Producenci części zamiennych podejmują wspólne działania

, 24 października 2007, 0:00

Grupa Inicjatywna Producentów wraz ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych (SDCM), zorganizowała spotkanie dla polskich producentów samochodowych części zamiennych. Spotkanie odbyło się w dniu 22 października 2007 r. w Warszawie, a jego celem była integracja sektora produkcji części motoryzacyjnych oraz dyskusja o ważnych problemach i bieżącej sytuacji branży motoryzacyjnej.

Podczas spotkania przedstawiono główne działania, podjęte przez Grupę Inicjatywną Producentów oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych. Wielkim sukcesem tej działalności jest wprowadzenie w Polsce Klauzuli Napraw, dzięki której koncerny samochodowe nie będą mogły zastrzegać kształtów widocznych części zamiennych. Kolejne ważne tematy to walka o dostęp do danych technicznych dla niezależnego rynku motoryzacyjnego – klauzule o zdolności do naprawy EURO 5, przeciwdziałanie sprzedaży części niewiadomego pochodzenia w tzw. szarej strefie oraz kampania edukacyjna dla kierowców Akademia Bezpiecznego Samochodu.

Następnie zostały przedstawione planowane obszary działań Grupy Inicjatywnej Producentów w 2008 roku. „Sytuacja na rynku produkcji samochodowych części zamiennych w dużym stopniu zależy od decyzji osób, które kształtują odnośne prawodawstwo. Tymczasem wiedza polityków na temat niezależnego rynku motoryzacyjnego jest niewielka, wiedzą oni głównie to co pokazują im koncerny samochodowe, często poprzez reklamy dyskredytujące niezależnych producentów, dystrybutorów i warsztaty” powiedział Alfred Franke, prezes SDCM. „Dlatego niezwykle ważne jest aby dla wspólnego dobra niezależny rynek motoryzacyjny jednoczył swe działania, uświadamiając zarówno politykom jak i całemu społeczeństwu, że to wartościowy sektor gospodarki” – dodał. Dla przeciwdziałania trudnościom z jakimi spotyka się niezależny rynek motoryzacyjny podczas ostatnich targów Equip Auto uruchomiona została kampania Prawo do Naprawy.

W kolejnej części spotkania odbyła się dyskusja na temat spodziewanych zmian w dystrybucji części motoryzacyjnych, które jednocześnie mogą mieć wpływ na sektor produkcji. Uczestnicy podjęli również próbę charakterystyki polskich producentów części, zastanawiając się nad swymi silnymi i słabymi stronami. „Przewaga polskich producentów części to przede wszystkim niższe koszty zaopatrzenia, ale również szybkość reakcji – zarówno na zamówienie jak i ewentualną reklamację, łatwiejszy kontakt z klientem” – zauważył Krzysztof Jułkowski, dyrektor Asmet. Z drugiej strony sektor ten boryka się z ograniczonymi możliwościami finansowymi, brakiem odpowiedniej promocji swoich produktów oraz ich słabym postrzeganiem przez odbiorców. Podczas spotkania poruszono również kwestię zagrożeń istniejących na rynku produkcji oraz możliwości przeciwdziałania im. Wnioski płynące ze spotkania to potrzeba odpowiedniej ochrony prawnej, jak również jednolite kryteria testowe dla tych samych kategorii produktów. „Konieczne są również poszerzanie asortymentu oferty oraz działania mające na celu budowę wyższego pozycjonowania marki, co może być również wspierane przez kooperację różnych podmiotów sprzedających swe produkty pod jedną marką” – podkreślił Zbigniew Niewiadomski właściciel ENZet.

„Sytuację producentów mogłyby poprawić również łatwiejszy dostęp i wykorzystanie programów pomocowych UE, co jednak wymaga odpowiednich decyzji na szczeblu politycznym w postaci uproszczenia skomplikowanych procedur i zwiększenia środków przewidzianych na wsparcie sektora produkcji” wyeksponował prezes Marek Paradowski.

„Najważniejszy wniosek ze spotkania jest taki, że współpracując, budujemy silną reprezentację niezależnego rynku motoryzacyjnego, którą politycy powinni wziąć pod uwagę, kształtując dotyczące nas prawodawstwo. Działając razem możemy stworzyć lepszą przyszłość” – podsumował Alfred Franke.

 

Komentarze

Brak komentarzy!