System do obsługi firm poszukujących dostawców w Polsce

, 11 stycznia 2006, 0:00

W dniu 4.01 2006 r. w siedzibie Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie SPCM udział wzięli przedstawiciele:
PAIiIZ
PARP
Centrum Promocji KIG
Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych
Związek Kuźni Polskich
Odlewnicza Izba Gospodarcza

Na spotkaniu SPCM przedstawił koncepcję zawarcia porozumienia w celu utworzenia kompleksowego systemu do dystrybucji zamówień od firm poszukujących dostawców w Polsce i organizowania producentów do wspólnego wchodzenia na rynki zagraniczne. System będzie realizowany w ramach programu Rozwój Polskich Dostawców Komponentów.
Informacje dostępne na stronie: www.spcm.org.pl
Zaproponowano utworzenie Biura Sieci Dostawców przy SPCM, które byłoby koordynatorem i administratorem systemu.
Uczestnicy zgodzili się, że istnieje potrzeba utworzenia wspólnego systemu i zawarcia Porozumienia o współpracy. Postanowiono podjąć działania organizacyjne.
Na podstawie propozycji SPCM zostanie opracowany wspólnie tekst Porozumienia. Zawarte Porozumienie będzie punktem wyjścia do podejmowania przez sygnatariuszy wspólnych działań na rzecz producentów, szczególnie z sektora MSP.
Potwierdzono rosnące zainteresowanie polskimi dostawcami firm zagranicznych oraz potrzebę organizowania się dostawców i podejmowania przez nich współpracy w celu wykorzystania dobrej koniunktury. Pojedyncze firmy, które nie podejmą współpracy z konkurencją i tylko wzajemnie się wyniszczają, nie mają dobrych perspektyw przetrwania.
Ustalono plan działań i wspólne wystąpienie o dotacje na zorganizowanie systemu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!