Filtry oleju do silników spalinowych (przygotowała firma WF PZL – Sędziszów)

, 5 września 2007, 0:00

Podstawowymi zadaniami oleju silnikowego są: smarowanie wszystkich współpracujących części i elementów funkcjonalnych, odprowadzanie ciepła, ochrona przed korozją i czyszczenie wnętrza silnika spalinowego. Pomijając dolewki olej od wymiany do wymiany pracuje w obiegu zamkniętym. Pompa pobiera go z miski olejowej i tłoczy do układu olejenia silnika, to znaczy do wszystkich miejsc wymagających smarowania, skąd spływa z powrotem do miski olejowej.

Podczas pracy silnika:
● dostają się do niego zanieczyszczenia:
– z powietrzem, które nie zostały zatrzymane w filtrze powietrza,
– z paliwem, nie zatrzymane przez filtr paliwa (filtry oczyszczają z określoną sprawnością),

● wytwarzane są zanieczyszczenia w wyniku:
– zużywania ściernego, chemicznego i termicznego współpracujących części ( opiłki metali, cząsteczki uszczelnień, itp ),
– procesu spalania paliwa (sadza, nagary, związki siarki itp. ).

Wszystkie te zanieczyszczenia są wymywane z elementów silnika przez olej smarny i spływają z nim do miski olejowej. Aktualna dystrybucja zabezpiecza, że wlewany podczas wymiany olej nie zawiera zanieczyszczeń w ilościach większych od dopuszczalnych w normach przedmiotowych. Podczas pracy silnika olej jest stopniowo zanieczyszczany i przy braku prawidłowej filtracji następuje:
– intensyfikacja zużycia ściernego współpracujących elementów silnika,
– zagęszczenie oleju a w efekcie zmniejszanie wydatku pompy i pogorszenie zasilania olejem współpracujących elementów.

Konsekwencją takiej eksploatacji silnika będzie spadek mocy, wzrost zużycia paliwa, wzrost temperatury oleju a w najgorszym przypadku uszkodzenie silnika.
Produkowane przez Wytwórnię Filtrów "PZL-SĘDZISZÓW"S.A. filtry i wkłady filtrów oleju niezawodnie oczyszczają olej ze zgromadzonych w nim zanieczyszczeń i zabezpieczają poziom jego czystości zapewniający prawidłowe smarowanie silnika pod warunkiem zachowania określonych instrukcjami obsługi silników / pojazdów okresów wymiany oleju i filtra.
Oferujemy:
● filtry puszkowe pełnego przepływu PP- … podlegające wymianie w całości (rys.1).

Wkład filtrujący jest uszczelniony i zamknięty w nierozbieralnej obudowie metalowej. W filtrze mogą znajdować się również zawory:
– przelewowy umożliwiający dopływ oleju nieoczyszczonego do układu smarowania z pominięciem wkładu, podczas zimnego startu gdy olej jest gęsty i przy przekroczeniu terminu wymiany gdy wkład jest mocno zanieczyszczony, a w efekcie zabezpieczający silnik przed zatarciem w wyniku braku smarowania.
– zwrotny (na wlocie do filtra) i / lub przeciwupustowy ( na wylocie z filtra ) zapobiegające przed wypływem oleju z filtra i kanałów układu smarowania podczas dłuższego postoju a w efekcie szybkie dostarczenie oleju po ponownym uruchomieniu silnika.
Rys.1
● wkłady filtrujące wymienne montowane w filtrach (obudowach) znajdujących się na silniku. Wkłady oferowane są z kompletem uszczelnień podlegających wymianie razem z wkładem, co zabezpiecza prawidłową szczelność zewnętrzną, oraz wewnętrzną po wymianie wkładu.
– wkłady tradycyjne WO10-…. wykonane z uformowanej w gwiazdę taśmy materiału filtracyjnego, nałożonego na metalową perforowaną tuleję i wklejonego między dwa denka metalowe (rys.2),
– wkłady ekologiczne WO15-….. nie posiadające części metalowych (rys.3 i 4), a denka i perforowane wzmocnienie wykonane są z tworzywa sztucznego.

Wkłady takie po eksploatacji można poddać recyklingowi przez spalanie
w odpowiednich instalacjach.

                   
Rys.2               Rys.3              Rys.4

Oferowane produkty spełniają wymagania stawiane oryginalnym częściom zapasowym lub są częściami zapasowymi o porównywalnej jakości w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. i mogą być stosowane przez indywidualnych odbiorców oraz przez stacje serwisowe jako filtry / wkłady zamienne.

Istotny jest prawidłowy dobór odpowiednich typów filtrów / wkładów do użytkowanych pojazdów. Można tego dokonać w bardzo prosty sposób, korzystając z:
● katalogów online dostępnych na stronach internetowych producenta www.wf-sedziszow.pl, lub generalnego dystrybutora www.autofiltry.pl,  

● katalogów drukowanych dostępnych w punktach sprzedaży naszych wyrobów.

Opracował Z. Marciniec

Komentarze

Brak komentarzy!