FOTA S.A. finalizuje kupno 60,78 % udziałów Art – Gum Beskidy Sp. z o.o.

, 5 października 2007, 0:00

Po spełnieniu się warunków zawieszających, giełdowa spółka FOTA S.A. stała się w dniu 4 października 2007 właścicielem 60,78% kapitału zakładowego spółki Art – Gum Beskidy Sp. z o.o., uprawniających do 60,78% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Na podstawie umowy Nabycia Udziałów FOTA S.A. nabyła 40 udziałów (26,14% udziałów w kapitale zakładowym) za kwotę 2.601.000 zł od wspólnika spółki Zbigniewa Józefa Morawskiego. Ustalona kwota została zapłacona w dniu 4 października.

Wcześniej, na podstawie Umowy Inwestycyjnej z 21 czerwca 2007 roku, FOTA S.A. nabyła 53 udziały (34,64 % w kapitale zakładowym) Art – Gum Beskidy w wyniku podniesienia kapitału zakładowego tej spółki o kwotę 26.500 zł i powstaniu nowych 53 udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 26.500 zł, tj. 500 zł za każdy udział. FOTA S.A. złożyła oświadczenie o przystąpieniu do spółki i objęciu powyższych udziałów oraz opłaceniu ich w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.851.666,67 złotych.
Po dokonaniu tych transakcji FOTA S.A. posiada od dzisiaj 93 udziały spółki Art – Gum Beskidy Sp. z o.o., stanowiące 60,78% kapitału zakładowego.

Art – Gum Beskidy Sp. z o.o. zajmuje się hurtową sprzedażą opon do samochodów osobowych i ciężarowych. Firma powstała w 1989 roku i koncentruje swoją działalność w południowej i centralnej Polsce. W 2006 roku spółka miała ponad 67 mln zł przychodów i ponad 0,7 mln zł zysku netto. Wyniki te Art – Gum Beskidy osiągnął przy sprzedaży 470 tys. opon. Plany na rok 2007 zakładają przekroczenie poziomu 500 tys. szt.

„Nabycie udziałów w Art – Gum Beskidy jest jednym z elementów naszej strategii rozwoju poprzez akwizycje, przy jednoczesnym rozwijaniu oferty produktowej. Po połączeniu umocnimy naszą pozycję na rynku hurtowej dystrybucji opon i staniemy się numerem 2 w Polsce. Szacujemy, że w najbliższych latach jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć poziom sprzedaży 1 mln sztuk opon rocznie. Cały polski rynek wymiany opon do samochodów osobowych i dostawczych szacowany jest na ok. 9 mln sztuk, a wartościowo to ok. 1,5 mld zł” – mówi Bohdan Stankiewicz, Prezes spółki FOTA S.A.
W 2006 roku spółka FOTA S.A. zanotowała 438,5 mln zł przychodów, 17,6 mln zł zysku operacyjnego i 12 mln zł zysku netto. Prognoza na 2007 rok zakłada 634,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,5 mln zł zysku operacyjnego i 21,3 mln zł zysku netto.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!