Delphi sprzeda globalny Dział układów kierowniczych i półosi

, 12 grudnia 2007, 0:00

Steering Solutions Corporation, spółka będąca całkowicie własnością Platinum Equity, zostaje wyznaczona jako główny oferent w sprzedaży biznesu układów kierowniczych Delphi.

Delphi Corporation podpisała porozumienie ze spółką Steering Solutions Corporation, będąca własnością Platinum Equity LLC, powołaną w celu zakupu biznesu układów kierowniczych i półosi. Jednocześnie Delphi podpisało dodatkową umowę, na mocy której GM dokonuje określonych zobowiązań na rzecz Delphi związanych ze tą sprzedażą.
Zgodnie z wymaganiami Sądu Upadłościowego w US, Delphi złożyło wniosek w amerykańskim Sądzie Upadłościowym Południowej Dzielnicy Nowego Jorku, dotyczący uzyskania zgody na podpisanie umowy sprzedaży, umowy dodatkowej z GM oraz wniosek o wyznaczenie rozprawy dotyczącej procedur przetargowych na dzień 20 grudnia 2007.
W związku z wejściem na drogę procedur przetargowych, strony zainteresowane zakupem światowego działu układów kierowniczych i półosi Delphi będą również mieć okazję do uczestnictwa w przetargu. Jeśli Delphi otrzyma inne kwalifikowane oferty dotyczące zakupu tego biznesu, przeprowadzona zostanie aukcja, a transakcja sprzedaży podpisana zostanie z oferentem, który da najwyższą cenę lub najlepszą ofertę.
Po zakończeniu procedur związanych z procesem przetargowym, końcowa rozprawa dotycząca sprzedaży spodziewana jest w lutym 2008. Ostateczna sprzedaż światowego działu układów kierowniczych Delphi oraz umowa dodatkowa z GM wymagają zatwierdzenia przez Sąd Upadłościowy w Stanach Zjednoczonych.

Jak zaznaczono w dokumentach złożonych w sądzie, sprzedaż obejmuje całość biznesu, tj. fabryki, własność intelektualną, umowy z klientami i dostawcami oraz przejście wszystkich pracowników do nowej firmy. Oczekuje się również, iż kierownictwo działu również przejdzie do nowej firmy. Wszystkie strony są zdecydowane dopełnić wszelkich starań, aby zmiana nie miała żadnego wpływu na klientów.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!