Intermeko z uznaniem TÜV Rheinland

, 28 września 2016, 13:02

Na podstawie badań części podejmowane są decyzje o dopuszczeniu czy dany produkt zostanie dopuszczony do sprzedaży. Niejednokrotnie oznacza to wydanie pozwolenia na montaż części, która odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników pojazdu. Dlatego pewność co do poprawności uzyskiwanych wyników, stanowi priorytet w działalności badawczej Intermeko, laboratorium należącego do Inter Cars.

Certyfikaty, normy i dokumenty powstają w odpowiedzi na potrzeby klientów, dla których ważna jest jakość kupowanych produktów. Przy wyborze towaru istotna jest informacja, że nabywana rzecz została już przez kogoś sprawdzona. Jeśli dodatkowo wiemy, że laboratorium, dokonujące weryfikacji, ma poświadczenie posiadanych kompetencji badawczych, poziom zaufania do wyników badań wzrasta. Takim poświadczeniem są właśnie certyfikaty, będące dowodami rzetelności i obiektywności.

Chcąc zapewnić klientów o niezależności i sumienności przeprowadzanych badań, również Intermeko zdecydowało się na uczestniczenie w procesie weryfikacji. Jego celem było uzyskanie świadectwa poświadczającego, że laboratorium firmy Inter Cars działa w oparciu o kryteria normy PN-EN ISO 17025 w określonym obszarze. Norma ta definiuje ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Tym samym spełnienie tych wymagań jest dowodem obiektywności, powtarzalności i miarodajności wyników badań laboratorium, działającego w oparciu o jej zapisy.

Proces uznania laboratorium przez TÜV

Laboratorium Intermeko poszukiwało jednostki godnej zaufania – rzetelnej, obiektywnej i cieszącej się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie oceny systemów i badań, specjalizującej się w dziedzinie motoryzacji, a ponadto, dzięki międzynarodowej siatce posiadanych laboratoriów, będącej rozpoznawalną na całym świecie. Analiza rynku wykazała, wszystkie te kryteria spełnia TÜV Rheinland. Współpraca z TÜV Rheinland oraz kontakt i sugestie ze strony doświadczonego zespołu ludzi wzbogaciły pracowników Intermeko o nową wiedzę. Zapewniony dzięki temu rozwój doprowadził do audytu mającego na celu zweryfikowanie kompetencji laboratorium.

W trakcie audytu sprawdzono wdrożony system zarządzania, stosowane procedury, metody badawcze, kompetencje personelu oraz używane wyposażenie pomiarowe. Tym samym szczegółowo przeanalizowano każdy czynnik mający wpływ na pracę laboratorium. Wszystko po to, aby mieć pewność, że uznanie laboratorium nie jest dziełem przypadku. Zebrano dowody, dające pewność co do wysokiego poziomu oferowanych usług. W efekcie zadecydowano, że w sprawdzanym obszarze laboratorium Intermeko działa w oparciu o kryteria normy PN-EN ISO 17025.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!