Partner Opony Polska "Przedsiębiorstwem Fair Play 2010"

, 5 stycznia 2011, 0:00

Sieć serwisów Partner Opony Polska została uhonorowana podczas XIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Przedsięwzięcie to ma na celu promocję etyki w działalności gospodarczej.

Firmy zgłaszające swój udział w programie poddawane są weryfikacji przez niezależną instytucję, a otrzymany certyfikat stanowi potwierdzenie rzetelności przedsiębiorstwa w relacjach z innymi podmiotami. Jednym z podstawowych kryteriów oceny jest terminowość w regulowaniu zobowiązań (finansowych i wszelkich innych) wobec partnerów biznesowych oraz instytucji i urzędów państwowych.


– „Dając przykład skuteczności biznesowej w połączeniu z etycznym postępowaniem, chcemy zachęcić innych do wdrażania dobrych praktyk we własnych firmach. Wzajemne zaufanie i rzetelność ułatwiają relacje biznesowe i pozostaje sobie życzyć, aby coraz więcej przedsiębiorstw spełniało kryteria programu” – powiedział Marek Galanter prezes POP, który odebrał certyfikat dla swojej firmy.

Komentarze

Brak komentarzy!