Oferta publiczna Fota

, 15 listopada 2006, 0:00

Grupa Fota publikuje prognozy finansowe
W związku z publikacją prospektu emisyjnego firma Fota opublikowała również prognozy finansowe spółki na bieżący jak i przyszły rok.
Firma chce kontynuować trwający już 10 lat średnioroczny wzrost sprzedaży na poziomie około 35%. Przychody w 2006 roku wyniosą 426 mln zł. W kolejnym roku wzrost ma być jeszcze większy.
Tegoroczny zysk netto wyniesie 13 mln zł i będzie o około 17% wyższy niż w 2005 r. W przyszłym roku zysk netto wzrośnie w stosunku do 2006 r. o ponad 60% do 21,3 mln zł.
 – Prognozowane wyniki za ten rok obrotowy potwierdzają nasz dynamiczny rozwój. Jesteśmy przekonani, że konsekwentna realizacja strategii rozwoju Grupy, zaowocuje ponad 30-proc. wzrostem sprzedaży w 2006 roku i wypracowaniem zysku netto na poziomie około 13 mln zł, a w kolejnym roku przyspieszeniem wzrostu naszych wyników finansowych – mówi Bogdan Fota, Prezes Spółki Fota.
Prognoza Grupy Fota zakłada osiągnięcie przychodów w 2006 r. na poziomie 426 mln zł, a w roku kolejnym wzrost sprzedaży o blisko 50% do 634,8 mln zł.

Oferta publiczna Fota
Zapisy na akcje Fota w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 15 do 22 listopada. Oferującym akcje jest ING Securities.
Oferta publiczna Fota składać się będzie z 2,916 mln nowych akcji (seria D). Podzielona została na dwie transze.
 – transza inwestorów indywidualnych: 586 tys. akcji (co stanowi około 20% oferty)
 – transza inwestorów instytucjonalnych: 2330 tys. akcji (co stanowi pozostałe 80% oferty)
W dniu 15 listopada spółka Fota ogłosiła przedział cenowy oferowanych akcji.
Przedział cenowy akcji oferowanych przez spółkę został wyznaczony na 27 zł – 34 zł.
W dniach od 15 do 22 listopada inwestorzy indywidualni będą mogli złożyć zapisy na akcje spółki Fota, po zaproponowanej przez nich cenie, lecz mieszczącej się w przedziale cenowym.
W tych samych dniach zostanie przeprowadzona budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Tuż po ofercie w rękach nowych inwestorów znaleźć się może do 31% kapitału zakładowego.


Spółka planuje z oferty publicznej pozyskać do 100 mln zł. Około połowę pieniędzy Fota zamierza zainwestować w konsolidację rynku dystrybutorów części zamiennych w Polsce, a także w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez przejęcia i inwestycje organiczne.
Druga połowa środków z emisji akcji zasili kapitał obrotowy Grupy Kapitałowej Fota.


 – Już dziś jesteśmy jednym z największych dystrybutorów części zmiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w Polsce. Zamierzamy przyśpieszyć nasz rozwój i zwiększyć udział w rynku dzięki środkom pozyskanym z publicznej emisji nowych akcji i debiutowi na giełdzie – mówi Bogdan Fota, prezes Spółki.

  

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!