100 mln zł na staże dla rynku motoryzacyjnego. Jest jednak „ale”.

, 18 maja 2017, 13:08

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa nowe konkursy, których celem jest tworzenie staży i programów rozwoju kompetencji studentów. Jeden z konkursów z założenia miał dotyczyć całego przemysłu motoryzacyjnego. Niestety nie jest tak w istocie.

Współpraca szkół i przedsiębiorstw

Na wdrażane konkursy NCBR przeznaczy 200 mln złotych. Środki te posłużą do uruchomienia programów stażowych oraz programów rozwoju kompetencji dla studentów, którzy w przyszłości chcą pracować w branży motoryzacyjnej lub branży usług biznesowych (BPO, SCC, IT).

Pieniądze płynące z programów mają pomóc w integracji uczelni z pracodawcami. Mają oni mieć wpływ na programy kształcenia, które dzięki temu będą odpowiadać realnym potrzebom rynku. Potencjalnie może to zwiększyć atrakcyjność uczelni, biorących udział w konkursach.

Budżet konkursu skierowanego do branży motoryzacyjnej to 100 mln zł. Mogą wziąć w nim udział uczelnie kształcące co najmniej 100 studentów. Zgłaszać można nie tylko programy stażowe, lecz także np. szkolenia czy zajęcia realizowane na uczelniach przez przedsiębiorców. Już na starcie konkursu, szkoły muszą nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami, działającymi w przemyśle motoryzacyjnym.

Firma z branży moto, czyli jaka?

Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach. W tym przypadku konkretnie w definicji przemysłu motoryzacyjnego przyjętej przez NCBR na potrzeby konkursu. Uwzględniono w niej jedynie „przedsiębiorców produkujących pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria motoryzacyjne”. Jest to definicja zdecydowanie zbyt wąska, gdyż na przemysł motoryzacyjny składają się również firmy świadczące usługi serwisu i napraw. Pominięte nie powinny być także przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne na rzecz wskazanych producentów pojazdów, części motoryzacyjnych oraz warsztatów i serwisów.

W sektorze usług związanych z naprawami samochodów, zarówno w segmencie niezależnym jak i autoryzowanym, obecnie pracuje w Polsce ponad 130 000 osób. Roczne zapotrzebowanie na nowych pracowników tego sektora szacuje się na ok. 5 200 osób – ta grupa została pominięta w obecnym kształcie konkursu. Co istotne, rynek napraw w ostatnim czasie boryka się z dużymi problemami ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

– Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych od wielu lat sygnalizuje pogłębiające się braki kadrowe w serwisach samochodowych. Wskazujemy na potrzeby zmian w kształceniu na poziomie szkoły zawodowej i wyższej, co jest niezwykle istotnie nie tylko dla branży motoryzacyjnej ale całej gospodarki. – mówi Alfred Franke, prezes SDCM.

Do konkursu nie zostały włączone także firmy dystrybucyjno-logistyczne, zaopatrujące rynek w części do samochodów osobowych i ciężarowych. Jest to już kolejny konkurs, po pierwszej edycji INNOMOTO, z którego obszarów badawczych wyłączono te związane z logistyką na etapie dystrybucji produktu. W tym sektorze firmy zatrudniają ponad 30 000 osób w całej Polsce, a ich dynamiczny rozwój skutkuje liczbą około 2 800 nowych miejsc pracy rocznie.

Wskazane powyżej przykłady dowodzą, że obecnie uruchamiana edycja konkursu NCBR w rzeczy samej jest jedynie częściowym, a nie – jak zakładano – kompleksowym wsparciem dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego w sektorze samochodowym.

Potrzebne zmiany w kolejnych edycjach

– Zwróciliśmy się z oficjalną prośbą, aby w przyszłych edycjach konkursów dedykowanych motoryzacji, a przeprowadzonych przy udziale NCBR uwzględniać potrzeby całego przemysłu motoryzacyjnego, a nie tylko wybranych segmentów. Mamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną potraktowane z należną tej sytuacji atencją. – mówi Alfred Franke.

Co ciekawe, w przeszłości, przy okazji innego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój korzystano z innej definicji, uwzględniającej konserwację i naprawę pojazdów jako element sektora samochodowego. Zapis ten nie został powtórzony w regulaminie najnowszego konkursu.

 

Przyjmowanie wniosków do obu nowych konkursów rozpoczęło się 8 maja, a potrwa do 9 czerwca. Są one organizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!