Nowy program do obsługi gospodarki odpadami

, 8 czerwca 2016, 14:05

Projekt Bio Service wdraża nowy program do obsługi gospodarki odpadami. Nazywa się CBR BIO. Program powstał po to, aby usprawnić komunikację między klientem BIO SERVICE oraz operatorem logistycznym, w tym przypadku dedykowaną firmą odbierającą odpady.

Dzięki programowi CBR BIO nastąpi automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie ich składania. Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzyma numer zgłoszenia. Przy każdej zmianie statusu zamówienia zmieni się nazwa na: nowe zgłoszenie, oczekujące na potwierdzenie, przyjęte, utworzone oraz odrzucone. Niniejszy program umożliwia zawarcie różnych usług w jednym miejscu,
bez konieczności przelogowania się do innych aplikacji. Takie rozwiązanie zostało stworzone specjalnie dla klienta Inter Cars w celu uproszczenia procesu odbioru odpadów, a także szybkiej realizacji otrzymanych zgłoszeń.

Klient, który już korzysta z IC KATALOGU ONLINE i ma podpisaną umowę w BIO SERVICE będzie miał automatyczny dostęp do CBR BIO. W przypadku klienta, który nie korzysta z IC KATALOGU ONLINE będzie miał dostęp do BIO SERVICE przez link na stronie: www.intercars.eu zakładka EKOLOGIA. Login i hasło klient otrzyma w tym wypadku indywidualnie.

Po zalogowaniu się do programu CBR BIO klient tworzy zgłoszenie w celu zamówienia usługi odebrania odpadów z warsztatu. Wybiera kody odpadów, tak jak indeksy w IC KATALOGU. Każdy kod odpadu, wpisany w zgłoszeniu, jest w sposób opisowy podany czego dotyczy (kody odpadów odpowiadają kodom na pojemnikach, które znajdują się w warsztacie klienta).

W oknie ilość/kilogramy wpisuje orientacyjną wagę danego kodu, który jest do odebrania. Cena utylizacji za wpisaną ilość oddawanego  odpadu przypisuje się automatycznie. Taką czynność powtarzamy tyle razy ile mamy do oddania odpadów według tabeli kodów odpadów.

Jeżeli odpadem jest – olej przepracowany, złom akumulatorowy, złom metalowy, makulatura – jest możliwość zgłoszenia takiego odpadu i negocjowania ceny z operatorem logistycznym przez zgłaszającego odbiór. Do tego jest wydzielona specjalna opcja komunikacji klienta z operatorem.

System automatycznie podlicza koszty odbioru odpadów. Jeśli na zgłoszeniu są odpady podlegające zapłacie i odsprzedaży, system przelicza dane i podaje  różnicę, która w zależności od tego czego jest więcej, pokazuje kwotę jaką trzeba będzie zapłacić operatorowi albo jaką otrzyma się od operatora. Ma to miejsce na przykład w przypadku kiedy klient sprzedaje operatorowi np. olej przepracowany.

Jeżeli zostały wprowadzone wszystkie kody, które warsztat chce aby zostały odebrane, akceptujemy zgłoszenie przez kliknięcie przycisku ZGŁOŚ.

Zgłoszenie automatycznie przekierowywane jest do operatora logistycznego oraz nadawany jest mu numer zamówienia, status zamówienia a zgłoszenie jest zapisywane w archiwum.

Zgłoszenie pojawia się u operatora, który podejmuje je i odpowiada klientowi podając termin  kiedy przyjedzie
do klienta w celu odbierania odpadu.

Oczywiście wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące odebranych odpadów będą archiwizowane w formie elektronicznej i widoczne przez obie strony.

W programie CBR BIO będzie również można zamówić płatny audyt energetyczny – efektywne doradztwo energetyczne. Audyt służy inwentaryzacji energetycznej obiektu klienta w celu sprawnego obniżenia kosztów energii jakie ponosi klient. W pierwszej kolejności Przedstawiciel Inter Cars przeprowadza oględziny warsztatu, które polegają na obejściu obiektu i zapisu danych, między innymi: okna i ściany, ogrzewanie, ciśnienie powietrza i oświetlenia. Bio Service zapewnia kompleksowe doradztwo energetyczne dostosowane do potrzeb firm sektora handlu częściami motoryzacyjnymi. Po wizji lokalnej dane zostaną przeanalizowane. Zostaną obliczone możliwości modernizacji i optymalizacji w odniesieniu do potencjału oszczędnościowego i kosztów. W wyniku analizy klient otrzymuje szczegółowy raport z konkretnymi propozycjami rozwiązań. W ramach prognoz określamy optymalne zużycie energii nieruchomości klienta. W ten sposób można wyprzedzająco określić przy planowanych inwestycjach wysokość przyszłego zużycia energii. W każdej chwili można porównać stan: powinno być/jest. Korzyści jakie między innymi płyną ze skorzystania z tej usługi to: niewielkie inwestycje, które szybko zwrócą się; bezpośrednie oszczędności kosztów energii; malejąca zależność od dostawców energii; stała opieka ekspertów; szybko osiągalna osoba kontaktowa; własna produkcja energii np. poprzez elektrociepłownię blokową & baterie słoneczne.

Więcej szczegółów dotyczących programu CBR BIO i jego usług można uzyskać pod adresem e-mailowym:
bio-service@bio-service.pl.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z faktury elektronicznej w Inter Cars
Skorzystaj z faktury elektronicznej w Inter Cars

Skorzystaj z faktury elektronicznej już dziś. Rejestracja na stronie Inter Cars zajmuje tylko chwilę, a może przynieść szereg korzyści. Wdrożenie faktury elektronicznej nie wiąże się z żadnymi kosztami dla firmy. Faktura elektroniczna w Inter Cars S.A., to plik pdf z podpisem elektronicznym zweryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wydanego przez autoryzowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne na […]

Bio Service: oszczędności na energii rzędu 40 tys. zł rocznie
Bio Service: oszczędności na energii rzędu 40 tys. zł rocznie

W ramach programu Bio Service uruchomiony został pilotażowy projekt audytów energetycznych. Wytypowano 6 warsztatów samochodowych, w których specjaliści ocenili wykorzystanie energii podczas codziennej pracy. Energia jest dla każdego warsztatu dużym wydatkiem. Jednakże większość właścicieli warsztatów samochodowych nie ma dokładnego rozeznania w zakresie ponoszonych kosztów. Szacuje się, że udział kosztów energii w łącznych kosztach utrzymania warsztatu […]

Zadbaj o bezproblemowy odbiór odpadów
Zadbaj o bezproblemowy odbiór odpadów

Inter Cars poleca swoim klientom system CBR BIO, czyli elektroniczny program do obsługi gospodarki odpadami. Powstał on po to, aby usprawnić komunikację między klientem Bio Service oraz operatorem logistycznym, w tym przypadku firmą odbierającą odpady. Dzięki programowi nastąpiła automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie ich składania. Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzyma numer zgłoszenia. Przy każdej zmianie […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!