Certyfikat Transportowego Dozoru Technicznego dla urządzenia Saxon

, 16 listopada 2005, 0:00

Firma Wimad Sp.j. informuje, że 9 września 2005 sprzedawane przez firmę urządzenia Saxon uzyskały certyfikaty Transportowego Dozoru Technicznego.
Są to następujące urządzenia:
– urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (w tym motocykli) Saxon BPS 2000 – certyfikat nr 6 99 002 2005.
– urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t Saxon FWT 2000 – certyfikat nr 6 99 002 2005.
Certyfikaty te potwierdzają zgodność urządzeń z wymaganiami stawianymi przez najnowsze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
]1L[
Poprzez doposażenie urządzeń FWT i BPS o urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu SP otrzymano kompletną linię diagnostyczną Saxon FPS 2000.

Badania te i wydanie certyfikatu odbyło się w oparciu o nowe przepisy.
Po raz pierwszy tego typu badanie wykonywał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych Bosmal z Bielska-Białej.
Pierwszy raz tego typu certyfikat wydawany był przez Transportowy Dozór Techniczny z Warszawy.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!