Jubileuszowa konferencja – wywiad z Leszkiem Turkiem, Prezesem Zarządu PISKP

, 6 maja 2014, 15:29

Już za tydzień rozpocznie się jubileuszowa, X konferencja szkoleniowa ,,Stacje Kontroli Pojazdów – 2014″. Z tej okazji zadaliśmy kilka pytań Leszkowi Turkowi, Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Przed nami jubileuszowa, X konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2014”. Czy będzie pod jakimś względem wyjątkowa?

dr inż. Leszek Turek: Mamy nadzieję, że uczestnicy naszej konferencji będą mieli okazję usłyszeć od przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o koncepcjach zmian uregulowań prawnych, które ukształtują w najbliższych latach obraz naszej branży, a także ekonomiczne podstawy jej funkcjonowania.

Podczas tegorocznej konferencji będziemy przede wszystkim świętować 10 rocznicę powołania PISKP. Minęło 10 lat od pamiętnego zgromadzenia, które odbyło się 16 kwietnia 2004 roku w Warszawie, kiedy to 109 przedsiębiorców związanych z branżą badań technicznych pojazdów podjęło inicjatywę powołania do życia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Środowisko to nie miało wówczas swojej reprezentacji prawnej. W konsekwencji nie mogło skutecznie reagować na niekorzystne dla tego sektora uregulowania. Potrzebą chwili, ale i ambicją zgromadzonych, stało się więc powołanie organizacji, której zasadniczym celem będzie reprezentowanie, prawna ochrona i obrona dobrze pojętych interesów środowiska związanego z badaniami technicznymi.

Pojawiła się realna szansa na wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania SKP w Polsce. Czy pierwsze miesiące bieżącego roku są w tej kwestii przełomowe?

5 lutego 2014 roku zakończyła pracę grupa robocza, która zgodnie z inicjatywą Pana Łukasza Twardowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowała sposób realizowania celów zawartych w przekazanych ministerstwu 3 kwietnia 2013 roku tezach. Tezy dotyczyły "Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych oraz poprawienia ich jakości". Przygotowano sposób realizacji tez, które będą podstawą dla legislatorów rządowych do opracowania zmian w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach regulujących system badań technicznych w Polsce.

Mamy nadzieję, że rok bieżący będzie rokiem badań technicznych. Nasze środowisko od dziesięciu lat oczekuje zmian w zakresie prawodawstwa, które przyczynią się do poprawy jakości badań technicznych i stabilizacji funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Widzimy dobrą wolę ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W chwili obecnej rozpoczęły się prace nad zmianami do Rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach poz. 996 oraz tabeli opłat za badania techniczne. Wierzymy, że do połowy roku powstaną projekty zmian w ustawach i rozporządzeniach, które wprowadzą w życie wszystkie tezy grupy roboczej. Są to rozwiązania, które pozwolą zarówno poprawić i uszczelnić system badań technicznych, jak i doprowadzą do zmiany świadomości i odpowiedzialności przedsiębiorców i diagnostów.

Czy dla poprawienia jakości funkcjonowania systemu kontroli pojazdów konieczna będzie redukcja liczby stacji?

Problem jest bardzo złożony. W chwili obecnej w Polsce pracuje ok. 4 300 stacji diagnostycznych i buduje się nowe obiekty. Działalność w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może być w pełni traktowana jako wolnorynkowa. Obszar transportu jest wyłączony z dyrektywy usługowej. Obecnie wszyscy nowi inwestorzy nie mogą patrzeć na tę działalność tylko komercyjnie, lecz muszą sobie również zdawać sprawę z odpowiedzialności jaka na nich spoczywa. Mam nadzieję, że zmiany które będą przeprowadzane w całym systemie przyczynią się do eliminacji wszystkich patologii, co w efekcie zaowocuje podniesieniem autorytetu całego naszego środowiska.

Na które wystąpienia z programu tegorocznej konferencji uczestnicy powinni zwrócić szczególną uwagę?

Program tegorocznej konferencji jest bardzo ciekawy i interesujący dla całego naszego środowiska.  Dziesięciolecie Izby zbiega się z dziesięcioleciem naszej obecności w Unii Europejskiej. W tym roku zatwierdzona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE unifikująca badania techniczne w Europie.

