Droga do liberalizacji rynku

, 21 listopada 2007, 0:00

Podczas głosowania w Komisji Prawnej (JURI) w dniu 20.11.2007 r. w Brukseli, uczyniono ważny krok w kierunku rozwiązania od dawna nierozstrzygniętej kwestii widocznych części zamiennych.

Komisja Prawna jednomyślnie poparła w głosowaniu Klauzulę Napraw, zaproponowaną przez Komisję Europejską. Klauzula Napraw uzyskała już wcześniej poparcie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Komisja Prawna przyjęła zrewidowany raport sprawozdawcy Klausa-Heinera Lehne (PPE/DE), który zdołał osiągnąć szeroki konsensus.

Klauzula Napraw wprowadza istnienie wolnej konkurencji, zakończenie tworzenia jednolitego rynku oraz ochronę konsumentów. Klauzula Napraw chroni 260 milionów europejskich kierowców przed monopolem w zakresie kupna widocznych części zamiennych i napraw samochodów.

Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Samochodowych – Alfred Franke, skomentował głosowanie w Komisji Prawnej w następujący sposób: „Klauzula Napraw to właściwe rozwiązanie kwestii widocznych części zamiennych, uzasadnione zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia.”.


W ramach ustępstwa względem koncernów samochodowych, Komisja Prawna (w przeciwieństwie do Komisji IMCO i ECON) zdecydowała o wprowadzeniu pięcioletniego okresu przejściowego, dotyczącego wprowadzenia Klauzuli Napraw, w tych krajach członkowskich, które obecnie wciąż zapewniają ochronę wzorów widocznych części zamiennych. „Przyjęty pięcioletni okres przejściowy jest lepszym rozwiązaniem niż dalsze opóźnianie wprowadzenia Klauzuli Napraw” – dodał Franke.

Stowarzyszanie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych apeluje zatem zarówno do Parlamentu Europejskiego jak i Rady Ministrów UE, aby jak najszybciej przyjąć Klauzulę Napraw.

 

Komentarze

Brak komentarzy!