Łączymy siły – Inter Cars oraz JC Auto razem

, 22 sierpnia 2007, 0:00

Na ogół sezon wakacyjny kojarzy się z okresem ubogim w wydarzenia większej wagi. W tym roku jednak druga połowa lipca stała się gorąca zarówno w dosłownym tego słowa znaczeniu, jak i w przenośni. Stało się tak za sprawą najbardziej spektakularnego wydarzenia w branży motoryzacyjnej. W dniu 13 lipca 2007 roku Zarządy Spółek Inter Cars S.A. oraz JC Auto S.A. podpisały porozumienie o połączeniu obu firm. Oficjalne ogłoszenie fuzji nastąpiło podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Zarządy obu Spółek w dniu 16.07.2007 w hotelu Westin. Pierwsze oficjalne informacje o podpisaniu porozumienia pomiędzy Spółkami opublikowane zostały w sobotnim raporcie giełdowym.

Podczas spotkania, na które zaproszono przedstawicieli mediów oraz kluczowych Partnerów obu firm, przedstawiono korzyści płynące z fuzji Inter Cars S.A. i JC Auto, a także zaprezentowano wizję rozwoju w przyszłości. W porozumieniu Spółki postanowiły, iż połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku JC Auto na Inter Cars w zamian za akcje, które Inter Cars wyda akcjonariuszom JC Auto („Akcje Połączeniowe”). Strony Porozumienia ustaliły, iż za każde 4 akcje JC Auto zostanie wydana 1 Akcja Połączeniowa („Parytet Wymiany”). Parytet Wymiany zostanie potwierdzony w planie połączenia. Na potrzeby planu połączenia wartość księgowa JC Auto zostanie ustalona na dzień 1 lipca 2007 r., a wniosek o ogłoszenie planu połączenia zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2007 r.
Dzięki fuzji na europejskim rynku motoryzacyjnym wzmacnia się istotnie pozycja Inter Cars S.A., który na przestrzeni 2-5 lat planuje stać się największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie, a jego udział w polskim rynku motoryzacyjnym wzrośnie w tym czasie do ponad 25%.

„To przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla naszych obecnych i przyszłych Klientów, a także naszych Akcjonariuszy – mówi Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu oraz największy udziałowiec Inter Cars S.A.
Dotychczas konkurowaliśmy ze sobą, poprzez stałe poszerzanie oferty – Inter Cars o części do samochodów azjatyckich, natomiast JC Auto starało się powiększyć swój asortyment o podzespoły do samochodów europejskich. Teraz kiedy oferta zostanie połączona, nasi Klienci będą mieli dostęp do pełnego asortymentu obu firm w jednym miejscu, a także w najlepszej cenie na rynku. Ponadto zdecydowanie wzrośnie wartość Spółki, co będzie miało niemały wpływ na wartość akcji będących w portfelach naszych Akcjonariuszy” – dodaje Krzysztof Oleksowicz.

JC Auto jest w Polsce liderem w dystrybucji części do samochodów japońskich i koreańskich. Nie mogliśmy jednak dogonić Inter Cars, który od zawsze dzierżył palmę pierwszeństwa w częściach europejskich. Ten bezsensowny wyścig trzeba było zakończyć w możliwie najlepszy sposób dla akcjonariuszy obu Spółek. Tak też zrobiliśmy – dodaje Jerzy Grabowiecki, Członek Zarządu i główny akcjonariusz JC Auto.

Inter Cars S.A. nie zamierza obecnie zastępować marki JC Auto własnym logo. Znak firmowy JC Auto znajdzie się w Grupie Inter Cars S.A. i ma być kojarzony z ofertą części do samochodów japońskich i koreańskich. Podobnie sytuacja ma się z kadrą pracowniczą. Połączenie obu firm nie będzie miało żadnego wpływu na redukcję etatów w którejkolwiek ze Spółek.
„Chciałbym uspokoić zarówno pracowników JC Auto, jak i Inter Cars. Nie zamierzamy nikogo zwalniać. Wręcz przeciwnie – chcemy rozbudowywać sieć sprzedaży ,aby skuteczniej konkurować na wszystkich możliwych rynkach. JC Auto to marka, na której nam zależy, a marka to ludzie – świetni fachowcy, którzy zbudowali tę firmę. Powstanie tak dużego organizmu wymaga pracy całego zespołu zarówno ze strony Inter Cars , jak i JC Auto. Naszym celem jest bycie numerem 1 w Europie – do tego potrzebni są nam wykwalifikowani pracownicy” – mówi Krzysztof Oleksowicz – Prezes Zarządu Inter Cars S.A.

