Vademecum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

, 30 marca 2005, 0:00

Na rynku wydawniczym ukazała się książka pod tytułem Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych. Autor – Andrzej Makowski jest publicystą prasowym, jak również autorem między innymi poradnika pod tym samym tytułem wydanym w 2000 roku.
Nowe wydanie Vademecum zawiera interpretacje prawa ubezpieczeniowego, zwłaszcza tych regulacji prawnych, które dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych. Książka, napisana przystępnym językiem, pozbawionym zawiłości prawniczych wywodów, wskazuje potencjalnemu ubezpieczonemu jak rozumieć jego prawa i obowiązki, jak bronić się przed konsekwencjami tego, że jest się sprawcą czy poszkodowanym w wypadku samochodowym. Po każdym rozdziale autor umieścił podsumowanie zawierające w punktach najważniejsze zawarte w nim informacje.
Vademecum w stosunku do poprzedniego wydania zawiera również podstawowe informacje o ubezpieczeniach osobowych i zabezpieczeniu odpowiedzialności sprawcy w zakresie naprawienia szkód osobowych. Znajdziemy w nim sposób ustalania za pomocą algorytmu matematycznego ubytku wartości handlowej samochodu w przypadku szkód z odpowiedzialności cywilnej sprawcy. W końcowej części zawarto odpowiedzi na często powtarzające się pytania w ubezpieczeniach komunikacyjnych zawarte w orzeczeniach sądu najwyższego.
Książkę można nabyć w dużych księgarniach, a także w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie przy ul.Podwale 11, tel. 22-635 04 64 ; e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!