Wyniki Grupy Michelin w I połowie 2013 r.

, 26 lipca 2013, 10:51

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. Grupa Michelin odnotowała sprzedaż na poziomie 10,16 mld euro, co jest zgodne z założeniami firmy na bieżący rok. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników jednorazowych wyniósł 1,15 mld euro.

Wyniki zgodne z planem

Publikując swoje wyniki, Grupa Michelin podkreśliła znaczenie otoczenia rynkowego, które podobnie jak w poprzednich okresach było niekorzystne na rynkach rozwiniętych, ale sprzyjające na rynkach wschodzących. W krajach rozwiniętych otoczenie rynkowe powinno się poprawiać w stosunku do słabej sprzedaży zanotowanej w ubiegłym roku, z kolei na rynkach rozwijających się spodziewana jest kontynuacja ekspansji. Michelin oczekuje niewielkiego wzrostu wolumenów w drugiej połowie roku. Biorąc pod uwagę szeroka gamę oferowanych produktów i globalną obecność, Michelin podtrzymuje cel utrzymania stabilnych wolumenów sprzedaży w całym 2013 roku. W drugiej połowie roku spadek cen surowców powinien pozwolić Grupie Michelin na zwiększenie zysku operacyjnego o 350 mln euro.

Jak informowaliśmy, przy okazji publikacji wyników Grupy Michelin za 2012 rok, program inwestycyjny o wartości 2 mld euro będzie przyczyniał się do rozwoju Grupy Michelin, zapewniając nowe moce produkcyjne na rynkach rozwijających się. Program ma również wspierać konkurencyjność na rozwiniętych rynkach i promować rozwój nowych technologii.

(w milionach euro) I poł. 2013 I poł. 2012
Sprzedaż netto 10 159 10 706
Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych 1 153 1 320
Marża operacyjna 11,3% 12,3%
Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz ich dystrybucja 10,3% 10,6%
Opony ciężarowe i ich dystrybucja 6,5% 6,4%
Działalność specjalistyczna 23,3% 27,4%
Zysk operacyjny po uwzględnieniu pozycji jednorazowych 903 1 417
Zysk netto 507 915
Nakłady inwestycyjne 762 660
Zadłużenie netto 1 114 2 177
Zadłużenie netto/Kapitał własny 12% 26%
Wolne środki pieniężne1 147 7
Wynagrodzenia pracowników2 113 200 114 700

1 Wolne środki pieniężne wypracowane w działalności operacyjnej minus wydatki inwestycyjne
2 Na koniec roku

 

Przegląd rynków:

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

I poł. 2013
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie Łącznie

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany


– 3%

– 4%


+ 4%

+ 0%


+ 3%

+ 6%


+ 14%

+ 8%


– 9%

+ 6%


+ 1%

+ 1%

II kw. 2013
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie Łącznie

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany


+ 4%

+ 3%


+ 7%

+ 1%


+ 3%

+ 5%


+ 20%

+ 9%


– 9%

+ 8%


+ 4%

+ 4%

 

Pierwsze wyposażenie

 • W Europie wolumen sprzedaży opon w I połowie 2013 roku zmniejszył się o 3 proc. W II kwartale 2013 roku odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży o 4 proc. wobec spadku o 11 proc. w I kwartale 2013 roku, co było spowodowane zmniejszaniem zapasów przez producentów samochodów. Wolumeny sprzedaży na rynkach państw Europy Wschodniej zmniejszyły się o 4 proc. 
 • W Ameryce Północnej odnotowano wzrost sprzedaży o 4 proc., co było efektem wzrostu sprzedaży samochodów.
 • W Azji nastąpił wzrost sprzedaży o 3 proc., na co wpływ miały wzrosty na rynku chińskim (13 proc.) i w krajach Azji Południowo-Wschodniej (17 proc.). Z kolei w Japonii popyt zmniejszył się o 16 proc. w wyniku przenoszenia produkcji samochodów do innych krajów oraz zakończenia w 2012 roku rządowych dotacji dla kupujących samochody.
 • W Ameryce Południowej kontynuowany był silny trend wzrostowy obserwowany od jesieni 2012 roku, w I połowie 2013 roku popyt wzrósł o 14 proc.
   

Rynek wymiany

W Europie, w nadal niepewnej sytuacji ekonomicznej, wolumen sprzedaży spadł o 4 proc. W segmencie opon zimowych wolumeny sprzedaży spadły o 20 proc., co było wynikiem… czytaj dalej


Rynek wymiany

 • W Europie, w nadal niepewnej sytuacji ekonomicznej, wolumen sprzedaży spadł o 4 proc. W segmencie opon zimowych wolumeny sprzedaży spadły o 20 proc., co było wynikiem łagodnej zimy na początku roku. Segment opon letnich powoli odbudowuje sprzedaż po słabym 2012 roku. Wolumen sprzedaży w segmencie opon o wysokich osiągach (17 cali i większe) wzrósł o 6 proc.
 • Popyt w Ameryce Północnej pozostał na stabilnym poziomie. Wzrost sprzedaży w II kw. (1 proc.) pozwolił zniwelować spadek z początku roku (- 2 proc.). Dodatkowo, po zniesieniu ceł jesienią 2012 roku, na rynku amerykańskim zwiększył się import z Chin.
 • W Azji odnotowano wzrost popytu o 6 proc., na co wpływ miał wzrost w Chinach o 9 proc. odnotowany pomimo pogorszenia sytuacji gospodarczej w tym kraju. W Japonii wolumen sprzedaży wzrósł o 1 proc., co oznacza powrót do długoterminowego trendu.
 • W Ameryce Południowej odnotowano wzrost na poziomie 8 proc., na co złożyły się znaczące wzrosty we wszystkich krajach.
   

