Sztuczne tworzywa termoplastyczne pod maską samochodu

, 25 lipca 2007, 0:00

MANN+HUMMEL wraz z innymi firmami brała aktywny udział podczas fachowej konferencji nt. „Sztuczne tworzywa termoplastyczne pod maską samochodu” i przedstawiła swoje nowości z tego zakresu. Innowacje z zakresu filtracji dotyczyły dalszego wzrostu integracji funkcji, recyclingu tworzyw sztucznych oraz optymalizacji przebiegu pewnego szczególnego procesu odlewniczego. Konferencja odbyła się w dniach 12-13 czerwca br. pod MANN+HUMMEL w Domu Techniki w Essen.

Sztuczne tworzywa termoplastyczne to pewna koncepcja budowy i wizualizacji części pod maską samochodu. Ich wykorzystanie w budowie samochodu ma wpływ na bezpieczeństwo, lekkość budowy, jakość i koszty, jak również na koncepcje dalszego rozwoju branży motoryzacyjnej i nowych technologii produkcji. Części i komponenty z tworzywa sztucznego znajdują szerokie zastosowanie.

MANN+HUMMEL – partner rozwojowy i dostawca seryjny dla przemysłu samochodowego, w coraz większym zakresie stosuje tworzywa termoplastyczne. Przedsiębiorstwo wykorzystuje je w pracach badawczo-rozwojowych oraz poszukiwaniach nowych materiałów, produktów i procesów. Niektóre przykłady z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych MANN+HUMMEL przedstawiła w ramach konferencji.

System uszczelnienia radialnego w pokrywach głowic cylindrów
Udoskonalone funkcje uszczelniania w szerokim zakresie temperatur, zoptymalizowana akustyka oraz zalety wagowe i kosztowe oferuje nowy system uszczelnień radialnych dla pokrywy głowicy silnika górnozaworowego, który powstał w kooperacji z Federal Mogul Sealing Systems i Du Pont na potrzeby wyposażenia seryjnego i został wspólnie zgłoszony do opatentowania.

Najważniejszym elementem nowej koncepcji uszczelnienia jest wykonany z tworzywa sztucznego wspornik, otoczony elastomerem. W tym samym procesie produkcji następuję połączenie wspornika z głowicą silnika oraz odsprzężenie akustyczne. Odsprzężony system zapewnia wyższe bezpieczeństwo procesowe.

Ochrona środowiska poprzez odzysk tworzyw sztucznych
Zastosowanie materiałów z tworzyw sztucznych w obrębie budowy silnika jest dziś popularne i akceptowane. Tworzywa sztuczne jako grupa materiałowa pozwala dzisiaj na wszechstronne ich wykorzystanie co, jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia.

MANN+HUMMEL ze swoimi projektami przyczynia się m.in. do aktywnej ochrony środowiska m.in. poprzez redukcję wagi przy zastosowaniu komponentów z tworzyw sztucznych jako zastępstwa dla wykonań metalowych, przyjazne dla środowiska materiały filtracyjne i konstrukcje, jak również np. poprzez zastosowanie tzw. Recompounded Plastic Materials dla szczególnie wymagających zastosowań pod maską silnika, które eliminują zbytnie obciążenia dla środowiska. Ekologiczną zaletą tych tworzyw sztucznych w porównaniu z innymi tworzywami jest możliwość ich ponownego odzysku z odpadów i wykorzystania.

To wszystko przyczynia się do oszczędności surowej ropy naftowej, ograniczenia zanieczyszczenia środowiska oraz do redukcji wysokich kosztów usuwania odpadów.

Technika iniekcji fluidowych
Technika iniekcji fluidowych jest szczególnym procesem w odlewnictwie ciśnieniowym. W centrum znajduje się celowe łączenie pustych przestrzeni w odlane części budowy, które mogą być wielokrotnie załamywane. Tym samym dla konstruktorów technika ta znacznie rozszerza możliwości kształtowania elementów. Jej zastosowanie umożliwia pominięcie pewnych kroków w procesie produkcji oraz powstawanie jednoelementowych funkcjonalnych części budowy. Potencjalne miejsca przecieków np. na złączach przestają istnieć.

MANN+HUMMEL przeprowadził przy użyciu własnego sprzętu badawczego badania w zakresie techniki iniekcji wody. Podczas nich przetestowano 66 typów różnego rodzaju poliamidów pod względem ich właściwości w technologii procesów przetwórczych. Badania te wykazały, iż technika iniekcji wodnych może być już stosowana seryjnie. Technika iniekcji fluidów stwarza nowe możliwości integracji funkcji w przypadku budowy elementów z tworzyw sztucznych.

 

Komentarze

Brak komentarzy!