Dostęp do informacji technicznej związanej z naprawami

, 28 kwietnia 2006, 0:00

Uczestnicy niezależnego rynku motoryzacyjnego (aftermarketu), spotykają się z poważnymi problemami podczas prób uzyskania informacji związanych z naprawą. W wyniku tego, firma naprawcza często musi angażować dodatkowy czas i środki finansowe, także naprawa sama w sobie nie może zostać sfinalizowana lub w ogóle nie może być przeprowadzona w warsztacie. Ponadto informacja związana z OBD (diagnostyczne systemy wewnątrzpokładowe), potrzebna do produkowania uniwersalnych narzędzi diagnostycznych, w większości przypadków jest wciąż niedostępna.


]1L[ Bieżące prawodawstwo UE, związane z certyfikacją dotyczącą emisji spalin (Dyrektywa 98/69/EC oraz Dyrektywa 2002/80/EC) zawiera ważne przepisy na temat dostępności do informacji związanych z naprawą oraz „kompatybilności” części zamiennych.
Przez wiele lat obie te Dyrektywy, były odnośnym prawodawstwem dla działalności przedsiębiorczej różnorodnych uczestników rynku, takich jak warsztaty naprawcze, instytuty testujące, centra kontroli technicznej, jednostki pomocy drogowej oraz producenci narzędzi diagnostycznych i producenci części zamiennych.


Ponieważ dyrektywy te zostaną uchylone poprzez nowe Rozporządzenie „Euro 5”, aby tworzyć spójne i konsekwentne europejskie prawodawstwo, przepisy dotyczące efektywnej dbałości o pojazdy na niezależnym rynku (aftermarket), powinny być utrzymane.


]2P[
Euro 5 i zawarte w nim klauzule związane ze zdolnością do naprawy, są korzystne dla europejskich kierowców, gdyż zapewniają im wolność wyboru usług serwisowych i naprawczych, na niezależnym rynku motoryzacyjnym, poprzez utrzymywanie efektywnej konkurencji na rynku posprzedażowym. Gdyby taka konkurencja nie istniała, konsumenci zmuszeni byliby do zdania się na producentów pojazdów, jako wyłączne źródło części zamiennych i usług serwisowych. Tymczasem, uzyskanie jak najlepszej oferty na części zamienne, oraz usługi związane z naprawami pojazdu, może mieć istotny wpływ na to, czy konsumenci będą mogli sobie pozwolić na posiadanie i użytkowanie własnego pojazdu. Rocznie, 250 milionów europejskich kierowców wydaje około 88 miliardów Euro na części zamienne i naprawy.

Przepisy Euro 5 utrzymują miejsca pracy oraz wspierają rozwój sektora MSP. A przecież, to niezależny rynek motoryzacyjny jest przede wszystkim tworzony przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw.


]3L[ Rozporządzenie Euro 5 ma szczególnie istotne znaczenie dla środowiska naturalnego. Aby zapewnić zgodność pojazdów ze standardami UE dotyczącymi emisji spalin, w ciągu całego cyklu ich użytkowania, pojazdy muszą być poddawane regularnej kontroli technicznej oraz naprawom. Dostępność do informacji na temat sposobu naprawy jest niezbędna, aby utrzymać funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz zgodność pojazdów z wymogami ochrony środowiska. Kluczowym jest, aby niezależni uczestnicy rynku mieli nieograniczony dostęp do wewnątrzpokładowych systemów diagnostycznych (OBD), jak również do wszystkich technicznych informacji, części zamiennych, narzędzi i wyposażenia, które są niezbędne do właściwej diagnozy, serwisu i naprawy pojazdu. Jest to szczególnie ważne dla przeprowadzenia prac zapobiegawczych, związanych z okresową kontrolą i testowaniem.


Institut für Kraftfahrwesen Aachen/Niemcy (ika) zaleca wprowadzenie standardu „OASIS”, który został już wypracowany w 2003 r. przez szeroką grupę ekspertów z branży, pod auspicjami Komisji Europejskiej. Standaryzacja wyszukiwania informacji poprzez wprowadzenie specyfikacji „OASIS” (jest to rodzaj usprawnienia typu wyszukiwarka „google”) uczyniłaby informacje związane z naprawami dostępnymi w praktyce. Jednakże od 2003 r. nie udało się producentom pojazdów dobrowolnie wprowadzić standardu OASIS, dlatego też, Komisja Europejska po konsultacji ze wszystkimi stronami zaangażowanymi, zdecydowała, że jest to właściwy moment na podjęcie działań regulacyjnych!


Źródło: FIGIEFA

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!