Fabryczne troski i radości

, 26 września 2019, 9:18

Prasa donosi, że słowacka gospodarka łapie zadyszkę, co spowodowane jest problemami koncernów samochodowych, które odnotowują spadek popytu i zmuszone są ograniczać produkcję.

Grzegorz Kacalski

Ekonomiści twierdzą, że Słowacja wybrała ryzykowny model rozwoju polegający na stworzeniu przemysłowej monokultury samochodowej. Pamiętamy, jak to nasi sąsiedzi wygrywali jeden po drugim konkursy na miejsce inwestycji koncernów samochodowych. Słowacki rząd kusił rozmaitymi udogodnieniami, ulgami podatkowym i dopłatami itd. W efekcie udział samochodów w całkowitej produkcji przemysłowej na Słowacji osiągnął 44 procent i odpowiada aż za 35 procent eksportu tego małego kraju.

Przemysł samochodowy jest jednak bardzo wrażliwy na wahania koniunktury gospodarczej i jako pierwszy reaguje na rozmaite spowolnienia. Stąd ostre hamowanie słowackiej gospodarki, które może dopiero stanowić nieśmiały wstęp do prawdziwego dramatu, jaki zapewne nadejdzie, kiedy trafi się kolejny światowy kryzys.

Pamiętamy również, jaką frustrację budziły w Polsce decyzje koncernów, by to na Słowacji, a nie u nas ulokować kolejną fabrykę. Do szeroko pojętej opinii publicznej dość nieśmiało przebijała się natomiast informacja, że Polska jest wielkim zagłębiem produkcji części i należy w tej dziedzinie do światowej czołówki.

Jesteśmy jak najdalsi od tego, by czerpać satysfakcję z cudzych kłopotów, ale mimo wszystko możemy sobie pozwolić na taką oto refleksję, że bardziej zdywersyfikowany przemysł samochodowy, który obejmuje wiele dziesiątek fabryk produkujących zarówno na rynek OE jak i AM jest dla gospodarki bezpieczniejszy od paru olbrzymich montowni, których problemy mogą łatwo stać się kamieniem u nogi całej gospodarki.

Warto przy okazji wspomnieć, że w Błoniu bez wielkich fanfar otwarty został właśnie kolejny zakład Delphi. Będą w nim produkowane komponenty elektroniczne. I dobrze, i tak trzymać.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!