ASO Kia i sposoby na odmowę naprawy gwarancyjnej

, 9 stycznia 2013, 11:46

Pracownicy ASO Kia odmówili wykonania naprawy gwarancyjnej samochodu serwisowanego w niezależnym warsztacie. Jako powód podano niewykonanie przeglądu w autoryzowanym warsztacie oraz niedostarczenie przez klienta odpowiedniej dokumentacji serwisowej. Jest to standardowy przykład naruszenia postanowień rozporządzenia MV BER.

Kontrowersyjna odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej przez ASO Kia

Odmowa gwarancji Kia-1Jeden z naszych czytelników poskarżył się na usługi opolskiego ASO Kia – Auto-Center Szic. Powodem było odmówienie przez autoryzowany serwis naprawy gwarancyjnej samochodu Kia cee'd. W treści odmowy dyrektor zarządzający serwisu powołał się na zapisy gwarancji producenta pojazdu, według których rzekomo auto musi być serwisowane w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu. Ponieważ przegląd wspomnianego cee'da odbył się w warsztacie niezależnym, naprawa gwarancyjna nie została wykonana.

Jako dowodu na to, że przegląd odbył się według wytycznych producenta, od właściciela pojazdu zarządano szeregu dokumentów, m.in. wydruku z urządzenia diagnostycznego z aktualnym oprogramowaniem Kia oraz certyfikatów jakości części zamontowanych w czasie przeglądu (więcej na załączonej grafice).

Odmowa gwarancji Kia -2Po zapoznaniu się z kontrowersyjnym oświadczeniem, postanowiliśmy skontaktować się z p. Krzysztofem Wolnym z Auto-Center Szic, którego to podpis figurował pod odmową wykonania naprawy. Dyrektor zarządzający serwisu przyznał, że zawarcie w piśmie informacji o tym, że zapisy gwarancyjne Kia nakazują serwisować auta wyłącznie w ASO było błędem. Dodał jednak, iż w tej konkretnej sprawie naprawa gwarancyjna i tak nie mogła zostać wykonana z powodu niedostarczenia odpowiednich dokumentów:

„W tym indywidualnym przypadku klient nie wykazał, że podczas przeglądu zastosowano części zgodne z wytycznymi Kia. Nie udostępnił nam wydruku z komputera z oryginalnym oprogramowaniem Kia, ani żadnych dowodów, że usterka nie zaszła z powodu nieprawidłowej diagnozy lub zastosowania niewłaściwych części".

Dyrektor serwisu zapewnił przy tym, że jego firma często wykonuje naprawy gwarancyjne aut serwisowanych poza ASO. W każdym przypadku samochody te są jednak serwisowane w warsztatach, posiadających odpowiednie oprogramowanie, pełną dokumentację i odpowiednio wykształcony personel…

Czy zły filtr powietrza uszkodził łącznik stabilizatora?

W drugiej kolejności skontaktowaliśmy się z… czytaj dalej


Czy zły filtr powietrza uszkodził łącznik stabilizatora?

Kia cee'dW drugiej kolejności skontaktowaliśmy się z niezależnym warsztatem Terratrek z miejscowości Ozimek, który wykonywał przegląd opisywanego w tej sprawie samochodu. Odpowiedź na zarzuty dealera była prosta – wykonany przegląd nie mógł w żaden sposób wpłynąć na awarię samochodu. Awaria dotyczyła bowiem łącznika stablizatora. Podczas przeglądu wymieniono niezbędne filtry, olej oraz płyny, nie ingerowano jednak w ów łącznik, a jedynie zdiagnozowano jego uszkodzenie. Awarię zaznaczono na karcie czynności przeglądowych, którą warsztat zawsze wręcza klientom. Polecono udać się z problemem do ASO, ponieważ zgodnie z prawem – o ile warsztat niezależny może wykonywać odpłatne naprawy (w tym przeglądy okresowe) bez ryzyka utraty gwarancji, nieodpłatne usuwanie usterek w samochodzie na gwarancji może realizować tylko ASO.

