7 pytań do Piotra Janty z Auto Partner SA

, 15 lutego 2018, 13:00

Odpowiedzi na nasze pytania udzielił Piotr Janta, Członek Zarządu Auto Partner S.A.

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku na polskim i międzynarodowym rynku części i napraw to…

Piotr Janta: Konsolidacja na rynku dystrybucji oraz znaczące przyspieszenie w pracach nad alternatywnym źródłem zasilania pojazdów samochodowych.

Fuzje i przejęcia na rynku dystrybucji i produkcji części w Europie w 2017 r. spowodują…

…na pewno wzrost konkurencyjności największych, kluczowych dystrybutorów, nie tylko tych będących przedmiotem przejęć, ale również tych, którzy podejmą rękawice w walce o utrzymanie swoich pozycji. Jednocześnie obserwować będziemy stale zwiększającą się różnicę pomiędzy największymi podmiotami a całą rzeszą drobnych graczy, którym trudno będzie dotrzymać kroku dużym graczom.

Największym wyzwaniem dla naszej firmy na rok 2018 jest…

… utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obsługi i serwisu. Będziemy jednak stawiać głównie na to, aby sprostać wymogom najbardziej wymagających klientów, bo to właśnie determinuje sukces.

W najbliższych latach na polskim rynku zmieni się…

…bardzo wiele. Będzie postępowała dalsza konsolidacja w sektorze dystrybucji, przy jednoczesnym wzroście skomplikowania usług warsztatowych, a także – co bardzo istotne – rosnąć będą wymogi klienta ostatecznego.

W ciągu najbliższych kilku lat warsztaty niezależne powinny…

…zdecydowanie postawić na rozwój nie tylko poziomu usług ściśle związanych z obsługą pojazdu, ale również na poziom obsługi klienta. Wszelkie udogodnienia związane z dostępem do rezerwacji usług online czy pełnym wglądem w przebieg naprawy i wycenę będą już nie tylko dodatkiem, ale koniecznością.

Największy wpływ na rynek części w przyszłości będzie mieć…

…zmiana technologii produkcji pojazdów oraz zagadnienia związane z telematyką. To te zmiany spowodują, iż kontakt na linii klient – warsztat będzie jeszcze bardziej ułatwiony. Jestem jednak przekonany, że warsztaty niezależne odrobią lekcję i nadal będą stanowić silną konkurencję dla sieci autoryzowanych.

Produktem/grupą produktów/koncepcją/usługą, której poświęcimy wiele uwagi w 2018 roku jest…

…koncepcja sieci serwisowych MaXserwis, a także dalszy rozwój usług dystrybucji oraz rozwój szeroko rozumianych narzędzi informatycznych.