BorgWarner publikuje raport o zrównoważonym rozwoju za rok 2021

, 24 czerwca 2021, 21:23

BorgWarner opublikowała Raport o Zrównoważonym Rozwoju za rok 2021, zatytułowany „Evolving For All” (Ewoluując dla wszystkich), wyszczególniający ostatnie osiągnięcia firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiający krótko- i długoterminowe cele w zakresie zarządzania środowiskiem, odpowiedzialności społecznej i zarządzania.

– Tworzymy zrównoważoną wartość, sprawiając, że mobilność jest czystsza i bardziej wydajna, dostosowując się do interesów naszych klientów, akcjonariuszy i obywateli naszej planety, a także umożliwiając nam przewodzenie w zakresie elektryfikacji niskoemisyjnej gospodarki przyszłości – powiedział Frédéric Lissalde, Prezes i Dyrektor Generalny BorgWarner – Tworzymy również miejsca pracy, promujemy zróżnicowaną, zintegrowaną siłę roboczą i jesteśmy bliscy osiągnięcia parytetu płacowego kobiet i mężczyzn.

Kompleksowy raport obejmuje kilka kluczowych elementów, w tym strategię zrównoważonego rozwoju i zarządzania firmy BorgWarner, kluczowe wskaźniki wydajności, reakcję na COVID-19, integrację firmy Delphi Technologies i inne.

Reakcja na COVID-19

W odpowiedzi na pandemię firma BorgWarner wdrożyła liczne protokoły i środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę swoim pracownikom. W celu złagodzenia skutków finansowych dla firmy, Rada Strategii, Zarząd i setki kierowników firmy wprowadzili tymczasowe obniżki płac. Aby wesprzeć pracowników, wprowadzono globalną politykę umożliwiającą elastyczne godziny pracy i pracę zdalną, a także regularnie informowano o bezpiecznych zachowaniach i wskazówkach dotyczących zdrowia osobistego.

Ponadto firma BorgWarner powołała grupę zadaniową ds. bezpiecznego restartu (Safe Restart Task Force) w celu zidentyfikowania i rozpowszechnienia procedur powrotu do pracy, a także utworzyła Radę ds. Ryzyka Związanego z Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Risk Council), której zadaniem jest kierowanie firmą w zakresie identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla jej działalności. Firma przekazała również 100 000 USD na rzecz kampanii Projekt Nadzieja Okrągłego Stołu Biznesu (Business Roundtable’s Project Hope Campaign) w USA, a także innym organizacjom na całym świecie, które dostarczają środki ochrony indywidualnej pracownikom służby zdrowia znajdującym się na pierwszej linii frontu.

Zarządzanie środowiskiem: tworzenie czystszego, bardziej energooszczędnego świata

Przez dziesięciolecia firma BorgWarner skupiała się na tworzeniu technologii, które poprawiają wydajność, emisję i osiągi pojazdów. W 2020 r. 85% przychodów firmy będzie pochodziło z produktów o napędzie elektrycznym, hybrydowym i spalinowym o ograniczonej emisji spalin. Strategiczne przejęcie firmy Delphi Technologies rozszerzyło ofertę firmy w zakresie energoelektroniki i wzmocniło cel firmy, jakim jest utrzymanie większości przychodów z technologii czystej energii. Firma BorgWarner przewiduje, że do 2030 r. 45% swoich przychodów będzie czerpać z produktów dla pojazdów elektrycznych. Ponadto firma BorgWarner przewiduje, że łączne wydatki na badania i rozwój (R&D) oraz wydatki kapitałowe na eProdukty przekroczą 3 miliardy USD w ciągu najbliższych pięciu lat, a do 2025 r. eProdukty osiągną poziom 50% wydatków na badania i rozwój przed przejęciami.

Firma poszła o krok dalej w swoich działaniach na rzecz środowiska, zobowiązując się do osiągnięcia neutralności węglowej w zakresie emisji 1 i 2 do 2035 r., rozszerzając swój cel zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w stosunku do sprzedaży w latach 2015-2030 o 50% i zużycia energii w stosunku do sprzedaży o 37%. W ciągu ostatnich pięciu lat firma BorgWarner osiągnęła 17% redukcję natężenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 w stosunku do poziomu bazowego z 2015 r. (28% dla działalności firmy przed przejęciem firmy Delphi Technologies). Raport przedstawia zaangażowanie firmy w ochronę środowiska, określając ilościowo pośrednie emisje gazów cieplarnianych z zakresu 3 związane z użytkowaniem produktów w pojazdach i szacując, że emisje te znacznie się zmniejszą, gdy firma przyspieszy realizację strategii elektryfikacji.