Po licznych perypetiach ASO w końcu zgodziło się na wykonanie naprawy gwarancyjnej wadliwego łącznika stabilizatora. Właściciel pojazdu nie uległ jednak presji i na kolejny przegląd również pojechał do warsztatu niezależnego Terratrek. Tym razem badanie wykazało kolejną awarię – uszkodzenie osłony przegubu wewnętrznego półosi. Co ciekawe dokonujący naprawy łącznika mechanik Kia prawdopodobnie musiał zauważyć tę usterkę. Nie poinformował jednak o niej (do końca gwarancji pozostały 3 miesiące). Autoryzowany serwis odmówił wykonania naprawy, posiłkując się tymi samymi argumentami, co poprzednio. Po kolejnych bezskutecznych próbach dochodzenia swoich racji, zrezygnowany klient postanowił wykonać naprawę na własny koszt w niezależnym warsztacie. 

Gwarancja Kia a rozporządzenie MV BER

Co istotne, przedstawiciel autoryzowanego serwisu Kia, prosząc o… czytaj dalej


Gwarancja Kia a rozporządzenie MV BER

Warunki utrzymania gwarancji KiaCo istotne, przedstawiciel autoryzowanego serwisu Kia, prosząc o wydruki z urządzeń diagnostycznych i certyfikaty zamontowanych części, powołał się na zapis w gwarancji producenta pojazdu. Ustaliliśmy, że rzeczywiście w karcie gwarancyjnej, dołączanej do każdego pojazdu Kia znajduje się zapis, który mówi, że warunkiem utrzymania gwarancji jest posiadanie faktur Vat z wyszczególnieniem czynności wykonywanych podczas przeglądów, a także wydruku z urządzenia diagnostycznego. W przypadku montażu innych części niż te z logo Kia (porównywalnej jakości), producent wymaga posiadania certyfikatu (skan obok).

W praktyce takie żądania producenta mogą przyczyniać się do ograniczenia konkurencji na rynku, ponieważ nie każdy warsztat niezależny jest w stanie wręczyć klientowi wymagane dokumenty. W tej sprawie postanowiliśmy zasięgnąć porady prawnej. Zwróciliśmy się do mecenasa Arkadiusza Wójtowicza, radcy prawnego, który w przeszłości zajmował się podobnymi sprawami.

Zdaniem prawnika, niezależnie od zapisu w książce gwarancyjnej Kia, ASO nie może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej, argumentując ten fakt niedostarczeniem dokumentacji przez właściciela pojazdu:

„Jeśli w pojeździe wystąpiła usterka i autoryzowany serwis stwierdził, że jest ona skutkiem przeglądu przeprowadzonego w warsztacie niezależnym, obowiązkiem ASO jest to udowodnić. Co więcej, autoryzowany serwis musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynnościami wykonanymi w warsztacie niezależnym a awarią pojazdu. Jeśli więc naprawa czy wymiana części w warsztacie niezależnym nie mogła mieć żadnego związku z zaistniałą awarią, serwis nie ma prawa odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej.".

Mec. Wójtowicz zwrócił także uwagę na kontrowersyjną treść umowy gwarancyjnej:

– „Wymaganie posiadania przez klienta wydruków z komputera itp. dokumentów przeglądowych jest często zawierane w warunkach gwarancyjnych przez producentów pojazdów. Jednak w obowiązującym rozporządzeniu GVO jest jasno określone, że to serwis musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy usterki z naprawą wykonaną w niezależnym serwisie. Tego typu klauzule zawierane w książkach gwarancyjnych są bezwzględnie nieważne i nieskuteczne wobec klienta, ponieważ nadrzędne są postanowienia rozporządzenia MV BER oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego."

