Wniosek o reorganizację Delphi w USA

, 12 października 2005, 0:00

Dnia 8 października 2005 roku Delphi Corporation ogłosiła, że w celu zachowania wartości firmy i dokończenia planu transformacji mającego na celu rozwiązanie kwestii dotyczących istniejących zobowiązań prawnych i wynikających z nich wysokich kosztów działalności w USA, Delphi oraz jej 38 lokalnych jednostek prowadzących działalność na terenie USA złożyły w sobotę w Nowym Jorku dobrowolne wnioski o reorganizację firmy na podstawie Rozdziału 11 Kodeksu o Bankructwie obowiązującego w USA.
Spółki zależne Delphi spoza USA nie są objęte wnioskiem, będą kontynuować swoją działalność bez nadzoru ze strony sądów amerykańskich i nie podlegają przepisom Rozdziału 11 dotyczącym amerykańskiego Kodeksu o Bankructwie. Globalny zarząd firmy będzie nadal zarządzał działalnością w USA jak i na całym świecie. Firma Delphi spodziewa się zakończyć restrukturyzację na terenie USA i zakończyć reorganizację opartą na Rozdziale 11 w pierwszej połowie roku 2007.

„Nasza działalność globalna, zarówno w USA, jak i poza nimi, będzie kontynuowana bez żadnej przerwy” – powiedział Robert S. Miller, prezes i CEO firmy Delphi. „Nasi klienci na całym świecie mogą być pewni, że w dalszym ciągu będziemy spełniać ich wymagania co do terminów, dostaw i zapotrzebowań produkcyjnych na czas. W trakcie procesu reorganizacji naszych jednostek w USA, jak i po jego zakończeniu, będziemy się koncentrować na dostarczaniu wszystkim naszym klientom najnowszych technologii, najbardziej zaawansowanych technicznie produktów, doskonałych usług inżynierskich, wysokiej jakości produktów i usług, jak również świadczeniu obsługi klienta na światowym poziomie.

Delphi planuje finansowanie swojej przyszłej globalnej działalności zadłużeniem w wysokości 4,5 miliarda USD oraz dodatkowymi liniami kredytowymi udzielonymi i ewentualnymi i/lub sekuratyzacją w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Finansowanie obejmuje kwotę 2,5 miliarda USD zaciągniętych z tytułu odnawialnej pożyczki sprzed daty złożenia wniosku, kredytów okresowych i zobowiązanie w wysokości do 2 miliardów USD w formie uprzywilejowanego zabezpieczonego kredytu dla dłużnika, którego majątek jest chroniony (DIP) przez konsorcjum bankowe pod kierunkiem JPMorgan Chase Bank oraz Citigroup Global Markets, Inc.

Firma planuje uzyskanie zatwierdzenia odpowiedniego pakietu ochronnego stanowiącego zabezpieczenie dla wierzycieli sprzed okresu złożenia wniosku w ramach ogólnych działań finansowych prowadzonych przez firmę.
Dochód z finansowania DIP, wraz z gotówką uzyskaną z prowadzenia na bieżąco działalności, zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów prowadzenia firmy w okresie po złożeniu wniosku, włącznie ze spłatą zobowiązań w stosunku do dostawców, wynagrodzeń pracowników, zarobków i świadczeń dodatkowych.

Ogólna kwota do wykorzystania przez Delphi (łącznie z kwotą ponad 1 miliard USD dostępną poza USA, której Delphi nie planuje wykorzystać na finansowanie działalności w USA) będzie wykorzystana dla wsparcia globalnej działalności firmy poza USA oraz pomoże zapewnić odpowiedni poziom kapitału dla wszystkich jednostek gospodarczych Delphi.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!