Czy rynek się skonsoliduje?

, 10 października 2007, 0:00

Najwięksi dystrybutorzy samochodowych części zamiennych spotkali się w dniu 04.10.2007 w Warszawie, by rozmawiać o przyszłości rynku, jednocześnie poszukując rozwiązań istotnych dla branży problemów.


Spotkanie otworzył prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych SDCM, Alfred Franke. Zaprezentował on kluczowe obszary działań SDCM: wprowadzenie w Polsce Klauzuli Napraw, kwestię dostępu do danych technicznych związanych z naprawami, re – homologacje, kampanię edukacyjną dla kierowców Akademia Bezpiecznego Samochodu oraz problem sprzedaży części zamiennych w tzw. szarej strefie.

Następnie przedstawione zostały plany działań SDCM na rok 2008, m.in. kampania „Prawo do Naprawy”. Ma ona na celu kształtowanie właściwego wizerunku aftermarketu przede wszystkim wśród osób odpowiedzialnych za prawodawstwo, związane z sektorem motoryzacyjnym, jak również wśród konsumentów i mediów. Kampania „Prawo do naprawy” ma uświadamiać, że rynek części samochodowych i napraw to istotny sektor gospodarki, tworzący tysiące miejsc pracy i zapewniający wolność wyboru konsumentom.

Współpraca dystrybutorów w ramach stowarzyszenia SDCM pokazuje jak wiele można osiągnąć działając razem, dążąc do wspólnego celu jakim jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju i ochrona rynku części samochodowych i napraw.

W drugiej części spotkania miały miejsce indywidualne wystąpienia przedstawicieli dystrybutorów części zamiennych. Krzysztof Oleksowicz, Prezes Zarządu Inter Cars S.A. przedstawił zagadnienie konsolidacji na rynku dystrybucji części zamiennych w krajach UE, jednocześnie nawiązując do niedawnego połączenia firmy Inter Cars S.A. z firmą JC Auto S.A. Następnie Lucjan Kolbusz, Prezes Zarządu AD Polska Sp. z o.o. omówił trendy rozwoju sieci warsztatowych na rynku europejskim. Cykl prelekcji zamknął Piotr Tochowicz, Prezes Zarządu Moto – Profil Sp. z o.o., prezentując procesy dotyczące kształtowania się marży i obrotów na europejskim rynku dystrybucji części zamiennych.

Trzecia część spotkania poświęcona była dyskusji na temat przyszłości rynku dystrybucji części motoryzacyjnych. Uczestnicy debatowali nad możliwym kształtem tegoż rynku: czy nieunikniona jest jego silna konsolidacja czy też raczej pozostanie rozdrobniony. Obie teorie zyskały wielu zwolenników jak i przeciwników. Osoby przekonane o korzyściach płynących z konsolidacji, wskazywały na efekt synergii, dostęp do nowych technologii i nowych rynków. W przypadku mniejszych firm zaletą konsolidacji jest również zyskanie profesjonalnego zarządu. Zwolennicy teorii rozdrobnienia kontrargumentowali, że mniejsze firmy są bardziej elastyczne, łatwiej mogą kontrolować koszty oraz mają większą możliwość specjalizacji. Podczas panelu dyskusyjnego często podkreślano alternatywę dla konsolidacji, nazywając ją kooperacją, jaką wypracowali niektórzy dystrybutorzy.

Pytanie o formę przyszłego rynku pozostaje wciąż otwarte, zwłaszcza w kontekście niedawnych wydarzeń jakie dotąd miały miejsce w 2007 r. – zarówno konsolidacji jak i dzielenia się firm.

 

Komentarze

Brak komentarzy!