Wynagrodzenia w motoryzacji w 2005 roku

, 12 kwietnia 2006, 0:00

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w motoryzacji w 2005 roku na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz w poszczególnych regionach.
W branży motoryzacyjnej w 2005 roku mediana wynagrodzeń wyniosła 3 081 PLN i była wyższa o 23% od mediany dla całego badania (2 500 PLN). Zarobki pracowników szeregowych wynosiły 1 823 PLN, specjalistów 3 200 PLN, kierowników 4 500 PLN, dyrektorów/prezesów 7 250 PLN (tabela 1). Warto zwrócić uwagę, że 25% dyrektorów zarabia powyżej 15 000 PLN.

Tabela Wynagrodzenia całkowite na poszczególnych szczeblach zarządzania.Stanowisko


10% zarabia poniżej


25% zarabia poniżej


Mediana (PLN)


25% zarabia powyżej


10% zarabia powyżej


Pracownik szeregowy


960


1350


1823

2600


3560


Specjalista


1700


2350


3200


4400


5775


Kierownik


2100


3000

4500


6600


9000


Dyrektor/Prezes


4450


5700


7250


15000


17000Poniższa Tabela pokazuje rozkład wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej w poszczególnych regionach. W przypadku tej branży, województwo mazowieckie nie dominuje pod względem wysokości wynagrodzeń. Pracownicy szeregowi otrzymują podobne wynagrodzenia w mazowieckim i na północnym zachodzie (mediany wynagrodzeń w wysokości 1 900 i 1 910 PLN). W przypadku specjalistów wynagrodzenia w województwach zachodnich są nawet nieznacznie wyższe niż w regionie mazowieckim. Tylko kierownicy z mazowieckiego otrzymują najwyższe zarobki (mediana w wysokości 6 830 PLN). Jednak już w przypadku dyrektorów i prezesów najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy z południowego zachodu.

Tabela Mediany wynagrodzeń w poszczególnych regionach.


Stanowisko


mazowieckie


południowy zachód


północny zachód


województwa wschodnie


Pracownik szeregowy


1900


1820


1910


1450


Specjalista

3100


3300


3500


2600


Kierownik


6830


4400


5000


3160


Dyrektor/Prezes


6390

9350


6500


7900Najwyższą medianę wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej zanotowano w województwie małopolskim – 4 365 PLN (wykres). W wielkopolskim mediana zarobków była o 17% niższa, wynosiła 3 625 PLN. W mazowieckim mediana wynagrodzeń wynosiła 3 050 PLN i była niższa niż w małopolskim o 38%. To dosyć zaskakujące, zważywszy, iż w przypadku zdecydowanej większości branż mazowieckie znacząco dystansowało inne województwa. Mediana dla całego badania w województwie małopolskim stanowiła tylko 66% mediany zarobków w województwie mazowieckim.

Wykres Mediany wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej w województwach.


]1[Artykuł powstał w oparciu o wyniki uzyskane w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń (IBW) przeprowadzonym przez portal wynagrodzenia.pl wraz z czołowymi polskimi portalami.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!