Państwa członkowskie zobowiązane są w dość krótkim czasie, gdyż już do 20 maja 2017 r. wprowadzić zgodne z tą dyrektywą zmiany w przepisach i stosować je od 20 maja 2018 r. Myślę, że wszystkie prezentacje i referaty pozwolą uczestnikom konferencji zapoznać się z aktualnie wprowadzanymi zmianami i tymi planowanymi w najbliższym czasie. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Transportowego Dozoru Technicznego i Centralnego Ośrodka Informatyki.

Wprowadzenie zmian na stacjach SKP może nie zostać pozytywnie odebrane przez kierowców, którzy przyzwyczaili się do stałych opłat za badania i braku problemów z uzyskaniem „pieczątki”. Czy jest to Pana zdaniem jeden z powodów opóźnienia prac nad zmianami w przepisach?

Takie podejście do tematu jest błędne, świadomość kierowców rośnie z roku na rok. Zależy im na tym, by ich pojazdy były bezpieczne, a poświadczenie badania w dowodzie rejestracyjnym, było czymś więcej niż tylko „pieczątką”. Dlatego też nie uważam, by było to przyczyną opóźnienia prac nad wprowadzeniem zmian w przepisach.

Kiedy po polskich drogach będą jeździć samochody w zadowalającym stanie technicznym?

Stan techniczny pojazdów jest coraz lepszy, co widać na drogach. Samochody są coraz młodsze. Dystrybutorzy części odnotowują wzrosty sprzedaży, co świadczy, że kierowcom zależy, by ich samochody były w należytym stanie technicznym.

 

Zobacz plan X konferencji SKP

Dowiedz się więcej

,,Dokładnie planujemy Sachs Race Challenge 2014″ – wywiad z Peterem Rothenhöferem z firmy ZF
,,Dokładnie planujemy Sachs Race Challenge 2014″ – wywiad z Peterem Rothenhöferem z firmy ZF

Sachs Race Challenge 2014 to już druga polska edycja cyklu szkoleń, połączonych z moto-atrakcjami dla uczestników. Co tym razem przygotowano i czym impreza będzie różnić się od ubiegłorocznej? Na te i inne pytania odpowiedział nam Peter Rothenhöfer – Dyrektor Przedstawicielstwa ZF Friedrichshafen AG na Polskę. W ubiegłym roku klienci ZF rywalizowali w ramach Sachs Roadshow, […]

W trosce o bezpieczne drogi – wywiad z Ryszardem Fonżychowskim ze stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”.
W trosce o bezpieczne drogi – wywiad z Ryszardem Fonżychowskim ze stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”.

Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa, w Polsce wciąż notuje się przypadki rażących błędów i zaniedbań kierowców, których efektem są tragiczne zdarzenia. O najważniejszych obowiązkach osób prowadzących pojazdy i sposobach na eliminowanie złych zachowań drogowych opowiedział nam Ryszard Fonżychowski ze stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”. W mediach dużo mówi się o wypadkach powodowanych przez kierowców będących pod wpływem […]

,,Oszczędności klientów sięgają 35-40% dotychczasowych kosztów” – wywiad z Adamem Kapek z firmy Moto Flota
,,Oszczędności klientów sięgają 35-40% dotychczasowych kosztów” – wywiad z Adamem Kapek z firmy Moto Flota

Moto Flota jest częścią spółki Moto-Profil. Oferuje przedsiębiorcom pomoc w zarządzaniu flotą samochodową. Firma wyróżnia się na tle konkurencji między innymi proponując redukcję kosztów, którą gwarantuje korzystanie z sieci warsztatów niezależnych. Na nasze pytania odpowiedział Adam Kapek, Prezes Zarządu Moto Floty. Co wyróżnia ofertę Moto Floty na tle konkurencji? Innowacyjność, bezpieczeństwo, redukcja kosztów i wygoda. […]

Relacja z konferencji PISKP, czyli jaki problem mają diagności?
Relacja z konferencji PISKP, czyli jaki problem mają diagności?

W Ossie k. Rawy Mazowieckiej odbyła się jubileuszowa, dziesiąta konferencja Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Spotkanie było okazją do przedstawienia wszystkich najistotniejszych problemów branży. W tym roku, po raz pierwszy od wielu lat, pojawiła się szansa na ich rozwiązanie. Dziesięciolecie istnienia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów było okazją do spojrzenia wstecz i podsumowania. Podsumowania tego, […]

Komentarze

Brak komentarzy!