Ochrona i komfort kierowcy – jak powstają filtry kabinowe

, 16 stycznia 2007, 0:00

Ze względu na wzrost wymogów w zakresie komfortu w wyposażeniu samochodów, 95% wszystkich dopuszczonych do ruchu samochodów w Europie wyposażonych jest w filtr kabinowy. Wkłady MANN-FILTER występują wyłącznie w jakości wyposażenia fabrycznego.
Filtry kabinowe chronią pasażerów samochodu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z powietrza, ale również są ochroną dla układów klimatyzacyjnych przed gromadzeniem się szkodliwych substancji, jak również ograniczają zanieczyszczenie kabiny samochodu przez kurz, sadze i pyłki. Filtry te są na wyposażeniu nie tylko najdroższych modeli samochodów, ale odpowiadając na życzenia klientów montowane są standardowo we wszystkich kategoriach modeli samochodów.

 ]1P[
Faza rozwoju każdego nowego filtra kabinowego opiera się na bazie wymogów wydajnościowo-kontrolnych, jakie muszą spełniać te filtry. W wielu przypadkach MANN+HUMMEL jest dostawcą filtrów kabinowych na wyposażenie fabryczne. W tym przypadku wymogi odnośnie tych filtrów skomasowane są w postaci listy tworzonej wspólnie z producentami samochodu i klimatyzacji. Nowy filtr począwszy od udostępnionej powierzchni montażowej, wykorzystania już istniejącego portfolio i wysoko wydajnych mediów filtracyjnych jest optymalnie dopasowywany do danego modelu samochodu, aby spełniał wszystkie wartości wydajnościowe m.in. pod względem separacji cząsteczek kurzu, trwałości, różnic ciśnieniowych, pochłaniania gazów i nieprzyjemnych zapachów itp. 

Pomiary i ocena

W przypadku, kiedy nie ma specyfikacji produktu oraz schematów, natychmiast po otrzymaniu oryginalnego wkładu filtracyjnego od producenta samochodu, przystępuje się do ich stworzenia.

 ]2L[
W Marklkofen (Bawaria) znajduje się tzw. Centrum Kompetencyjne Filtrów Kabinowych firmy MANN+HUMMEL. Tutaj dokonuje się pomiarów, kontroli i oceny zakupionych od dostawców filtrów. Filtry te testowane są w nowoczesnym centrum kontrolnym pod względem wszystkich parametrów według aktualnie obowiązujących norm, jak np. DIN 71460 „Filtry powietrza dla wnętrz samochodów, procedura kontroli filtracji cząstek i pochłaniania gazów”. 

Na podstawie wyników testów przygotowuje się filtr marki MANN-FILTER, który swoimi parametrami dokładnie odpowiada oryginalnemu filtrowi kabinowemu. Kiedy znane są wartości wydajności filtracji adsorpcji oryginalnego filtra, ustala się również ilość i jakość medium filtracyjnego filtra MANN. 

Przyjazne serwisowanie
Filtracja to tylko część produktu MANN-FILTER. Decydujące znaczenie dla przyjaznego serwisowania ma dokładne dopasowanie filtra i odpowiednia koncepcja uszczelnienia. By zapewnić wysoki standard jakościowy w tym zakresie, w fazie rozwoju konstrukcji filtra oceniana jest sytuacja montażowa bezpośrednio w danym modelu samochodu.
Dokonuje się dokładnego pomiaru przestrzeni montażowej filtra i jego obudowy oraz przepustowości urządzenia klimatyzacyjnego. Pomiary te służą do późniejszego ustalenia wymiarów wkładu filtracyjnego. W nowoczesnych samochodach pozostawia się coraz mniej miejsca na montaż wkładu filtracyjnego, przy jednocześnie rosnących wymogach w zakresie wydajności filtracji. Dlatego też wkłady filtracyjne muszą czasami przybierać najróżniejsze skomplikowane kształty. Włókninowe pasy uszczelniające z MANN+HUMMEL odpowiadają wysokim wymogom jakościowym wyposażenia fabrycznego w zakresie plastyczności i szczelności. Zanim ustalona zostanie koncepcja późniejszego wkładu MANN-FILTER, dokonuje się wyboru i porównania różnych wariantów uszczelnień tak, by wybrać najlepsze rozwiązanie. 

Koncepcja filtra nabiera kształtów
Koncepcja filtra, która składa się w początkowej fazie z liczb i szkiców, nabiera kształtu podczas fazy wirtualnej produkcji. Na wydajnych komputerach pracownicy działu rozwoju tworzą za pomocą systemów CAD trójwymiarowe modele, które są dokładnie testowane, zanim trafią na produkcję.
Wirtualne powstawanie produktu składa się ze studium koncepcji szeregu schematów, na podstawie których powstaje pierwszy prototyp nowego wkładu filtracyjnego. Dopiero po kontroli wydajności filtracji i adsorpcji, wymiarów filtra, przyjazności serwisowania i dopasowanego rozwiązania w zakresie uszczelnienia następuje start seryjnej produkcji.

 ]3P[
Fałdowanie medium filtracyjnego
Ważną częścią składową wkładu filtracyjnego jest medium filtracyjne. Jego ilość dopasowana do wymaganej wydajności filtracji oraz przeznaczonej powierzchni montażowej musi być odpowiednio pofałdowana. Zanim jednak powstaną fałdy najpierw na brzegi medium filtracyjnego nanosi się warstwę klejącą, która stabilizuje późniejsze fałdy.
Zależnie od sytuacji montażowej i obciążenia wkładu filtracyjnego w miarę potrzeby montuje się dodatkowe elementy jak np. wzmocnienia, elementy mocujące z tworzyw sztucznych lub uszczelnienia. Większość z tych etapów produkcji przebiega automatycznie, aby w ten sposób zapewnić jednakową jakość każdego filtra przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Po zakończeniu procesu produkcji każdy filtr otrzymuje instrukcję montażu i odpowiednie opakowanie MANN-FILTER i przesyłany jest do magazynu centralnego. 

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!