Odpowiedzialność społeczna: postępowanie zgodnie z przekonaniami firmy BorgWarner

Pięć podstawowych przekonań firmy – integracja, uczciwość, doskonałość, odpowiedzialność i współpraca – zostało odświeżonych i ponownie przedstawionych w całej firmie w 2020 r., aby pomóc pracownikom lepiej zrozumieć i przyjąć kulturę korporacyjną oraz wartości firmy BorgWarner. Integracja jest przekonaniem, które odgrywa dużą rolę w wielu programach i politykach wdrażanych w firmie BorgWarner. Przykładowo, firmowe szkolenie w zakresie zrozumienia nieuświadomionych uprzedzeń zostało rozszerzone na zespoły kierownicze w 2020 r. i zostanie przeprowadzone w tym roku dla wszystkich pracowników. Ponadto, nadal promowane są grupy pracownicze, które koncentrują się na integracji i wzmacnianiu poczucia przynależności.

Wśród ostatnich przedsięwzięć firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej znalazło się zatrudnienie zewnętrznego konsultanta w celu przeprowadzenia niezależnej analizy sprawiedliwości płacowej w 2020 r. w odniesieniu do przejętych pracowników firmy BorgWarner. Globalne badanie dotyczące równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wykazało, że kobiety otrzymywały średnio 98,7% wynagrodzenia w porównaniu z mężczyznami. Analiza wykazała również, że w Stanach Zjednoczonych mniejszości otrzymywały średnio 99,8%+ wynagrodzenia w porównaniu do osób niebędących mniejszościami. Firma zobowiązała się do kontynuowania oceny i zajmowania się rozbieżnościami związanymi z równością wynagrodzeń i wprowadziła roczny proces przeglądu wynagrodzeń, aby wypełnić to zobowiązanie.

W ciągu całego roku firma nieugięcie dążyła do zminimalizowania całkowitego wskaźnika wypadków podlegających zgłoszeniu, który od 2015 r. poprawił się o 56%. Dziewięć zakładów otrzymało nagrodę „2020 CEO Safety Excellence Award” w 2020 r. za przepracowanie miliona godzin i minimum 12 kolejnych miesięcy bez odnotowania wypadku oraz za inne wskaźniki bezpieczeństwa. Firma BorgWarner obchodziła również swój drugi doroczny Globalny Dzień Bezpieczeństwa.

Każdego roku BorgWarner wspiera organizacje skupione wokół spraw najważniejszych dla swoich pracowników, takich jak edukacja, ekonomia, środowisko i sprawiedliwość. Włączając w to darowizny związane z pandemią, firma BorgWarner uczestniczyła w ponad 444 akcjach charytatywnych, w których ona i jej pracownicy ofiarowali 2,8 miliona USD i 18 793 godzin swojego czasu. W szczególności, 34 000 USD zostało przekazane miastu Seneca w Południowej Karolinie, po tornado, które nawiedziło tę miejscowość i zakład BorgWarner 13 kwietnia 2020 r. Darowizna dla Funduszu Pomocy Ofiarom Tornada została wykorzystana na przywrócenie prądu w domach starszych mieszkańców oraz jako wsparcie finansowe dla innych osób dotkniętych kataklizmem.

Firma BorgWarner ogłosiła cele darowizn na poziomie 3,5 miliona USD i 40 000 godzin pracy wolontariuszy w 2021 r. Firma podwoiła również maksymalny poziom programu wspierania darowizn pracowniczych do 10 000 USD na pracownika rocznie, począwszy od 2021 r.

Zarządzanie: partnerstwo z udziałowcami i składanie sprawozdań udziałowcom

Zarząd firmy BorgWarner sprawuje ostateczny nadzór nad działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozważając i oceniając ryzyko i możliwości ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w ramach procesu podejmowania decyzji. Rada Strategii zatwierdza strategie i cele związane ze zrównoważonym rozwojem, zapewniając jednocześnie środki na realizację celów związanych z wydajnością.

W 2020 r. firma wprowadziła Nagrodę Jakości BorgWarner, aby jeszcze bardziej zaszczepić kulturę jakości i wyróżnić dążenie do doskonałości poprzez stworzenie zdrowego współzawodnictwa pomiędzy zakładami w zakresie jakości. Głównym zdobywcą Nagrody Jakości 2020 został zakład w Changnyeong w Korei Południowej. Dodatkowe wyróżnienie otrzymały zakłady w Tianjin w Chinach, Ramos Arizpe w Meksyku i Ithaca w stanie Nowy Jork w USA, które wykazały się znakomitymi wynikami w zakresie jakości produkcji i wprowadzania na rynek oraz gwarancji.

Firma BorgWarner stara się zachęcać swoich dostawców do promowania zrównoważonych praktyk biznesowych. Aby ocenić obecne praktyki dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju, firma dąży do tego, aby co najmniej 80% jej dostawców o wysokim ryzyku i dużym wpływie na środowisko wypełniło kwestionariusz samooceny, który jest kontrolowany przez stronę trzecią. Oprócz ankiety firma BorgWarner opracowuje całościową strategię dotyczącą zrównoważonego rozwoju u dostawców, której celem jest lepsza komunikacja jej oczekiwań, identyfikacja i rozwój wskaźników związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz aktualizacja podręcznika i warunków dla dostawców, aby odzwierciedlał zaktualizowane wymagania.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!