Mecenas polecił właścicielowi opisywanego auta zgłoszenie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działania ASO jako praktyki ograniczającej konkurencję lub złożenie pozwu do sądu z rozczeniem wykonania naprawy, lub jeśli została ona już wykonana na koszt właściciela, rozczeniem pokrycia kosztów naprawy i kosztów ewentualnych poniesionych strat.

Dowiedz się więcej

Spychologia ASO Peugeot, czyli jak odmówić naprawy gwarancyjnej
Spychologia ASO Peugeot, czyli jak odmówić naprawy gwarancyjnej

Nasi czytelnicy dość często narzekają na usługi niektórych autoryzowanych serwisów Peugeot. Jednym z przykładów jest sytuacja, w której aż trzy ASO odmówiły naprawy gwarancyjnej samochodu pana Roberta. Powód? Niewykonanie pierwszego przeglądu w autoryzowanym serwisie Peugeot… Kilkumiesięczna naprawa gwarancyjna – początek kłopotów Pan Robert w styczniu 2012 r. zakupił w salonie samochód dostawczy Peugeot Boxer. Nie […]

Patrz, co podpisujesz… gwarancja serwisowa na samochód używany w praktyce
Patrz, co podpisujesz… gwarancja serwisowa na samochód używany w praktyce

Zgodnie z rozporządzeniem MV BER, właściciel pojazdu z ważną gwarancją producenta ma prawo wyboru, czy chce serwisować go w sieci ASO czy w niezależnym warsztacie. Wybór drugiej opcji nie powinien skutkować utratą gwarancji, pod warunkiem, że przegląd został wykonany prawidłowo. W przypadku zakupu u dealera auta używanego z gwarancją, sprawa ta nie jest jednak oczywista. […]

Sprawdź uczciwość najbliższego dealera
Sprawdź uczciwość najbliższego dealera

„Naprawa samochodu – również po wypadku – poza autoryzowaną stacją obsługi jest równoznaczna z utratą gwarancji producenta.” – takie zdanie do niedawna mogliśmy przeczytać na stronie internetowej jednego z poznańskich dealerów Fiata. Jak wielu sprzedawców nowych samochodów nadal wprowadza klientów w błąd? Czy strony internetowe dealerów kłamią? Coraz częściej otrzymujemy od naszych czytelników skargi na […]

Klamki Hyundaia psują się od przeglądów poza ASO
Klamki Hyundaia psują się od przeglądów poza ASO

ASO Hyundaia odmówiło wykonania naprawy gwarancyjnej uszkodzonej klamki wewnętrznej drzwi auta. Jako powód podano niewykonanie przeglądu okresowego w autoryzowanej stacji obsługi producenta pojazdu… Nieaktualna książka gwarancyjna podstawą do odmowy naprawy gwarancyjnej Minęło zaledwie kilka dni od opisania przez nas sprawy ASO Kia, które w kontrowersyjnych okolicznościach odmówiło wykonania naprawy gwarancyjnej samochodu, którego przegląd odbył się […]

Kolejny problem z ASO Kia
Kolejny problem z ASO Kia

Autoryzowane serwisy Kia pozostają niewzruszone wobec obowiązujących przepisów. Po raz kolejny opisujemy przypadek, w którym ASO odmówiło naprawy gwarancyjnej jako powód podając wykonanie przeglądu auta poza autoryzowaną stacją. Przeglądy poza ASO nierespektowane… Pan Tomasz w 2008 roku zdecydował się na zakup rodzinnego vana. Optymalnym wyborem, między innymi ze względu na długą gwarancję producenta, okazała się […]

Wiele hałasu o drobną usterkę – ASO na straży nieistniejących przepisów
Wiele hałasu o drobną usterkę – ASO na straży nieistniejących przepisów

