Dostęp do danych technicznych

, 28 czerwca 2006, 0:00

Stowarzyszenie Dystrybutorów SDCM przyjmuje z zadowoleniem pozytywne głosowania w Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) oraz w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), które wspierają zrównoważone przepisy zapewniające dostęp do technicznych informacji, koniecznych do wykonywania usług serwisowych i napraw pojazdów. Oba głosowania odbyły się w Brukseli w dniu 20.06.2006 r.


„Doceniamy zwłaszcza stanowisko polskiego sprawozdawcy Komisji Transportu i Turystyki, Pana Bogusława Liberadzkiego, który poprzez swój raport zasygnalizował pozostałym członkom Komisji, istotę zagadnienia dostępu do informacji technicznych dla niezależnego rynku motoryzacyjnego” – oznajmił Pan Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów SDCM.

„Pokazuje to istotną rolę, jaką odgrywa Parlament Europejski w zaprojektowaniu rzetelnego rozporządzenia, które będzie podtrzymywać konkurencję na niezależnym rynku motoryzacyjnym, oraz zapewni kierowcom możliwość wyboru, w zakresie naprawy i utrzymania pojazdów w przystępnej cenie.” – dodał Pan Franke.


Raporty nad, którymi głosowano w Komisjach, zostały przyjęte bez żadnych zmian w Rozdziale III, dotyczącym dostępu do informacji, związanych z naprawami – był to jednocześnie wyraźny sygnał poparcia dla konkurencyjnych usług serwisowych i naprawczych, na niezależnym rynku motoryzacyjnym. Stowarzyszenie Dystrybutorów SDCM uważa głosowania za ważne kroki w kierunku zwiększenia konkurencyjności wielu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które są trzonem  rozwijającego się motoryzacyjnego przemysłu aftermarketowego.


„Rosnąca złożoność wszystkich składowych oraz systemów pojazdów, w połączeniu z upowszechnieniem interaktywnej elektroniki, wymagają dostępności do technicznych informacji dla wielomarkowych uczestników rynku. Jest to kluczowe podczas wykonywania kompetentnej naprawy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu i jego zgodności z wymogami ochrony środowiska, w ciągu całego cyklu użytkowania”, stwierdził Pan Franke.


Stowarzyszenie Dystrybutorów SDCM apeluje do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), aby wziąć pod uwagę ten wyraźny sygnał dwóch komisji opiniodawczych, podczas kontynuowania dyskusji nad propozycją Komisji Europejskiej – Euro 5 w ciągu najbliższych tygodni.


* * * *

Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych skupia liderów niezależnego rynku dystrybucji samochodowych części zamiennych. Zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie niezależnego rynku w kontaktach z rządem, parlamentem polskim i europejskim. Celem tej reprezentacji jest z kolei poszerzenie i ochrona rynku samochodowych części zamiennych. Stowarzyszenie Dystrybutorów SDCM tworzy blisko 70 niezależnych firm, zajmujących się dystrybucją samochodowych części zamiennych. Łączny obrót członków SDCM to 2,4 miliarda zł.

Komentarze

Brak komentarzy!