Wyniki finansowe OPONEO.PL w 2018 r.

, 29 marca 2019, 15:54

W 2018 roku przychody Grupy OPONEO ze sprzedaży wyniosły 843 mln zł. Na sprzedaż krajową przypadało 660,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 18,6 proc. W 2018 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła blisko 22 proc. obrotów ogółem. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 182,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 20,2 proc.

W 2018 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 3,3 mln opon, o 17,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość sprzedaży odbyła się w Polsce – Grupa sprzedała tu 2,7 mln opon, czyli 81,8 proc. całości wolumenu. Za granicą sprzedano natomiast 595,6 tys. opon (wzrost o 11 proc. w relacji do 2017 roku). Wpływ na poziom przychodów z rynków zagranicznych w ujęciu złotowym miało osłabienie się polskiej waluty w stosunku do euro.

Wzrost podatku dochodowego o 99,2 proc. rok do roku, do 7,6 mln zł wpłynął na spadek zysku netto, który w 2018 roku wyniósł 16,4 mln zł. Zwiększone obciążenie podatkowe związane jest ze wzrostem opodatkowania bieżącego poszczególnych spółek Grupy oraz większą wartością podatku odroczonego.

Pozytywne trendy obserwowane w 2018 roku utrzymują się także w roku bieżącym. W okresie styczeń-luty 2019 roku Spółka wypracowała 81 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 25 proc.

– Strategia umacniania pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w Polsce oraz wzrostu sprzedaży zagranicznej przynosi zamierzone rezultaty. Stawiamy na usprawnianie procesów logistycznych, inwestujemy w rozwój systemów IT, podnosząc ich wydajność i bezpieczeństwo. W ramach naszej Grupy Kapitałowej funkcjonuje także m.in. Dadelo S.A., które sprzedaje rowery i części rowerowe w internecie. Myślimy jednak o dalszej dywersyfikacji biznesu. Aktywnie poszukujemy możliwości wejścia na kolejne rynki e-commerce – komentuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Planom rozwoju Spółki sprzyja korzystne otoczenie rynkowe. Zgodnie z wyliczeniami Eurostatu, na wszystkich rynkach, gdzie obecna jest Grupa OPONEO.PL, liczba osób dokonujących zakupów w internecie rośnie. Najwyższy odsetek osób, które dokonały transakcji online w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (82 proc., wzrost o 25 p.p. w porównaniu z 2008 r., czyli początkiem zbierania danych). Na drugim miejscu uplasowała się Holandia (79 proc., wzrost o 23 p.p. w porównaniu z 2008 r.), a podium zamknęły Niemcy (75 proc., wzrost o 22 p.p. w porównaniu z 2008 r.).

Wartość krajowego rynku e-commerce wyniosła w 2018 roku 50 mld zł, podczas gdy w 2019 roku  ma to być 58 mld zł, a w 2020 roku 67 mld zł. Rozwojowi rynku e-commerce w Polsce sprzyjał przede wszystkim rosnący dostęp do szerokopasmowego internetu. Wyniki „Raportu E-commerce 2019” wskazują na wzrost zainteresowania zakupami online dokonywanymi przez urządzenia mobilne. Najczęściej w internecie kupują mieszkańcy miast, a najpopularniejszą formą płatności jest szybki przelew, tzw. Pay-By-Link. Na pierwszym miejscu wśród najchętniej kupowanych kategorii online jest kultura (książki, płyty, filmy) z 25 proc. udziałem. Na samochody i części samochodowe wskazało 10 proc. badanych.

Sprzyjające działalności Grupy OPONEO.PL tendencje obserwowane są także na rynku motoryzacyjnym. Zgodnie z prognozą IBRM Samar, w 2018 roku zarejestrowano w Polsce 1,6 mln samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony, co oznacza wzrost rok do roku o 8,6 proc. Jest to rekordowa liczba pierwszych rejestracji tego rodzaju samochodów.

Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association)  w 2018 roku w Europie sprzedano 207,5 mln sztuk zastępczych opon do samochodów osobowych, co oznacza wzrost rok do roku o 1 proc. W Polsce, w 2018 roku sprzedano 11,5 mln zastępczych opon do samochodów osobowych (w tym SUV-ów i lekkich samochodów dostawczych), czyli o 1,4 proc. mniej
niż w poprzednim roku.

Dotychczas, w ramach dywidendy, OPONEO.PL wypłaciło akcjonariuszom łącznie 13,8 mln zł.  W 2018 roku było to 0,35 zł na akcję. OPONEO. PL chce pozostać Spółką dywidendową.

– Ekspozycja na rosnący rynek e-commerce i motoryzacyjny, rozszerzanie portfolio produktów oferowanych drogą online czy rozwój centrum logistycznego pozwalają nam z optymizmem oczekiwać kolejnych kwartałów. Chcemy, aby beneficjentem wzrostu Spółki byli także jej akcjonariusze, dlatego jako Zarząd będziemy opowiadać się za wypłatą dywidendy z zysku za 2018 rok. Oczywiście ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta podczas walnego zgromadzenia – podsumowuje Dariusz Topolewski.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!