Wyniki finansowe Grupy Auto Partner po 2019 r.

, 7 kwietnia 2020, 14:47

Grupa Auto Partner po 2019 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające blisko 1,48 mld zł (+28% r/r). Był to efekt silnie rosnącej sprzedaży eksportowej (+48% r/r, do 569,3 mln zł) oraz 18-proc. wzrostu sprzedaży w kraju (do poziomu 910,1 mln zł). Zysk netto Grupy po 2019 roku wyniósł 58,7 mln zł i był zbliżony do ubiegłorocznego poziomu. Uwzględniając zdarzenie jednorazowe powiększające przychody w roku 2018 Grupa odnotowała znaczącą poprawę wyników w 2019.

Narastająco w całym 2019 roku Grupa odnotowała niższe poziomy rentowności, na co wpływ miał głównie przejściowo słabszy II kwartał, związany z intensywnym pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. W kolejnych okresach 2019 roku Grupa sukcesywnie zwiększała poziomy rentowności.

W samym IV kwartale Grupa odnotowała 25-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży i wyższe rok do roku marże brutto, EBITDA. Zysk netto Grupy wzrósł w IV kwartale
o 7% r/r do 14,1 mln zł.

Grupa kontynuowała dynamiczny rozwój organiczny poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, rozbudowę oferty produktowej i rozwój sieci dystrybucji. W 2019 roku spółka uruchomiła 8 nowych filii, co oznacza, że ich łączna liczba na koniec roku wynosiła 90.

Głównym rynkiem zbytu Grupy pozostaje rynek krajowy, który na koniec grudnia 2019 odpowiadał za blisko 62% łącznej sprzedaży. Szybko rosnąca sprzedaż zagraniczna to efekt umacniania pozycji na rynkach, na których spółka działa od lat oraz silnej ekspansji i zdobywania nowych kierunków eksportowych. W efekcie na koniec 2019 roku Grupa dostarczała produkty na ponad 20 rynków.

Rok 2019 był rekordowy pod względem sprzedaży, mimo bardzo wysokiej bazy w 2018 roku. Zgodnie z zapowiedziami od końca II kwartału 2019 sukcesywnie poprawialiśmy rentowność. Zdobyliśmy kilka nowych rynków europejskich, co przejściowo wiązało sie z wyższymi kosztami. Sprzedaż eksportowa charakteryzuje się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi. 2019 rok oceniamy jako bardzo dobry i ważny okres w rozwoju Grupy. Dziś z powodu światowej pandemii COVID-19 działamy w otoczeniu rynkowym, którego rozwój bardzo trudno przewidzieć. Ograniczenie mobilności klientów w Polsce i większości krajów europejskich skutkuje niższą sprzedażą, co przełożyło się na ponad 3-proc. spadek przychodów w marcu 2020. Dynamicznie zmieniające się regulacje rządowe i tym samym otoczenie rynkowe uniemożliwiają dziś precyzyjne prognozowanie wpływu COVID-19 na dalszą działalność Grupy. Dokładamy jednak wszelkich starań, by negatywny wpływ tej sytuacji na nasz biznes minimalizować – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Dziś środki finansowe przeznaczamy na zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów, by w momencie gdy rynek ruszy być przygotowanym do sprzedaży. Negocjujemy wydłużone terminy płatności i warunki od dostawców. Specjalne rabaty – skonta od dostawców wykorzystujemy w celu maksymalizacji marży, kosztem odroczonych terminów płatności, co wpływa na wskaźnik rotacji zobowiązań – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

KWARTALNA RENTOWNOŚĆ GRUPY – 2019:

PLN’000

4Q 2019

3Q 2019

2Q 2019

1Q 2019

Marża brutto na sprzedaży

27,65%

26,03%

24,51%

26,59%

Marża EBITDA

7,37%

6,94%

6,09%

7,84%

Marża EBIT

5,69%

5,66%

4,89%

6,57%

Marża netto

3,83%

4,01%

3,43%

4,74%

WYBRANE DANE FINANSOWE 2019:

PLN’000

2019

2018

Zmiana%

4Q 2019

4Q 2018

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

1 479 373

1 154 993

+28%

368 280

293 946

+25%

Sprzedaż w Polsce

10 065

769 833

+18%

223 969

189 040

+18%

Sprzedaż zagraniczna

569 308

385 160

+48%

144 311

104 906

+38%

Zysk brutto ze sprzedaży

386 900

307 023

+26%

101 837

79 381

+28%

Marża brutto na sprzedaży

26,15%

26,58%

-0,43 pp.

27,65%

27,01%

+0,64 pp.

EBITDA

103 859

89 638

+16%

27 134

20 919

+30%

Marża EBITDA

7,02%

7,76%

-0,74%

7,37%

7,12%

+0,25 pp.

EBIT

83 775

80 972

+3%

20 938

18 601

+13%

Marża EBIT

5,70%

7,00%

-1,3 pp.

5,69%

6,33%

-0,64 pp.

Zysk brutto

74 236

74 301

0%

18 609

17 042

+9%

Zysk netto

58 714

58 642

0%

14 123

13 170

+7%

Marża netto

3,97%

5,08%

-1,11 pp.

3,83%

4,48%

-0,65 pp.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!