Akademia Bezpiecznego Samochodu edukowała Wrocławian

, 13 czerwca 2007, 0:00

 Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu nieustannie uświadamia znaczenie stanu technicznego pojazdu dla bezpieczeństwa jazdy. 11 czerwca we Wrocławiu w hotelu Polonia odbył się panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy oraz przedstawicieli instytucji związanych z bezpieczeństwem drogowym Dolnego Śląska.

Spotkanie zainaugurował Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych. Wskazał on na główne założenia i ideę kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, a także przytoczył fragmenty badań odnośnie świadomości technicznej polskich kierowców. Ponad 50% kierowców w Polsce nie zdaje sobie sprawy z tego, że płyny hamulcowe muszą być wymieniane nie rzadziej niż co dwa lata. Aż 19% badanych stwierdziło, że płyn hamulcowy należy jedynie uzupełniać, a nie wymieniać. Wyniki badań odnośnie wielu eksploatacyjnych części samochodowych przedstawiały się równie niepokojąco.

Zbigniew Jarosz z Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu poparł ideę kampanii i wskazał na konieczność stworzenia baz danych oraz statystyk odnośnie wypadków, których przyczyna związana jest ze stanem technicznym pojazdów.

Z opinią Zbigniewa Jarosza zgodził się Mariusz Mikłos, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zaznaczając jednocześnie, iż Policja obecnie nie może wziąć na siebie ciężaru prowadzenia statystyk wypadków drogowych pod kątem stanu technicznego samochodów, ze względu na brak odpowiedniej liczby funkcjonariuszy i ekspertów.

Adrian Gierczak, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, wskazał na konieczność wykonywania rzetelnych przeglądów przez Stacje Kontroli Pojazdów.

Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, Lucjan Korszek poruszył natomiast niezwykle istotny z punktu widzenia kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu problem poziomu kultury eksploatacji pojazdów. Podkreślił on, że instruktorzy jazdy powinni być poddawani bardziej rygorystycznym testom i egzaminom tak, aby przekazywać adeptom jazdy wiedzę na wyższym poziomie. Wskazał także na konieczność zmian w programie szkolenia młodych kierowców.

Opinię tą potwierdziły Danuta Kardaś ze Stowarzyszenia Instruktorów i Szkół Nauki Jazdy oraz Jadwiga Stasiak z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, wskazując jednocześnie na fakt, iż obecnie nie weryfikuje się doświadczenia praktycznego instruktorów jazdy, a sprawdza się jedynie ich wiedzę teoretyczną. Dodały także, iż nowa ustawa poprawi tą sytuację.

11 czerwca również we Wrocławiu, przy ulicy Oławskiej odbył się specjalny happening w ramach kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu. Aktorzy odegrali role członków rodziny, którą w drodze na wakacyjny urlop spotkało nieprzyjemne zdarzenie – z powodu niesprawnych części samochód uległ awarii. Akademia Bezpiecznego Samochodu zachęcała w ten sposób kierowców do częstszych przeglądów ich pojazdów oraz sprawdzała stan ich wiedzy w zakresie eksploatacji technicznej samochodu.

Natomiast 14 czerwca Akademia Bezpiecznego Samochodu pojawi się w Katowicach w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a 15 czerwca w Krakowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W Katowicach na Rynku przy DH Skarbek (14 czerwca) oraz w Krakowie na Placu Inwalidów (15 czerwca) w ramach Akademii Bezpiecznego Samochodu odbędą się także happeningi.
Podobne wydarzenia będą również miały miejsce w Poznaniu oraz w Sopocie.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!