Wyniki Grupy Fota po trzech kwartałach 2007

, 19 listopada 2007, 0:00

Narastająco po trzech kwartałach 2007 r. skonsolidowany zysk netto Grupy Fota wyniósł 9 948 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży ponad 411 775 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost sprzedaży o 32% oraz zysku netto o 39%. Zysk operacyjny (EBIT) po trzech kwartałach osiągnął poziom 11 456 tys. zł wobec 13 688 tys. zł w tym samym okresie 2006 r. W trzecim kwartale 2007 r. zysk netto Grupy FOTA wyniósł 3 663 tys. zł przy sprzedaży na poziomie 155 181 tys. zł.

Począwszy od trzeciego kwartału po raz pierwszy w konsolidacji uczestniczyły spółki, które Fota przejęła w tym roku – mówi Bohdan Stankiewicz, Prezes spółki Fota S.A. Wyniki konsolidowanych spółek: Expom Kwidzyn i czeskiej Autoprimy miały nieznaczny wpływ na całościowy wynik Grupy. Na poziomie sprzedaży nastąpił wzrost o 21,5 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł o 443 tys. zł.

W czwartym kwartale nastąpi przyłączenie do Grupy kolejnej przejętej spółki Art Gum Beskidy. Finalizacja nabycia 60,78% udziałów w spółce Art.-Gum Beskidy nastąpiła 4 października 2007. Art.-Gum zajmuje się hurtową sprzedażą opon do samochodów osobowych i ciężarowych. Po przyłączeniu spółki Art.-Gum, Grupy Fota będzie wiceliderem na rynku hurtowej dystrybucji opon w Polsce z docelowym poziomem sprzedaży 1 mln sztuk opon rocznie. Cały polski rynek wymiany opon do samochodów osobowych i dostawczych szacowany jest na ok. 9 mln sztuk, a wartościowo to ok. 1,5 mld zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki FOTA po trzech kwartałach 2007 r. wyniosły 373 876 tys. zł i wzrosły o ponad 19% w porównaniu do 312 216 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk netto spółki FOTA wzrósł o ponad 33% i wyniósł 12 072 tys. zł wobec 9 078 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2006 roku.

Pod koniec listopada, po analizie wyników sprzedaży na koniec października, Zarząd Spółki podejmie decyzję o korekcie prognoz finansowych na 2007 rok.

 

Komentarze

Brak komentarzy!