Wypożyczanie urządzeń warsztatowych

, 8 sierpnia 2007, 0:00

Firma Inter-Team prowadzi akcję wypożyczania urządzeń i nowoczesnego wyposażenia warsztatowego.

Dla warsztatów partnerskiej sieci O.K. Serwis świadczenie to jest absolutnie bezpłatne. W jego ramach jest również zapewniony transport i odbiór sprzętu.
Jak ważne jest zapewnienie mechanikowi odpowiednich narzędzi do pracy wiedzą wszyscy. W dzisiejszych czasach, bez odpowiedniego zaplecza w serwisie, zakres prac przy powierzonych samochodach jest coraz mniejszy.
A co za tym idzie topnieje również dopływ pieniędzy do warsztatu.
Oczywistym rozwiązaniem w tej sytuacji jest uzupełnienie wyposażenia. W części wypadków wiąże się to jednak ze znacznymi kosztami.
Wypożyczenie takiego urządzenia pozwala na realną ocenę jego przydatności w konkretnej firmie. Właściciel warsztatu wraz z pracownikami ma czas na zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami i możliwościami oferowanego sprzętu. Nie musi opierać się tylko i wyłącznie na danych z katalogów i folderów.

Jest i inna kategoria wypożyczanego sprzętu. Są to w większości urządzenia o dość wysokiej wartości i wysokim stopniu specjalizacji. Przeciętnemu warsztatowi po prostu nie opłaca się kupować takiego wyposażenia. Przykładem mogą tu być testery układu zawieszenia, popularnie nazywane shocktesterami. Przy ich pomocy serwis może przeprowadzić nawet swoją własną akcję promocyjną. Takim działaniem zawsze zwiększa sprzedaż i montaż elementów zawieszenia. Pozyskuje również nowych Klientów.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów Działu Współpracy z Warsztatami Inter-Team:
Tel. (022) 339 89 56-68
oraz na: www.okserwis.pl

 

Komentarze

Brak komentarzy!