Trójkąt Bezpieczeństwa

, 30 kwietnia 2007, 0:00

Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna Akademia Bezpiecznego Samochodu 2007. Na konferencji prasowej oraz kongresie 25 kwietnia dziennikarze i eksperci motoryzacyjni podjęli próbę wypracowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie stanu technicznego pojazdów.

Głównym celem kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego związku pomiędzy stanem technicznym samochodu a bezpieczeństwem. Regularne przeglądy samochodów oraz wymiana zużytych lub niesprawnych części motoryzacyjnych wpisują się w kulturę eksploatacji pojazdów.

Przemysław Skoczyński z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreślił: „Okresowe badanie techniczne nie jest działaniem administracyjnym utrudniającym życie kierowcy, lecz działaniem mającym na celu ochronę uczestników ruchu drogowego. Należy pamiętać, że prowadzenie niesprawnego samochodu jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast nieobowiązkowe przeglądy techniczne wykonywane na przykład sezonowo – wiosną, jesienią czy przed dłuższymi podróżami, takimi jak wyjazdy na długi weekend czy wakacje, pozwolą zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia niespodziewanych usterek mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.”

Uczestnicy konferencji prasowej i kongresu debatowali między innymi nad zaproponowanym przez Akademię Bezpiecznego Samochodu projektem raportu dotyczącym rozwiązań głównych zagadnień poruszanych przez kampanię.
W imieniu instytucji zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na drogach zadeklarowali także wsparcie przy tworzeniu wspólnego raportu, który będzie dokumentem przedstawionym najważniejszym instytucjom państwowym.

Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych wskazał na istnienie trzech zasadniczych obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na ten swoisty trójkąt bezpieczeństwa składają się: zachowania kierowców i innych użytkowników dróg, stan techniczny pojazdów oraz stan infrastruktury drogowej. W przypadku Akademii Bezpiecznego Samochodu szczególnie ważne jest kształtowanie wśród kierujących pojazdami świadomości oraz nawyku regularnej kontroli stanu technicznego pojazdu.

Do idei trójkąta bezpieczeństwa nawiązała także Prezes Federacji Konsumentów, Małgorzata Niepokulczycka. Podkreśliła ona, iż sytuacja na polskich drogach jest tak zła, że można już właściwie mówić o „trójkącie bermudzkim”. Potwierdza to zasadność kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, której zadaniem jest zmiana „trójkąta bermudzkiego” w trójkąt bezpieczeństwa. Prezes Federacji Konsumentów podkreśliła także istnienie konieczności edukowania i wpływania na świadomość uczestników ruchu drogowego. Według Małgorzaty Niepokulczyckiej miało by się to odbywać przy wsparciu psychologicznym, co jeszcze mocniej akcentuje fakt, iż sytuacja na polskich drogach oraz świadomość polskich kierowców nie są na właściwym poziomie.

Mł. Inspektor Jacek Zalewski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, jako najważniejsze przyczyny wypadków na polskich drogach wskazał: nadmierną prędkość, łamanie zasady pierwszeństwa przejazdu czy nietrzeźwość kierowców. Podkreślił, iż znaczenie Kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu jest tym większe, że do tej pory w statystykach nie uwzględniano stanu technicznego pojazdu jako jednej z przyczyn wypadków. Niemniej jednak szacuje się, że niesprawne pojazdy stanowią nawet do kilkunastu procent czarnych statystyk na naszych drogach.

Radykalne rozwiązanie tej sytuacji zaproponował Kazimierz Zbylut, Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP), który wskazał na konieczność eliminowania z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych. Przytoczył skrajne przykłady „pomysłowości” i różnego rodzaju „przeróbek” samochodów, podkreślając, że tego typu sytuacje nie są wcale w Polsce rzadkością.

O roli edukacji kierujących w zakresie odpowiedzialnej eksploatacji pojazdów mówił również Tomasz Matuszewski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Podkreślił, że kandydaci na kierowców w większości nie znają zasad funkcjonowania samochodu, a jest to niezbędny element odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Instruktorzy i egzaminatorzy powinni stać się wzorcami osobowymi kształtującymi przekonania i postawy przyszłych kierowców, w myśl maksymy, że „słowa uczą, a przykłady pociągają”.

Adam Pietrzak, ekspert Polskiego Związku Motorowego powiedział, że kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu to wielka szansa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie – jako lekarz i ratownik medyczny – uznał kampanię za szansę również dla ludzi zajmujących się ratowaniem uczestników wypadków drogowych. W przypadku bowiem sprawnego technicznie samochodu i świadomego kierowcy skutki kolizji są znacznie mniejsze.

Andrzej Grzegorczyk, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wskazał na konieczność dbania o samochody używane, gdyż jest to kwestia niezwykle istotna w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podkreślił, że wypadek to wynik oddziaływania łańcucha czynników, jednak skutkiem jest zawsze czyjaś śmierć lub tragedia. W związku z tym idea Kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu i pomysł stworzenia raportu współgrają z Krajowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2005 – jak podkreślił Przemysław Skoczyński z KRBRD. Zgodnie z zasadą, iż „Każdy zabity w wypadku drogowym to o jednego zabitego za dużo” zarówno Akademia Bezpiecznego Samochodu, jaki i Gambit 2005 wskazują przede wszystkim na konieczność rozwijania metod edukacji i uświadamiania uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych.

Na międzynarodowy kontekst kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu wskazał Radosław Czapski z Banku Światowego. Podkreślił on, że niezwykle ważne jest prowokowanie we wpływowych środowiskach dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a więc każdego z nas. Natomiast jednym z głównych celów powinno stać się stworzenie systemu monitorowania technicznych aspektów wypadków drogowych, ponieważ dotychczas ten element był w badaniach pomijany.

O konieczności stworzenia siły działającej na rzecz bezpieczeństwa mówili również Prezes Federacji Konsumentów Małgorzata Niepokulczycka oraz Janusz Popiel, Prezes Alter Ego – Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. Lucjan Grzymała ze Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej podkreślił natomiast potrzebę scalania i koordynacji wszelkich działań i spotkań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy kongresu Akademii Bezpiecznego Samochodu zgodnie poparli ideę stworzenia wspólnego raportu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Raport Akademii Bezpiecznego Samochodu będzie dokumentem scalającym najważniejsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z podkreśleniem tak często pomijanego aspektu stanu technicznego pojazdu.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!