Jenox współtworzy prototypowy akumulator

, 13 czerwca 2014, 16:14

Specjaliści Jenox Akumulatory pracują nad zastosowaniem nowych rozwiązań przy produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Przy zachowaniu tej samej pojemności baterii będzie możliwe obniżenie jej masy. Z kolei, przy zachowaniu takiej samej masy, pojemność właściwa akumulatora wzrośnie o blisko 50 proc. Wdrożenie tych rozwiązań uczyni produkcję akumulatorów bardziej ekologiczną.

Prototypowy akumulator to efekt współpracy naukowców z Instytutu Chemii Przemysłowej i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalistów z firmy Jenox Akumulatory. Innowacyjność prototypowego akumulatora polega na zastąpieniu tradycyjnej ołowianej kratki porowatym węglem szklistym.

– "Tradycyjny akumulator samochodowy zbudowany jest z  ogniw ołowiowo-kwasowych połączonych szeregowo. W proponowanym przez nasz zespół rozwiązaniu konstrukcyjnym, stosowana dotychczas ciężka kratka ołowiana została zastąpiona ośmiokrotnie lżejszą matrycą wykonaną z węgla szklistego. Taka matryca została następnie pokryta cienką warstewką ołowiu bądź jego stopu. Energetyczna wydajność takiej kratki węglowej, swoją strukturą przypominającą gąbkę, jest dużo większa." – mówi Marek Przystałowski, wiceprezes i Dyrektor Techniczny Jenox Akumulatory – "Dzięki zastosowaniu węgla szklistego znacznie obniżyliśmy masę akumulatora przy zachowaniu takiej samej pojemności elektrycznej. Z drugiej strony, badania przeprowadzone na wykonanych prototypach akumulatora wykazały, że przy zachowaniu dotychczasowej masy, a więc zwiększeniu ilości masy aktywnej w płytach akumulatora, jego pojemność zwiększyła się blisko o 50 proc." – dodaje Marek Przystałowski.

Kratka ołowiowa stanowi ok 20-25 proc. masy całego akumulatora. Zastąpienie ołowiu węglem szklistym obniża wagę samej baterii i pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć zużycie ołowiu potrzebnego do produkcji samochodowej baterii. Jeżeli na przykład weźmiemy akumulator do małolitrażowego auta osobowego, to ilość potrzebnego ołowiu do wyprodukowania takiej baterii zmniejsza się o ok. 2 kg. Daje to oszczędność rzędu kilku tysięcy ton ołowiu, co ma również ogromne znaczenie ekologiczne.

– "Otrzymane wyniki eksperymentalne, potwierdzone niezależnymi testami przeprowadzonymi przez Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, wskazują na ogromny potencjał jaki kryje testowana przez nas obecnie technologia. W tej chwili prowadzimy analizy w zakresie  rozwiązań technologicznych i inwestycyjnych, które w przyszłości umożliwiłyby seryjną produkcję tego nowatorskiego akumulatora" – mówi Marek Bajsert, prezes Jenox Akumulatory sp. z o.o. – "O randze współtworzonego przez nas rozwiązania świadczą liczne nagrody (cztery złote i cztery srebrne medale) na międzynarodowych wystawach nowych technologii i wynalazczości, jak również nieuczciwe próby wykorzystania naszych już opatentowanych wyników i rozwiązań, przez jedną z firm amerykańsko-kanadyjskich" – dodaje. 

Niespełna rok temu w Chodzieży została uruchomiona nowoczesna linia technologiczna służącą do elektroformacji, czyli pierwszego ładowania akumulatora. Wprowadzony proces technologiczny opierał się na wynikach prac badawczych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł przeszło 2,8 mln zł.
 

Komentarze

Brak komentarzy!