Ważne głosowanie (zobacz FILM)

, 16 sierpnia 2006, 0:00

Uczestnicy niezależnego rynku motoryzacyjnego (aftermarketu), spotykają się z poważnymi problemami podczas prób uzyskania informacji technicznych związanych z naprawami.
W związku z tym wiadomość, że sekcja INT Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego przegłosowała rozdział III w Euro 5 dotyczący dostępu do danych technicznych jest bardzo ważna. Rozdział ten zawiera artykuły wspierające niezależny rynek i zobowiązujące koncerny samochodowe do udostępniania danych technicznych. Duży wkład w korzystny kształt raportu miał polski przedstawiciel, pan Szydłowski z organizacji UEAPME.
Autor i zarazem sprawozdawca pan Ranocchiari ostatecznie zmienił kształt raportu , który został przyjęty z prawie wszystkimi poprawkami zaproponowanymi przez przedstawiciela Polski i Litwy.
Raport ten zostanie przedstawiony do głosowania na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego we wrześniu 2006r.

Rozporządzenie Euro 5 jest korzystne dla europejskich kierowców, gdyż zapewnia im wolność wyboru usług serwisowych i naprawczych na niezależnym rynku motoryzacyjnym, poprzez utrzymywanie efektywnej konkurencji na rynku posprzedażowym.
Gdyby taka konkurencja nie istniała, konsumenci zmuszeni byliby do zdania się na producentów pojazdów, jako wyłączne źródło części zamiennych i usług serwisowych.


Rozporządzenie Euro 5 ma szczególnie istotne znaczenie dla środowiska naturalnego. Aby zapewnić zgodność pojazdów ze standardami UE dotyczącymi emisji spalin, w ciągu całego cyklu ich użytkowania, muszą one być poddawane regularnej kontroli technicznej oraz naprawom.
Dostępność do informacji na temat sposobu naprawy jest niezbędna, aby utrzymać funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz zgodność pojazdów z wymogami ochrony środowiska.
Kluczowym jest, aby niezależni uczestnicy rynku mieli nieograniczony dostęp do wewnątrzpokładowych systemów diagnostycznych (OBD), jak również do wszystkich technicznych informacji, części zamiennych, narzędzi i wyposażenia, które są niezbędne do właściwej diagnozy, serwisu i naprawy pojazdu.  

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!