Zmiany w zarządzie Inter Cars SA

, 28 sierpnia 2020, 15:50

Zarząd Inter Cars SA poinformował o zmianach w swoim składzie. 26 sierpnia 2020 r. wpłynęło do spółki oświadczenie Tomáša Kaštila, w sprawie rezygnacji z ze sprawowania funkcji członka zarządu.

Tomáš Kaštil przestanie być członkiem zarządu z dniem 1 września 2020 roku. Rezygnacja została podyktowana względami osobistymi.

Tomáš Kaštil związany był z Grupą Kapitałową spółki od 2004 roku, współtworzył sieć sprzedaży Inter Cars na rynkach zagranicznych, w tym m.in. w Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii oraz w Chorwacji. W latach 2013-2016 pełnił funkcję prokurenta spółki, zaś od 26 września 2016 r. pełnił funkcję członka zarządu spółki.

W zarządzie Tomáš Kaštil odpowiadał za sprzedaż na wybranych rynkach zagranicznych, a także za rozwój sprzedaży w kanale e-commerce.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!