Czujnik IVT firmy Delphi

, 22 sierpnia 2007, 0:00

Nowa technologia pozwala na monitorowanie stopnia naładowania i rozładowywania akumulatora i ocenia jego stan techniczny.

Nowy, opracowany przez koncern Delphi Czujnik Akumulatora IVT pomaga zapewnić optymalne działanie akumulatora, poprawia integralność stale rozwijających się systemów elektroniki pojazdowej znajdujących się w samochodzie, jednocześnie gwarantując wystarczającą ilość energii potrzebnej do uruchomienia silnika.
Opracowany przez Delphi Czujnik Akumulatora IVT precyzyjnie mierzy prąd (I), napięcie (V) i temperaturę (T), trzy parametry, które są kluczowe dla określenia stanu technicznego akumulatora. Jeśli czujnik ten zostanie zintegrowany z innymi zespołami w samochodzie, z którymi stworzy element aktywnego zespołu zarządzania akumulatorem, może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa, przedłużenia żywotności akumulatora oraz zoptymalizowania rozmiarów akumulatora i alternatora, co pozwoli na dalszą optymalizację systemu elektrycznego/ elektronicznego.

Większość samochodowych układów elektrycznych nie mierzy prądu akumulatora.
Precyzyjne obliczenie stanu naładowania akumulatora (SOC), tak by zapewnić jego optymalne działanie stało się obecnie koniecznością, ponieważ coraz więcej systemów elektronicznych jest integrowanych w pojazdach, co zmusza akumulator i alternator do coraz większego wysiłku. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wtedy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną przekracza możliwości generatora zainstalowanego w samochodzie.
W takiej sytuacji, akumulator dostarcza dodatkową energię, zapewniając właściwe zaopatrzenie pracujących systemów. Jeśli ładowanie i rozładowywanie akumulatora nie jest w takich sytuacjach monitorowane, wówczas może się zdarzyć, że akumulator zostanie rozładowany do tego stopnia, że nie pozostanie w nim rezerwa niezbędna do uruchomienia silnika po jego wyłączeniu.
Przedwczesne zużycie akumulatora jest zwykle wynikiem występujących cyklów całkowitego rozładowania lub przeładowania urządzenia.
Ponieważ opracowany przez Delphi Czujnik Akumulatora IVT stale aktualizuje stopień naładowania akumulatora (SOC) i jego stan techniczny (SOH), zapotrzebowanie pojazdu na prąd może być monitorowane w taki sposób, że ilość generowanej i magazynowanej energii elektrycznej jest dostosowana do potrzeb.

Kiedy akumulator jest naładowany w wystarczającym stopniu, wówczas ilość energii dostarczana z alternatora może zostać zredukowana, a akumulator nadal będzie pozostawał naładowany.
Opracowany przez Delphi Czujnik Akumulatora IVT redukuje konieczność magazynowania nadmiernej ilości energii, stwarzając możliwość instalowania w samochodach mniejszych akumulatorów i alternatorów. Czujnik zapewnia również stałe funkcjonowanie elementów krytycznych ze względów bezpieczeństwa, zapewnia minimalną dopuszczalną rezerwę zasilania dla procesu startu silnika i przedłuża żywotność żarników żarówek, umożliwiając im w okresie korzystania z samochodu działanie przy średnio niższym i stałym napięciu.
Dla celów przekazywania informacji diagnostycznych, opracowany przez Delphi Czujnik Akumulatora IVT jest wyposażony w interfejs LIN lub sieci CAN.
Opracowany przez Delphi Czujnik Akumulatora IVT jest zwykle umieszczany na ujemnym biegunie akumulatora, ale może być również montowany w skrzynce przed skrzynką bezpieczników na akumulatorze lub bezpośrednio w Centrum Elektrycznym Delphi.

Czujnik został zaprojektowany do wykorzystania w samochodach osobowych i ciężarowych począwszy od modeli z roku 2010, i może zostać zaadaptowany do wykorzystania w samochodach hybrydowych i w jednostkach pływających.
Inżynierowie z Centrum Technicznego Delphi w Krakowie zajmowali się w ramach tego projektu tworzeniem oprogramowania czujnika i testowaniem algorytmów, a także przygotowaniem koncepcji jego mechanicznej zabudowy i montażu w samochodzie.

 

Komentarze

Brak komentarzy!