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

I Poł. 2013
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie Łącznie

Pierwsze wyposażenie*

Rynek wymiany*


+ 0%

+ 8%


– 13%

– 2%


+ 4%

+ 2%


+ 41%

+ 6%


– 9%

+ 7%


+ 1%

+ 3%

II kw. 2013
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie Łącznie

Pierwsze wyposażenie*

Rynek wymiany*


+ 3%

+ 10%


– 13%

+ 2%


+ 10%

+ 10%


+ 55%

+ 9%


– 6%

+ 12%


+ 5%

+ 8%

 

Pierwsze wyposażenie

 • Pomimo niepewnej sytuacji ekonomicznej popyt na rynku europejskim był stabilny w I połowie roku.
 • W Ameryce Północnej niepewność ekonomiczna i wzrost cen samochodów ciężarowych spowodowały spadek wolumenów sprzedaży o 12 proc. Na istotny spadek wpływ miał również efekt wysokiej bazy spowodowany dobrą sprzedażą w pierwszej połowie 2012 roku.
 • Na rynkach azjatyckich wolumen sprzedaży odnotował wzrost o 4 proc., na co wpływ miał wzrost w Chinach o 6 proc., bardzo silny wzrost w krajach Azji Południowo-Wschodniej o 28 proc. oraz spadek w Japonii o 11 proc.
 • W Ameryce Południowej popyt wzrósł o 41 proc., powracając do wcześniej notowanych poziomów.
   

Rynek wymiany

 • Wolumen sprzedaży w Europie wzrósł o 8 proc., ale pozostaje on na historycznie niskich poziomach. Odnotowany wzrost był spowodowany odbudową stanów magazynowych. Z kolei w Europie Wschodniej popyt wzrósł o 12 proc.
 • W Ameryce Północnej pomimo wzrostu o 2 proc. w II kwartale 2013 roku spowodowanego poprawą sytuacji w sektorze transportowym, w całym I półroczu wolumen sprzedaży spadł o 2 proc.
 • Popyt w Azji wzrósł o 2 proc., głównie dzięki wzrostowi sprzedaży o 10 proc. w II kwartale 2013 roku. Wolumen sprzedaży rósł na głównych rynkach regionu – w Chinach, Azji Południowo Wschodniej oraz Japonii.
 • W Ameryce Południowej nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży o 6 proc., co było spowodowane wzrostem transportu drogowego w Brazylii oraz odbudową stanów magazynowych.
   

Opony specjalistyczne

 • Opony przemysłowe – Sektor górniczy znajduje się w fazie wzrostowej i podtrzymuje popyt na duże opony radialne. W segmencie pierwszego wyposażenia w Europie i w Ameryce Północnej zanotowano spadek sprzedaży opon, głównie na skutek zmniejszania zapasów.
 • Opony rolnicze – Globalny rynek pierwszego wyposażenia nieznacznie się zmniejszył, ale segment opon specjalistycznych pozostaje w fazie wzrostowej. Popyt na rynku wymiany w Ameryce Północnej obniżył się, a w Europie nieznacznie wzrósł.
 • Opony do jednośladów – Drugi rok z rzędu rynek opon do motocykli ulega zmniejszeniu. W Europie na sprzedaży negatywnie odbija się niepewna sytuacja ekonomiczna i niesprzyjające warunki pogodowe.
 • Opony lotnicze – W omawianym okresie rynek przewozów pasażerskich był stabilny, z kolei rynek wojskowy zmniejszył się pod wpływem obniżki przez część rządów budżetów na obronę.


 

Dowiedz się więcej

Wyniki Grupy Michelin w I kwartale 2013 r.
Wyniki Grupy Michelin w I kwartale 2013 r.

Grupa Michelin odnotowała w pierwszym kwartale sprzedaż na poziomie blisko 5 miliardów euro, co jest zgodne z założeniami firmy na rok 2013. Michelin przyznaje, że na wyniki duży wpływ ma słaba kondycja rynku. Wyniki Michelin Publikując swoje wyniki, Grupa Michelin zwraca uwagę na otoczenie rynkowe, które w Europie było niekorzystne w segmencie opon do samochodów […]

Wyniki Michelin za 2012 rok
Wyniki Michelin za 2012 rok

Grupa Michelin odnotowała wzrost zysku operacyjnego (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) o 25 proc. do 2,4 mld euro. Odnotowano za to spadek wolumenów o 6,4 proc. Skonsolidowana sprzedaż netto sięgnęła 21 474 milionów euro, co oznacza wzrost o 3,6% w stosunku do 2011 r. przy aktualnych kursach wymiany walut. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł […]

Rekordowe wyniki sprzedaży Grupy Inter Cars
Rekordowe wyniki sprzedaży Grupy Inter Cars

Firma Inter Cars S.A. opublikowała swoje wyniki sprzedażowe za lipiec. Dystrybutor może pochwalić się rekordową wartością miesięcznych przychodów ze sprzedaży. Jednostkowe przychody Inter Cars S.A. w lipcu 2013 r. wyniosły 289,4 mln zł. Jest to wzrost o 24,9 proc., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż w Polsce osiągnęła w czerwcu 208,9 mln zł, […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!