Nowe funkcjonalności IC Katalogu Online

, 9 grudnia 2016, 6:15

Towary regenerowane, filtrowanie promocji i pobieranie faktur to nowe ułatwienia dla użytkowników IC Katalogu Online.

W jaki sposób wyświetlają się informacje o cenach indeksów produktów regenerowanych?

Towary rege­nerowane mają transparentny sposób pre­zentowania ceny. Składa się on z dwóch elemen­tów:

  • górna cena w czarnym kolorze jest faktyczną ceną do zapłaty za zamówiony towar,
  • umieszczona poniżej cena w zielonym kolorze wskazuje, o ile można finalnie pomniejszyć koszt zakupu tej części, jeśli odda się do Inter Cars starą część do regeneracji. 

Proce­dura dotycząca zwrotów oraz dokumentów niezbędnych do rozliczenia dostępna jest w zakładce "Szczegóły" po prawej stronie pod omówionymi powyżej cenami.

Możliwość filtrowania promocji w module "Pełna oferta"

W jaki sposób sprawdzić, które indeksy ob­jęte są promocją? Wystarczy wejść w moduł "Pełna oferta". Pod listą rozwijaną "Produ­cent" znajduje się lista roz­wijana "Promocja", gdzie znaleźć można wszystkie produkty objęte najróżniej­szymi promocjami w IC Katalogu Online.

Jak pobierać faktury z Inter Cars bez konieczności pobierania ich z poziomu IC Katalogu Online?

Od kilku miesięcy możliwe jest bezpośrednie pobieranie faktur w formacie XML przy użyciu zewnętrznych pro­gramów. Korzystając z wyge­nerowanego w IC Katalogu Online tokenu dostępowe­go, można pobierać doku­menty sprzedażowe z podanego zakresu dat albo konkretne pojedyncze faktury. Instrukcja dla programistów jest zamieszczo­na w pliku pomocy IC Katalogu Online pod kafelkiem „Interfejsy programistyczne”.

IC Katalog Online jest podstawowym narzędziem komunikacji Inter Cars z klientami. Spółka zachęca do kontaktu pod adresem: katalog@intercars.eu lub pod numerem telefonu 22 714 11 13.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!