Bezpieczniej na Śląsku i w Małopolsce

, 20 czerwca 2007, 0:00

W ramach Akademii Bezpiecznego Samochodu przeprowadzono już 4 panele dyskusyjne oraz specjalne happeningi w 4 miastach w Polsce. 14 i 15 czerwca Akademia Bezpiecznego Samochodu edukowała mieszkańców Katowic i Krakowa w zakresie wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo na drogach.

W Katowicach i Krakowie eksperci związani z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz dziennikarze dyskutowali o propozycjach rozwiązań głównego problemu poruszanego przez Akademię Bezpiecznego Samochodu – wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo jazdy. Na zachodzie od lat istnieje świadomość znaczenia trzech zasadniczych elementów dla bezpieczeństwa jazdy – człowieka, pojazdu oraz drogi. W Polsce natomiast dopiero Akademia Bezpiecznego Samochodu podejmuje działania w zakresie uświadomienia ogromnego wpływu stanu technicznego pojazdów na bezpieczeństwo.

Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych, podkreślił, iż w naszym kraju nadal brakuje statystyk odnośnie wypadków spowodowanych przez pojazdy niesprawne technicznie. Potwierdza to zasadność istnienia kampanii takiej jak Akademia Bezpiecznego Samochodu oraz potrzeby nieustannego edukowania kierowców. Jerzy Śliwiński, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wskazał przykład Niemiec, gdzie skrupulatnie bada się stan techniczny każdego pojazdu, który brał udział w wypadku. Szacuje się, że pojazdy niesprawne technicznie powodują tam co najmniej 14% wszystkich wypadków. Jednocześnie ci niemieccy kierowcy, którzy dbają o stronę techniczną swoich samochodów, wykazują znacznie większe zaufanie do mechaników i diagnostów niż Polacy.

Podczas paneli dyskusyjnych w Katowicach i w Krakowie podkreślano wielokrotnie, iż niezbędne jest podnoszenie świadomości znaczenia sprawności technicznej pojazdu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego także mechaników i pracowników warsztatów samochodowych. W kontekście problemu zbyt rzadko przeprowadzanych przeglądów technicznych zaufanie kierowców do mechaników jest elementem nieodzownym. Podkreślano także, że niezwykle potrzebne jest, aby aspekt stanu technicznego pojazdu zaczął być uwzględniany w dyskusjach oraz działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Podczas dyskusji w ramach kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu wskazano także na potrzebę diametralnych zmian prawa oraz zmian ustawodawczych w związku z wymogami wobec stanu technicznego pojazdu. Proponowano wiele rozwiązań, które mogłyby ułatwiać i zachęcać do regularnych i profilaktycznych przeglądów stanu technicznego samochodu. Adam Gustab z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego podkreślił, iż w Polsce potrzebny jest mechanizm, który zmobilizuje społeczeństwo do większej dbałości o pojazdy pod kątem stanu technicznego. Zaproponował między innymi profity dla skrupulatnych użytkowników czy możliwość odpisywania od podatku przynajmniej części kwot wydawanych w warsztacie. Ponadto wskazał na konieczność dokumentowania rachunkami wykonanych napraw pojazdów.

Uczestnicy paneli poruszyli także problem kontroli technicznej pojazdów poruszających się po naszych drogach. Przedstawiciele Policji zgodnie stwierdzili bowiem, że policjanci nie dysponują ani środkami, ani zasobami ludzkimi do wykonywania szczegółowych badań stanu technicznego pojazdów zatrzymywanych do kontroli. W związku z tym wskazano na konieczność stworzenia systemu narzędzi, dzięki któremu możliwa stanie się restrykcyjna kontrola techniczna pojazdów dopuszczonych do ruchu przez Stacje Kontroli Pojazdów.

Podkreślano również wielokrotnie potrzebę wzmocnienia edukacji przede wszystkim kierowców, ale również dzieci i młodzieży. Działania edukacyjne są niezbędne jako element podnoszenia kultury w ruchu drogowym, kultury eksploatacji pojazdu oraz dbałości o jego stan techniczny. Zauważono również fakt, iż obecnie w Polsce zbyt liberalnie traktuje się kwestię szkolenia kierowców. Konkurencyjność między szkołami jazdy nieustannie wzrasta, co powoduje zanikanie narzędzi kontrolnych i obniżenie poziomu szkolenia.

Główne wnioski z dotychczasowych paneli Akademii Bezpiecznego Samochodu zostały ujęte dwutorowo. Eksperci kładą nacisk przede wszystkim na podnoszenie świadomości polskich kierowców, mechaników i diagnostów w zakresie wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jednocześnie debata toczy się wokół diametralnych zmian ustawodawczych i prawnych w zakresie kontroli technicznej pojazdów. Oba te elementy zostały ujęte w projekcie Raportu Akademii Bezpiecznego Samochodu, który jest dokumentem scalającym wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa w Polsce. Raport jest współtworzony przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego, między innymi Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz we współpracy z Federacją Konsumentów.

W miastach, do których zawitała Akademia Bezpiecznego Samochodu odbyły się także happeningi. Na katowickim Rynku oraz na krakowskim Placu Inwalidów Akademia edukowała przechodniów, zachęcając ich do częstszych przeglądów technicznych ich pojazdów. Aktorzy odegrali role rodziny, która wybierała się samochodem na wymarzone wakacje. Niestety spotkała ją nieprzyjemna niespodzianka – w środku trasy samochód się zepsuł. Kierowca zaniedbał stan techniczny swojego samochodu i zamiast wakacji na plaży otrzymał ostrą reprymendę od żony i córki.

Kolejny panel dyskusyjny oraz happening w ramach Akademii Bezpiecznego Samochodu odbędą się 27 czerwca w Poznaniu.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!