Akademia Bezpiecznego Samochodu nabiera tempa!

, 30 maja 2007, 0:00

22 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się panel dyskusyjny dla ekspertów i dziennikarzy, a następnie na placu pod warszawską Rotundą Akademia Bezpiecznego Samochodu zachęcała przechodniów do częstszych przeglądów stanu technicznego ich pojazdów.

Panel dyskusyjny zorganizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu 2007 zgromadził przedstawicieli najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie Mazowsza. Podstawą dyskusji był projekt raportu Akademii Bezpiecznego Samochodu, a uczestnicy panelu debatowali nad poszczególnymi zagadnieniami zawartymi w raporcie. Raport Akademii Bezpiecznego Samochodu będzie dokumentem scalającym działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z podkreśleniem tak często pomijanego aspektu stanu technicznego pojazdu. Po zakończeniu kampanii dokument ten zostanie przedstawiony najważniejszym instytucjom państwowym.

Krzysztof Jamrozik z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazał na konieczność egzekwowania w większym stopniu konsekwencji zachowań kierowców na drogach. Podkreślił także, znaczącą rolę dla bezpieczeństwa SKP w czasie kontroli stanu technicznego pojazdu.

Podinspektor Krzysztof Głowiński, zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podkreślił, iż policjant na miejscu wypadku przeprowadza tylko tzw. próby dynamiczne pojazdu, jeżeli stan uszkodzeń samochodu pozwala na takie próby oraz stwierdza jego ogólny stan dokonując oględzin. Powoduje to, że stan techniczny samochodu jest zweryfikowany w niewielkim stopniu.

Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych, przedstawił fragment badań, dotyczący świadomości technicznej kierowców. Co drugi badany kierowca, który ma zbyt cienkie tarcze hamulcowe, opóźnia ich wymianę. Przedstawione wyniki badań dla innych grup produktowych były równie zatrważające.

Opinię o konieczności egzekwowania konsekwencji zachowań kierowców oraz stanu technicznego ich pojazdów podtrzymał Wojciech Szemetyłło, Prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców. Przytoczył on przykład przepisów obowiązujących we Francji, które uniemożliwiają wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania dla kierowcy, w którego pojeździe stwierdzono na przykład zużyte opony. Podkreślił tym samym, że także w Polsce ciężar odpowiedzialności powinien zostać przeniesiony na samych kierowców.

Krzysztof Knyż, Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wskazał natomiast na zwyczaje panujące w Niemczech, eksponując znaczący wpływ warsztatów na świadomość kierowcy o zagrożeniach płynących z eksploatacji samochodów niesprawnych technicznie oraz możliwość mobilizacji kierowców do dbałości o stan techniczny pojazdu.

Bogumił Papierniok ze Stowarzyszenia Niezależnych Warsztatów Samochodowych potwierdził, że marzeniem polskich mechaników jest świadomy i odpowiedzialny kierowca, który poddaje swój pojazd gruntownemu przeglądowi. Wskazał również na fakt, iż koszty kompleksowej naprawy samochodu w przypadku jej opóźniania, są znacznie wyższe, niż koszty regularnych przeglądów stanu technicznego pojazdu. Potwierdza to zasadność działań w ramach kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, która zachęca kierowców do częstszych przeglądów, wskazując jednocześnie związek pomiędzy sprawnością techniczną pojazdu a bezpieczeństwem.

O potrzebie edukacji w zakresie bezpieczeństwa już na poziomie szkoły podstawowej mówił Marek Gawroński z Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców – Krzysztof Szymański stwierdził, że zaledwie 10% osób szkolących młodych kierowców posiada przygotowanie techniczne z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na adeptów jazdy samochodem.

Również 22 maja pod warszawską Rotundą odbył się happening Akademii Bezpiecznego Samochodu. Aktorzy zagrali role członków rodziny, którą w drodze na wakacyjny urlop spotkało nieprzyjemne zdarzenie – z powodu niesprawnych części samochód uległ awarii. Wydarzenie moderował Wojciech Wilczyński z Radia Kolor, który rozmawiał z przechodniami na temat ich świadomości wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo. Happening pod Rotundą zapoczątkował cykl wydarzeń w ramach Akademii Bezpiecznego Samochodu w 6 miastach w Polsce – w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz w Sopocie.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!