek wolumenów sprzedaży o 12 proc. Na istotny spadek wpływ miał również efekt wysokiej bazy spowodowany dobrą sprzedażą w pierwszej połowie 2012 roku.
 • Na rynkach azjatyckich wolumen sprzedaży odnotował wzrost o 4 proc., na co wpływ miał wzrost w Chinach o 6 proc., bardzo silny wzrost w krajach Azji Południowo-Wschodniej o 28 proc. oraz spadek w Japonii o 11 proc.
 • W Ameryce Południowej popyt wzrósł o 41 proc., powracając do wcześniej notowanych poziomów.
   

Rynek wymiany

 • Wolumen sprzedaży w Europie wzrósł o 8 proc., ale pozostaje on na historycznie niskich poziomach. Odnotowany wzrost był spowodowany odbudową stanów magazynowych. Z kolei w Europie Wschodniej popyt wzrósł o 12 proc.
 • W Ameryce Północnej pomimo wzrostu o 2 proc. w II kwartale 2013 roku spowodowanego poprawą sytuacji w sektorze transportowym, w całym I półroczu wolumen sprzedaży spadł o 2 proc.
 • Popyt w Azji wzrósł o 2 proc., głównie dzięki wzrostowi sprzedaży o 10 proc. w II kwartale 2013 roku. Wolumen sprzedaży rósł na głównych rynkach regionu – w Chinach, Azji Południowo Wschodniej oraz Japonii.
 • W Ameryce Południowej nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży o 6 proc., co było spowodowane wzrostem transportu drogowego w Brazylii oraz odbudową stanów magazynowych.
   

Opony specjalistyczne

 • Opony przemysłowe – Sektor górniczy znajduje się w fazie wzrostowej i podtrzymuje popyt na duże opony radialne. W segmencie pierwszego wyposażenia w Europie i w Ameryce Północnej zanotowano spadek sprzedaży opon, głównie na skutek zmniejszania zapasów.
 • Opony rolnicze – Globalny rynek pierwszego wyposażenia nieznacznie się zmniejszył, ale segment opon specjalistycznych pozostaje w fazie wzrostowej. Popyt na rynku wymiany w Ameryce Północnej obniżył się, a w Europie nieznacznie wzrósł.
 • Opony do jednośladów – Drugi rok z rzędu rynek opon do motocykli ulega zmniejszeniu. W Europie na sprzedaży negatywnie odbija się niepewna sytuacja ekonomiczna i niesprzyjające warunki pogodowe.
 • Opony lotnicze – W omawianym okresie rynek przewozów pasażerskich był stabilny, z kolei rynek wojskowy zmniejszył się pod wpływem obniżki przez część rządów budżetów na obronę.


 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!