Autoryzowany serwis Peugeota odmówił wykonania naprawy gwarancyjnej samochodu, tłumacząc tę decyzję przeglądem wykonanym w warsztacie niezależnym. Fachowcy z ASO nie zadali sobie trudu wyjaśnienia związku pomiędzy owym przeglądem a zaistniałą awarią. A szkoda, bo mogłoby ich to czegoś nauczyć. Wykorzystać niewiedzę klientów Niestety obowiązujące przepisy MV BER, dotyczące serwisowania samochodów pozostających na gwarancji producenta, wciąż […]

Kia Motors Polska: Szwedzki wyrok nas nie dotyczy
Kia Motors Polska: Szwedzki wyrok nas nie dotyczy

Kia Motors Polska wydała oficjalne stanowisko w sprawie wyroku szwedzkiego Sądu Najwyższego, o której niedawno informowaliśmy. Przekonuje w nim, że nie ma on żadnego zastosowania do obowiązującej na rynku polskim książki gwarancyjnej i nie dotyczy polskich klientów. W oświadczeniu czytamy: „Książka gwarancyjna dla klientów z Polski jest przygotowana w oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Anonim, 10 stycznia 2013, 15:50 0 0

Slogan w lewym narozniku u dolu dokumentu (zdj.2) mowi sam za siebie
"the power the surprise"

Odpowiedz

Anonim, 12 stycznia 2013, 22:20 0 0

O ile warsztaty niezależne zdobywają rynek w sposób nazwijmy to etyczny, bo muszą przykładać się do wykonywanych usług aby zdobyć klienta, tak ww ASO KIA chce zdobyć klientów milionem przepisów, pism i pieczęci, z których jednoznacznie wynika, że tylko tam samochód jest bezpieczny. Oddając samochód tam na przegląd człowiek może być spokojny, bo otrzyma pisemne potwierdzenie wykonanych starannie prac. A papier wszystko przyjmie!!!!
Ale czas się przyzwyczaić bo GVO swoje a importerzy swoje.

Odpowiedz

Anonim, 19 marca 2013, 20:40 0 0

Panie Wójtowicz – niech Pan nie miesza ludziom w głowach! Przepisy GVO regulują umowy wertykalne! . Gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym (umowa cywilno-prawna) i nikt nikogo nie zmusza do jej podpisania! Najpierw przeczytaj Pan podstawowe definicje zawarte w K.G. zanim będziesz Pan cokolwiek podważał z resztą UOKiK te warunki prześwietlił na wylot i jakoś nie miał do nich zastrzeżeń!
Odnośnie tej konkretnej sprawy – zapytuję czy ktokolwiek z dziennikarzy zainteresował się tym, że ten konkretny użytkownik dostarczył sfałszowane dokumenty dotyczące przeglądu ? Bo jak inaczej nazwać formularz przeglądowy wystawiony w 2013 roku z adnotacją, że przegląd był wykonany w pewną niedzielę 2012 roku mimo, że ten warsztat nie świadczy usług w tym bożym dniu!
No tak ale lepiej napisać coś co wywoła emocje i ogólne niezadowolenie – może warto było zapytać KIA i poznać ich stanowisko a nie pisać hosanna na wysokościach! Z resztą to nie pierwszy podobny w swej treści artykuł na tej stronie!

Odpowiedz

sprawiedliwy, 9 stycznia 2015, 20:41 0 -1

O tym konkretnym dealerze i jego praktykach można książke napisać. Generalnie chcesz mieć usługę wykonana na wysokim poziomie i nie tracić nerwów to Auto Center na Krapkowickiej omijaj szerokim łukiem. ..

Odpowiedz

Piotr, 9 stycznia 2016, 8:17 1 -2

Dzięki za takie artykuły. Właśnie jestem na etapie wyboru nowego samochodu. Wydawało mi się, że najodpowiedniejszym wyborem będzie Kia Sorento, jednak trafiając na takie informację zdecyduję się na ciut niżej osadzoną Hondę CR-V.

Odpowiedz