Znaczący wzrost sprzedaży HELLA

, 16 sierpnia 2016, 16:03

HELLA w kończącym się 31 maja 2016 roku obrotowym 2015/2016 odnotowała sprzedaż na poziomie 6,4 mld euro, co stanowi 8,9 procent wzrostu. Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 7,1 procent do 476 mln euro, zaś zatrudnienie wzrosło o prawie 5,7 procent, osiągając poziom 34 000 pracowników.

Wzrost we wszystkich segmentach

Do dobrych wyników HELLI przyczyniła się koniunktura w branży motoryzacyjnej, popyt na rynku, a także kilka nowych premier produktów, które obejmowały w szczególności reflektory z technologią LED oraz złożone systemy elektronicznego wsparcia kierowcy i zarządzania energią. Dodatkowym czynnikiem był szeroki międzynarodowy zasięg działań koncernu HELLA. Zewnętrzne przychody koncernu wzrosły o około 10,1 procent do poziomu 4,8 mld euro (w roku poprzednim 4,4 mld euro).

Sprzedaż na rynku części zamiennych wzrosła o 5,9 procent w ciągu roku osiągając poziom 1,2 mld euro ( w roku ubiegłym 1,1 mld). Zysk operacyjny wzrósł o 7 milionów euro osiągając poziom 80 mln euro. W tym przypadku decydującym czynnikiem był wzrost sprzedaży hurtowej w Danii i w Polsce, sprzedaży wyposażenia warsztatowego i wyraźny polepszenie koniunktury na rynku części zamiennych w Europie.

W segmencie zastosowań specjalnych HELLA również zanotowała stabilizację pomimo słabego popytu w sektorze produkcji maszyn rolniczych, Sprzedaż na rynku zastosowań specjalnych wzrosła o 2 procent w ciągu roku osiągając poziom 315 mln euro ( w roku ubiegłym 308 mln).

Zysk operacyjny spadł z 19 mln euro do 5 mln, co było efektem decyzji o sprzedaży segmentu oświetlenia ulicznego i przemysłowego.

Badania i rozwój

Wydatki na badania i rozwój wzrosły o 9,8 procent ( o 80 mln euro) w roku finansowym 2015/2016 do poziomu 623 mln euro co stanowi 9,8 procent obrotów Grupy ( w zeszłym roku 9,3 procent). Liczba pracowników pracujących na świecie w działach badań i rozwoju HELLA wzrosła do 6400 w roku finansowym 2015/2016. Obecnie co piąty pracownik firmy HELLA pracuje w dziale badań i rozwoju.

Koncern HELLA spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży oraz skorygowania zysku z działalności operacyjnej w roku obrotowym 2016/2017.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!