Zarząd Spółki szacuje, że efektem synergii wynikającym z połączenia obu firm będzie obniżenie kosztów działalności o kwotę 35-40 mln rocznie. Nastąpi to głównie poprzez ujednolicenie systemów informatycznych Inter Cars S.A. i JC Auto. Proces ten będzie ułatwiony, ponieważ obie firmy pracują w oparciu o ten sam system komputerowy. Kolejnymi efektami synergii będzie optymalizacja procesów logistycznych, zwiększenie wydajności obu sieci dystrybucji, lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, a także skrócenie czasu dostaw towarów do klienta. Prowadzone będą również wspólne działania marketingowe dla dotychczasowych klientów obu firm. Nie bez znaczenia będzie również silniejsza pozycja negocjacyjna wobec dostawców. Wszystko to przełoży się nie tylko na dynamiczny wzrost obrotów, ale przede wszystkim na wzrost rentowności i zysku grupy Inter Cars S.A.
Obie firmy są właścicielami marek, którymi posługują się niezależne warsztaty naprawcze. W przypadku Inter Cars S.A. są to AutoCrew, Q-SERVICE, Q-SERVICE Truck i Q-SERVICE Motor Sport. JC Auto jest natomiast właścicielem loga Perfect Service. W efekcie połączenia obu firm powstanie największa sieć niezależnych serwisów w Polsce, licząca ponad 1000 warsztatów.

Wartość giełdowa obu Spółek na dzień 13.07.2007 wynosiła 2.068 mln PLN, a zatrudnienie w grupie wraz z filiami wynosi 3.500 osób.

Krzysztof Oleksowicz – Prezes Zarządu Inter Cars S.A.:
Firmy Inter Cars S.A. i JC Auto zawsze wykazywały wiele podobieństw w rozumieniu rynku, potrzebie inwestycji, stałego podnoszenia jakości usług. Razem także w ramach Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych walczyliśmy o wolny rynek motoryzacyjny w Polsce. Wraz z pozostałymi członkami stowarzyszenia pracowaliśmy nad poszerzeniem tego rynku przez kampanię edukacyjną „Auto Bezpieczne i Sprawne”. Oprócz podobieństw były także i różnice. Od paru lat Inter Cars S.A. próbował zbudować mocną ofertę do samochodów azjatyckich. Projekt ten był realizowany bardzo powoli ze względu na fakt, że musieliśmy konkurować z liderem rynku w tym segmencie, czyli z JC Auto. Z kolei JC Auto budowało ofertę do samochodów europejskich. Wspólne rozmowy sprawiły, że doszliśmy do wniosku, iż dla obu firm zamiast konkurować lepiej będzie połączyć się, w wyniku czego nasi klienci otrzymają pełen asortyment części, narzędzi i wyposażenia warsztatowego pochodzące od jednego dostawcy. Jest to najlepsza oferta w Europie, a może i na świecie.

Połączenie doprowadzi także do istotnego zmniejszenia kosztów i pełniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego obu firm.

Od dnia podpisania umowy o fuzji upłynął już miesiąc i muszę powiedzieć, że każdy dzień przynosi kolejne potwierdzenia słuszności tej decyzji. JC Auto to nie tylko oferta części do aut azjatyckich, to przede wszystkim zespół wspaniałych fachowców posiadających unikalny know-how, od których Inter Cars S.A. może się wiele nauczyć. Wierzę, że z takim zespołem w ciągu kilku najbliższych lat uda się zrealizować zamiar uczynienia Inter Cars S.A. największą firmą dystrybucji części do samochodów w Europie. Nasi klienci zawsze nas cenili za dobrą logistykę, nowe pomysły marketingowe, sprawność działania, a teraz dzięki połączeniu wolumenów zakupowych, będziemy mogli zaoferować najlepsze ceny.
Inter Cars S.A. i JC Auto zawsze rozwijały się przez inwestycje. Dobre inwestycje wspomagają rozwój firmy, a przecież każdy zna powiedzenie, że kto się nie rozwija ten się cofa. Jest to tak samo ważne dla warsztatów. Warsztaty bez inwestycji w ludzi, narzędzia, wyposażenie nie przetrwają nowych czasów i nowych wymagań związanych z coraz większym skomplikowaniem budowy samochodu oraz ze zwiększonymi oczekiwaniami jakości obsługi klientów.

 

Komentarze

Brak komentarzy!