Bridgestone wprowadza nową politykę dla dostawców i partnerów

, 8 lutego 2018, 11:42

Firma aktualizuje wytyczne dotyczące poszanowania praw człowieka, norm środowiskowych i jakości produktów oraz podnosi wymagania dotyczące przestrzegania prawa oraz identyfikacji miejsca pochodzenia.

Bridgestone zaprezentował nową Globalną Politykę Zrównoważonych Zakupów, która umożliwi lepszą współpracę z dostawcami i promocję dobrych praktyk. Nowe zasady usprawnią komunikację z kontrahentami i pozwolą osiągnięcie długoterminowych korzyści środowiskowych, społecznych oraz gospodarczych.

– Wprowadzenie nowej polityki jest dla nas kluczowe. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i mamy jasno zdefiniowane ramy prowadzenia biznesu, rozwoju produktów oraz naszych relacji z klientami i lokalnymi społecznościami. Nadal jednak chcemy się w tych aspektach rozwijać – powiedział Masaaki Tsuya, Dyrektor Generalny Bridgestone Corporation.

– Mamy duży wpływ na to, jak wygląda oddziaływanie przemysłu na otoczenie i ludzi na całym świecie. To duża odpowiedzialność. Chcemy zachęcić naszych dostawców i partnerów do wspólnego zrównoważenia procesu dostaw. Konieczna jest współpraca ze wszystkimi podmiotami w branży i z różnymi grupami odbiorców. Dzięki temu będziemy w stanie zwiększać świadomość społeczną na tym polu – dodał Masaaki Tsuya.

Celem jest korzystanie tylko ze zrównoważonych surowców. Nowa polityka gwarantuje osiągnięcie takiego stanu rzeczy do 2050 roku i w latach późniejszych. Łączy ona wszystkie stosowane dotąd wytyczne w jeden dokument, który jasno określa wymagania dotyczące współpracy z Bridgestone. Firma wykorzystuje znaczne ilości naturalnego kauczuku i dąży do maksymalnego zrównoważenia procesu jego dostaw.

Opracowując nową politykę Bridgestone konsultował się z międzynarodowymi ekspertami, organizacjami pozarządowymi (NGO), dostawcami materiałów, producentami kauczuku i kluczowymi klientami. Chcieliśmy mieć pewność, że polityka jest kompleksowa, odzwierciedla standardy branżowe i najlepsze praktyki oraz jest skutecznie wdrażana.

Nowe zasady będą wdrażane, regulowane i egzekwowane regionalnie. Podczas ich wprowadzania najważniejsza będzie współpraca z dostawcami, klientami i ekspertami branżowymi. W ciągu najbliższych 18 miesięcy firma będzie na bieżąco kontrolować czy nowa polityka jest przez nich wprowadzana w życie. Pod koniec tego okresu dostawcy otrzymają specjalny kwestionariusz samooceny.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!