Menu

Raporty

Automotive sector in Poland 2014

Kolejna edycja raportu, podobnie jak w latach poprzednich, dostępna jest w formie drukowanej oraz  w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej jednocześnie. Niniejsza publikacja została podzielona na 7 rozdziałów: 1.  Produkcja 2.  Handel 3.  Usługi serwisowania i naprawy samochodów 4.  Czym jeżdżą Polacy? 5.  Transport 6.  Rynek europejski 7.  Prognozy dla branży W raporcie zawarte […]

Nowy Raport – Sieci warsztatowe w Polsce w 2014 r.

Nowa publikacja ukazuje rynek sieci warsztatowych. Przygotowany raport przedstawia strukturę poszczególnych sieci warsztatowych w Polsce w 2014 roku, a tym samym wskazuje „białe” miejsca na mapie. Sieci zostały pogrupowane w celu lepszego rozeznania rynku na warsztaty naprawcze, oponiarskie, Fast Fit, naprawiające i montujące szyby oraz specjalizujące się w naprawach samochodów ciężarowych. Z badania dowiedzą się […]

Raport: Rynek filtrów na Ukrainie

Badanie zostało przeprowadzone z myślą o producentach i dystrybutorach części zamiennych. Raport porusza wiele bardzo kwestii takich jak kryteria wyboru marki filtrów, procentowy udział sprzedaży filtrów w całkowitej sprzedaży sklepów i warsztatów, najczęstsze przyczyny reklamacji, znajomość poszczególnych marek, a także wielkość magazynu na filtry w warsztatach. Więcej szczegółów przedstawia broszura. Pobierz broszurę W przypadku pytań […]

Warsztaty – współpraca z firmami ubezpieczeniowymi, samochód zastępczy, klienci…

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu kwestionariuszowego na próbie N=2018 respondentów. W badaniu poruszone zostało wiele kwestii związanych ze współpracą warsztatów z firmami ubezpieczeniowymi, posiadaniem i oferowaniem samochodu zastępczego, udziałami poszczególnych grup klientów w całkowitym portfelu klientów warsztatów, zakupami części tzw. oryginalnych, rezygnacją z usług ze względu na brak danych technicznych a także oceną wizerunku w […]

Network workshops in Ukraine

Przedstawiamy Państwu nowy raport dotyczący sieci warsztatowych na Ukrainie. W opracowaniu znajduje się liczba warsztatów sieciowych  i ich rozkład na Ukrainie w 2013 roku. Opracowanie przedstawia sieci warsztatów mechanicznych, oponiarskich zajmującymi się  samochodami osobowymi oraz ciężarowymi w poszczególnych regionach Ukrainy. Szczegółową zawartość raportu przedstawia broszura. Szczegółowe informacje: Alfred Franke e-mail: alfred@motofocus.pl tel.: +48 227 738 […]

Pracownicy w motoryzacji – nowy raport

Motoryzacja to nie tylko samochody i części ale przede wszystkim ludzie pracujący w branży. Praca jest ważnym aspektem życia człowieka, to właśnie na pracę poświęca się w ciągu życia największą ilość czasu. Co motywuje ludzi do pracy? Co jest ważne w aktualnie wykonywanej pracy? Czy wynagrodzenie jest najważniejszym motywatorem? Co z dobrym słowem przełożonego? Niniejszy […]

The distribution network of sales of spare parts Czech Republic

Najnowsze opracowanie dotyczy sieci dystrybucji części zamiennych w Czechach. Raport dostępny jest w języku angielskim. Analysis presents the distribution of spare parts for passenger cars and commercial vehicles in the Czech Republic. The analysis provides information on the number of branches of distributors in various regions and districts, the number of service centers, people and cars on each branch. Contain 1. Distributors 2. Distribution network in the Czech Republic 2.1 Distributors and their branches by region […]

Authorized workshops in Ukraine

Przedstawiamy Państwu nowy raport MotoFocus poruszający zagadnienia warsztatów autoryzowanych na Ukrainie. Opracowanie zawiera informacje na temat liczby warsztatów OES jak również niezależnych warsztatów w poszczególnych regionach Ukrainy, liczby samochodów, które są obsługiwane przez warsztaty OES oraz listę wszystkich autoryzowanych stacji obsługi z wykazem marek samochodów. Szczegóły znajdą Państwo w  broszurze. Więcej informacji na temat badań […]

Rynek olejów samochodowych w Polsce

Badanie ilościowe zrealizowano metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Raport zawiera takie kwestie jak: Średnie miesięczne zużycie olejów do wymian z własnych zapasów magazynowych warsztatu Średnia miesięczna wielkość wymian z oleju przywiezionego przez klienta Liczba marek olejów w ofercie warsztatów Kryteria wyboru marki oleju Ocena atrakcyjności programów inwestycyjnych oferowanych przez producentów olejów Ocena atrakcyjności opakowań […]

Nowe raporty MotoFocus o wielkości rynku

Właściwe określenie wielkości parku samochodów jest podstawą do oszacowania wartości rynku części. Niestety dane oficjalne, dostępne w Centralnej Ewidencji Pojazdów, ze względu na błędy powstałe w wyniku tworzenia tej bazy, nie są wiarygodnym źródłem. Ze względu na specyfikę branży motoryzacyjnej, podziały na segment autoryzowany i niezależny, samodzielne naprawy samochodów, mnogość grup towarowych, zbyt małą wiedzę […]

Najbardziej kompleksowe i profesjonalne raporty oraz analizy na temat niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce. Specjalizujemy się w badaniach rynku motoryzacyjnego co powoduje, że dysponujemy olbrzymią ilością ciekawych raportów i opracowań o branży motoryzacyjnej. MotoFocus jest nowoczesną, niezależną firmą badawczą, która przez ponad 10 lat intensywnej i rzetelnej pracy pozyskała zaufanie wielu firm z branży. Do naszych badań wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki badawcze, a także dbamy o jasny i zrozumiały przekaz informacji zawartych w raportach. Nasi pracownicy łączą wiedzę praktyczną z teoretycznym przygotowaniem marketingowym, socjologicznym.

Działamy w zgodzie z etyką zawodową i najwyższymi standardami branży badawczej. Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z nami była również miłym doświadczeniem interpersonalnym.