Jak warsztaty oceniają sieci warsztatowe? Wyniki ankiety.

, 25 września 2019, 11:27

Czy warto przystąpić do sieci warsztatowej? Większość serwisów, które już należą do tego typu organizacji uważa, że tak. Jednocześnie, prawie 60% z nich twierdzi, że przynależność ta przynosi im znaczne korzyści. Nasza ankieta wykazała także, z jakich powodów niektóre warsztaty nie chcą przyłączać się do sieci.

Ankieta cieszyła się dużym zainteresowaniem warsztatowców. Wzięło w niej udział ponad 300 osób, z czego większość stanowili przedstawiciele warsztatów należących do sieci warsztatowych, na których opinii szczególnie nam zależało. Zapytaliśmy ich przede wszystkim o poziom satysfakcji z dołączenia do sieci. Ponad 90% badanych wyraziło zadowolenie, przy czym 25% wskazało odpowiedź „Bardzo zadowolony”, natomiast ponad połowa opcję „Zadowolony”. Grono niezadowolonych okazało się bardzo nieliczne.

Satysfakcja to tylko jeden z parametrów, kolejnym – dla wielu jeszcze ważniejszym – są wymierne korzyści. W naszej ankiecie ponad połowa warsztatów zadeklarowała, że przynależność do sieci przynosi im znaczne korzyści. Jedna czwarta badanych wskazała za to, że korzyści owszem są, choć niewielkie. Część badanych nie jest pewna czy udział w sieci przekłada się bezpośrednio na korzyści, co z pewnością może wynikać z trudności dokonywania porównań „przed” i „po”, w związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem napraw.

O jakich korzyściach mówimy w pierwszej kolejności? Prawie połowa badanych (47,7%) uważa, że zaletą przynależności do sieci warsztatowej jest łatwiejszy dostęp do szkoleń technicznych, danych naprawczych lub innego typu pomocy technicznej. Ponad 39% ankietowanych docenia pomoc doradczą ze strony sieci w prowadzeniu warsztatu, a jedna trzecia programy lojalnościowe i dedykowane promocje. Co ciekawe tylko jedna czwarta odpowiadających wskazała, że korzyścią są lepsze ceny na części bądź wyposażenie warsztatowe. Można z tego wnioskować, że ceny nie są głównym argumentem, poprzez który sieci chcą zachęcać warsztaty do przyłączenia się do nich.

Pytanie wielokrotnego wyboru.

Aby korzystać z benefitów przynależności do sieci trzeba przygotować się na koszty. Te, zdaniem większości przedstawicieli warsztatów są wysokie. Co prawda niewielka część ankietowanych zaznaczyła odpowiedź „Bardzo duże koszty”, jednak aż 39% z nich wybrała hasło „Duże”. Nie brakowało jednak także warsztatów, uważających, że koszty przynależności do sieci nie są wysokie.

Warsztaty, które zainwestowały w przynależność do konkretnej sieci zazwyczaj nie rozglądają się za alternatywami. Mają też pozytywną opinię o organizacji, z którą współpracują. Aż 89% badanych uważa, że ich sieć jest rozpoznawalna w oczach kierowców, przy czym aż 70,5% twierdzi, że jest rozpoznawalna w dużym stopniu. Mimo wysokiego poziomu satysfakcji z wyboru sieci, aż 38,4% badanych interesuje się ofertą sieci konkurencyjnych. Sugeruje to, że istniejące na rynku sieci muszą mieć się na baczności i wciąż ulepszać swoją ofertę.

W naszej ankiecie zadaliśmy pytania także przedstawicielom warsztatów, które nie należą do sieci warsztatowych. Interesowały nas powody takiego stanu rzeczy. Okazało się, że są one bardzo zróżnicowane. Ponad 36% takich warsztatów postrzega jako zbyt małe korzyści z przynależności do sieci. Ponad 15% twierdzi, że ich warsztat nie spełnia wymogów startowych, stawianych przez sieć. Zbyt duże wymagania (i koszty) są także barierą dla 30% warsztatów spoza sieci. Duża grupa warsztatów (ok. 48%) wskazuje także na potrzebę niezależności, która nie pozwala im na dołączenie do sieci. Warsztaty te nie chcą, by organizacja ograniczała ich swobodę działania.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!