Biały Listek CSR Polityki dla Inter Cars

, 23 maja 2018, 12:54

66 polskich przedsiębiorstw zostało laureatami Listków CSR Polityki. Tygodnik wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz siódmy przeprowadził ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wśród wyróżnionych organizacji znalazł się Inter Cars.

Listki CSR Polityki to przegląd działań zarządczych dla największych przedsiębiorstw w Polsce. W tegorocznej edycji pytania w kwestionariuszu zostały opracowane zgodnie z wytycznymi międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Dotyczą one siedmiu aspektów:

  • ochrony środowiska,
  • ładu korporacyjnego,
  • praw człowieka,
  • zachowania wobec pracowników,
  • dbałości o klienta,
  • uczciwości biznesowej
  • zaangażowania społecznego.

Rok 2017 przyniósł szereg zmian i wydarzeń związanych z nowymi regulacjami prawnymi. Nowelizacja ustawy o rachunkowości i raportowaniu danych pozafinansowych, efektywności energetycznej, gospodarce o obiegu zamkniętym, jawności życia publicznego czy ochrony danych osobowych spowodowały zwiększoną aktywność przedsiębiorstw we wdrażaniu i ulepszaniu rozwiązań zarządczych w obszarze CSR.

Biały Listek CSR Polityki, a więc wyróżnienie, które trafiło w ręce Inter Cars, otrzymują firmy deklarujące wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Komentarze

Brak komentarzy!