Wyniki finansowe Delphi w II kwartale 2005

, 17 sierpnia 2005, 0:00

Delphi Corp. (NYSE: DPH) ogłosiła w dniu 8 sierpnia, że w II kwartale 2005 osiągnęła przychody w wysokości 7,0 mld USD oraz odnotowała stratę netto według GAAP w wysokości 338 milionów USD, co stanowi stratę na jednej akcji w wysokości 0,60 USD w porównaniu do 143 milionów USD dochodu netto według GAPP osiągniętego w II kwartale 2004 r., czyli zysku 0,25 USD na jedną akcję. Przychody kontraktów z klientami spoza grupy GM wyniosły 3,6 mld USD, co stanowi 51 procent łącznych przychodów.
– Mimo stosunkowo dużych trudności finansowych, które odczuwamy w USA, w dalszym ciągu rosną dochody i rentowność naszych operacji zagranicznych – powiedział Robert S. „Steve” Miller, prezes i dyrektor naczelny Delphi. – Chociaż jesteśmy zadowoleni z naszych osiągnięć w regionach, myśląc o przyszłości dochodzimy do wniosku, że nie możemy dalej zwlekać z poinformowaniem o trudnościach, jakie odczuwamy w związku z problemami odziedziczonej w USA struktury kosztów.
Wyniki finansowe w II kwartale 2005 roku
 – Odnotowano przychody w wysokości 7,0 mld USD, co stanowi spadek w stosunku do 7,5 mld USD w II kwartale 2004.
 – Przychody spółek spoza grupy GM w II kwartale wyniosły 3,6 mld USD, o około 6 procent więcej w stosunku do 3,4 mld USD w II kwartale 2004 (wzrost o 3 procent, bez uwzględnienia różnic kursowych), co stanowi 51 procent przychodów w II kwartale 2004.
 – Wzrost przychodów z kontraktów z klientami spoza grupy GM zrekompensował 18-procentowy spadek przychodów w ramach GM.
 – Strata netto według GAAP wyniosła 338 mln USD, czyli 0,60 USD na akcję, w tym 49 mln USD stanowiły koszty związane z restrukturyzacją firmy, w porównaniu do 143 mln USD dochodu netto, czyli 0,25 USD zysku na jedną akcję w II kwartale 2004.
– Podczas gdy w USA Delphi dalszym ciągu odczuwa ujemne skutki odziedziczonej struktury kosztów, naszym celem nadal jest osiągnięcie długookresowego wzrostu i dywersyfikacja sprzedaży spółek spoza GM – powiedział John Sheehan, dyrektor finansowy Delphi.
Restrukturyzacja (aktualizacja informacji)
W II kwartale 2005 roku Delphi wykonała następny krok w kierunku zapowiedzianej w grudniu 2004 roku restrukturyzacji działalności, mającej na celu zmniejszenie zatrudnienia w skali globalnej o 8,5 tysiąca osób. W bieżącym kwartale Delphi obniżyła poziom globalnego zatrudnienia o około 2100 stanowisk, czyli łącznie do tej pory dokonano redukcji o około 3600 pracowników.
– Stopa redukcji w Stanach Zjednoczonych spowodowała w tym środowisku o niskim poziomie produkcji przede wszystkim obniżenie potencjału i jakkolwiek nadal naszym celem pozostaje zredukowanie 8,5 tysiąca stanowisk, możemy zaobserwować inne od pierwotnie zakładanych proporcje pomiędzy redukcjami w USA a redukcjami w innych krajach – powiedział John Sheehan.
Jeśli chodzi o inne działania związane z restrukturyzacją, 1 lipca 2005 Delphi sfinalizowała transakcję sprzedaży firmie Johnson Controls Inc. linii produkcyjnej akumulatorów za 202,5 mln USD. Oprócz ww. transakcji w III kwartale 2005 roku, w II kwartale 2005 roku Delphi zaprzestała dalszej produkcji w zakładach Lansing Cockpit Assembly w Lansing, Michigan.
Prognozy na III kwartał 2005 roku
John Sheehan stwierdził, iż w III kwartale 2005 roku Delphi przewiduje obniżenie poziomu produkcji w Ameryce Północnej. Przy założeniu niskiego poziomu produkcji przewiduje się osiągnięcie przychodów pomiędzy 6,1 mld USD a 6,3 mld USD oraz obniżenie marż w porównaniu do pierwszej połowy roku, ze względu na wysoką strukturę odziedziczonych kosztów stałych. W III kwartale 2005 roku spółka spodziewa się uzyskać ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.  

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!