Adam Kapek dołącza do zarządu Moto-Profil

12 sierpnia 2019, 13:46

Z początkiem sierpnia 2019 r. do zarządu firmy Moto-Profil powołano drugiego wiceprezesa. Funkcję objął Adam Kapek, dotychczasowy prezes zarządu spółki MOTO Flota, zajmującej się flotą samochodową i obsługą serwisową w Polsce.

Decyzją walnego zgromadzenia wspólników Moto-Profil, z początkiem sierpnia do zarządu firmy dołączył Adam Kapek, obejmując stanowisko wiceprezesa. Do jego kompetencji należy wspieranie rynku mobilności i usług serwisowych oraz rozwoju biznesowego partnerów handlowych firmy Moto-Profil oraz relacje z dostawcami. Adam Kapek jest absolwentem Galway Mayo Institute of Technology w Irlandii oraz studiów MBA pod patronatem Franklin University. Karierę zawodową rozpoczynał w ING Banku Śląskim. Od 2011 roku był prezesem zarządu spółki MOTO Flota.

– Niemal dekada pracy nad projektem, jakim jest MOTO Flota, zaowocowała 30-krotnym zwiększeniem skali działalności firmy. Nadszedł czas pójść o krok dalej i nadal rozwijać branżę flotową, ale teraz z nieco innej perspektywy. Objęcie funkcji wiceprezesa firmy Moto-Profil, będącej również właścicielem marki ProfiAuto oraz sieci ProfiAuto Serwis, pozwoli nam na efektywne połączenie potencjału marek i osiągnięcie efektu synergii – mówi Adam Kapek, wiceprezes firmy Moto-Profil.

Obecnie w skład zarządu Moto-Profil wchodzą: Leszek Żurek – prezes, Michał Tochowicz – wiceprezes, Adam Kapek – wiceprezes oraz dwaj członkowie: Bogumił Papierniok – dyrektor zarządzający i Adam Pawlak – dyrektor finansowy.

Do zarządu MOTO Floty dołączył Andrzej Kisała, obejmując funkcję członka zarządu.